Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem? (Přebal knihy: Liga lidských práv/llp.cz)
Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem? (Přebal knihy: Liga lidských práv/llp.cz)

Policejní právo v otázkách a odpovědích

Publikací, které by srovnávaly pravo­moci městských a státních policistů vůči občanům, není na trhu mnoho. Především není mnoho těch, které jsou jasným a srozumitelným vysvětlením pro laickou veřejnost.

„Deset let praktického poradenství, prosazování reforem v této oblasti a vedení strategických právních případů před soudními instancemi na domácí úrovni i před Evropským soudem pro lidská práva na straně občanů nám přineslo nové zkušenosti," píše v úvodu knihy Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem? jeden z jejích autorů Jiří Kopal.

Pan Kopal říká, že si podle jeho zkušeností „mnoho občanů často i pro ne­dostatek přehledně utříděných informací svá práva neuvědomuje. Případně si pletou pravomoci policistů a strážníků, nebo je znají jen mlhavě".

Publikace nazvaná Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem? obsahuje systém stručných otázek a detailních odpovědí. Text se zaměřuje na velkou škálu situací a obsahuje i informace důležité pro ochranu vlastnictví, soukromí a osobních dat. Publikace nabízí řešení situací pro různě vymezené skupiny občanů, jako jsou řidiči, oběti domácího násilí či fotbaloví fanoušci.

Kniha je velmi přehledná a díky popisu konkrétních soudních případů, které ilustrují výklad zákona v praxi, si může čtenář udělat poměrně jasný obrázek. „Výklad jsme okořenili stovkou praktických příkladů, které názorně ilustrují, jak se v praxi chovat či nechovat," říká Jiří Kopal.

Publikace se zdá vhodná a schůdná jak pro běžného občana, tak pro zaměstnance médií, policejní složky i studenty práva.

Tato publikace je ke stažení zdarma zde.

Další zajímavé publikace od Ligy lidských práv naleznete zde.