Dirigent Jakub Klecker, herci Ladislav Lakomý a Svetlana Slováková. (mhf-brno.cz)
Dirigent Jakub Klecker, herci Ladislav Lakomý a Svetlana Slováková. (mhf-brno.cz)

V rámci hudebního festivalu Moravský podzim 14. října 2010 v brněnské hale Rondo ožije legenda světice Jany z Arku. Organizátoři ve spolupráci s Městským divadlem Brno připravili ojedinělé zpracování osudu slavné francouzské hrdinky jako scénické oratorium Jana z Arku na hranici, které 45. ročník festivalu zakončí.

Námět - příběh slavné světice

Příběh legendární Jany z Arku na text Paula Claudela zkomponoval švýcarský skladatel Artur Honegger v roce 1935 a už tehdy se stalo doslova hitem světových pódií. Nyní, o mnoho desetiletí později, se díla zhostil režisér Stanislav Moša, pod taktovkou Jakuba Kleckera v exkluzivním hereckém, pěveckém i tanečním obsazení nabízí tuto unikátní lahůdku znovu. V období hospodářské krize, kdy dílo vzniklo, se toto oratorium stalo jakýmsi svědomím doby, zvláště Francie. Ani teď, po mnoha letech však silný příběh neztrácí na aktuálnosti. Složitý Claudelův text Honegger nekonvenčně propojil s hudbou a výsledkem je veledílo balancující na pomezí mezi oratoriem, operou nebo středověkou duchovní hrou.

Jana z Arku na hranici

Život Jany z Arku, prosté pasačky, která díky svým „Hlasům" přišla ke králi, vyžádala si pro své poselství - osvobození Francie od nadvlády Angličanů vojsko, do jehož čela se postavila a vedla je od vítězství k vítězství, krále ke korunovaci v Remeši a nakonec byla zrazena, odsouzena jako kacířka k smrti na hranici, byl častým námětem a zpracováním ať již v knižní, tak hudební či divadelní podobě. Honeggerovo zpracování je však jiné v tom, že ústřední scénu - Janu z Arku na hranici, tedy těsně před smrtí, staví do momentu, kdy se světici promítá celý dosavadní život v sérii klíčových okamžiků jejího života. Prolínají se zde časové roviny Janina života, historické postavy v podobenstvích, ději nechybí potřebná atmosféra ani dramatický spád.

Osoby a obsazení

Pestré obsazení hudební, pěvecké i herecké složky nabízí jedinečný zážitek. Orchestrální složku zajistí Janáčkova filharmonie Ostrava, jako sbor se představí Kantiléna (Brno) a Pražský filharmonický sbor pod dirigentskou taktovkou Jakuba Kleckera. Z mluvených rolí se diváci mohou těšit na Světlanu Slovákovou, Ladislava Lakomého, Jana Mazáka, Viktora Skálu nebo Lenku Janíkovou. Z pěveckých rolí diváci uslyší Janu Doležílkovou, Kateřinu Jalovcovou, Jana Šťávu nebo Josefa Kundláka. V představení se představí i tanečníci Městského divadla Brno.

Více informací naleznete na mhf-brno.cz