20101101-Centrope
Osud nového pertálu je spečatený …zľava doprava: Mojmír Jeřábek, mesto Brno; Krisztina KARDOS, Tourinform Györ; Reinhard Karl, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien; Andreas Hopf, myCentrope; Roland Vidmar (echonet); Peter Hanke, Wien Holding; mestský radca Rudi Schicker, Viedeň; predseda BSK Pavol Frešo, Bratislava; podpredseda BSK Ivo Nesrovnal, Bratislava. (Foto: echo, Schedl)
Región Centrope sa stále viac spája, o čom svedčí aj novovytvorený internetový portál mycentrope.com, ktorý bol koncom októbra 2010 slávnostne sprevádzkovaný v mestskom lodnom termináli Wien City vo Viedni za prítomnosti významných hostí zo všetkých štyroch krajín Centrope.

Slovensko zastupovali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a podpredseda BSK Ivo Nesrovnal, Rakúsko viedenský mestský radca Rudolf Schicker, Maďarsko zástupkyňa z Györu a Českú republiku Mojmír Jeřábek z  Brna.

Stredoeurópsky región Centrope je jedným z hospodársky aj kultúrne najsilnejších regiónov Európy. Jeho jadro tvorí Moravský kraj, okolie Bratislavy a Trnavy, západná časť Maďarska a východné Rakúsko. V počte obyvateľov to predstavuje 7 miliónov, ak k tomu pripočítame metropoly Česka a Maďarska - Prahu a Budapešť -  dostaneme sa na 15 miliónov obyvateľov.

Mycentrope.com je určená obyvateľom regiónu Centrope, a preto tam informácie v angličtine nenájdete. Platforma sprostredkúva „zážitok bez hraníc“, návštevníci tu nájdu informácie o voľnom čase, nakupovaní, kultúre z tohto štvoruholníka krajín, nebudú chýbať ani exkluzívne turistické ponuky, možnosti individuálnych ciest po týchto krajinách, atraktívne súťaže a cenné tipy o krajine a ľuďoch z regiónu Centrope. Internetová stránka mycentrope.com virtuálne propaguje akcie, ktoré sa v regióne Centrope budú konať, je prístupná vo všetkých štyroch jazykoch regiónu Centrope – v slovenskom, českom, maďarskom a nemeckom jazyku.


Predseda  Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo vidí v novom projekte šancu na rýchlejšiu integráciu: „Pred dvadsiatimi rokmi sa pretrhla železná opona, pred niekoľkými rokmi boli odstránené hraničné kontroly a teraz sa snažíme vybudovať výstavbou  nových ciest a koľajových tratí, ale aj nových mostov cez rieku Moravu nové prepojenia,“ povedal. Ako župan Frešo dodal, rýchly a široký tok informácií, ktorý ponúka internet, chceme spoločne využiť na rýchlejšiu integráciu do regiónu Centrope a posilnenie našej konkurencieschopnosti.

Realizáciu portálu zabezpečuje združenie Central Danube Region GmbH / echonet communication v spolupráci s agentúrou ComPRess a mediálnymi partnermi zo všetkých štyroch krajín.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Viedeň v Bratislave