Zdeněk Vojtíšek - nová náboženská hnutí a kolektivní násilí.
Zdeněk Vojtíšek - nová náboženská hnutí a kolektivní násilí.

Kniha nová náboženská hnutí a kolektivní násilí je výstupem výzkumného záměru studování situace církví v českých zemích a otázek nacionalismu s cílem sledovat historické problémy a jejich překonávání.

V konečném důsledku se jedná o vytvoření podkladů pro výhled směrem k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti.

Kniha obsahuje řadu encyklopedických poznámek a odvolávek ke zdrojům a studiím mnoha evropských i zahraničních religionistů, historiků a dalších kapacit různých směrů.

Autor v obsahu publikace řeší zejména případy násilí, které je vyvoláno vznikem nových náboženských směrů. Kniha nepojednává pouze o náboženstvích, která vyvolávají a činí sebevraždy, jako například hnutí Nebeská brána, nebo o trestné a násilné činnosti několika členů hnutí Óm šinrikjó, ale také o mírumilovných náboženstvích, která jsou napadána mocenskými strukturami, jako tomu je v případě duchovní školy Falun Gong pronásledované čínskou vládou.

V knize naleznete podrobnosti o náboženských skupinách jako jsou Svatyně lidu, Davidiáni, Řád Slunečního chrámu, Óm šinrikjó, Nebeská brána, Falun Gong, Hnutí za obnovu desatera božích přikázání, Hnutí bhagvána Radžníše, Imanuelité a další. 

 

Úryvky

Níže uvádím krátký výtah z popisů třech náboženských skupin za jejichž historií a činností se autor ohlíží. 

Óm šinrikjó

Tato japonská skupina neblaze proslula násilnými útoky za použití chemických a biologických látek, při nichž usmrtila více než 55 lidí a vyvolala veřejnou paniku zejména v Tokiu.

Autor mapuje vývoj a činnost tohoto hnutí, které dnes nadále existuje, distancovalo se od trestné činnosti několika svých členů a oficiálně se omluvilo. Nyní působí pod jménem Alef a také přijímá část hmotné zodpovědnosti za škody způsobené v minulosti. Tento případ je veřejnosti poměrně známý a jeho peripetie zde autor podrobně sleduje.

Nebeská brána

O této poměrně málo početné skupině lidí vede autor poměrně podrobný popis. Snaha o jejich nalezení cesty a duchovní vzestup postupně selhala a nakonec vyvrcholila sebevraždami okolo čtyřiceti členů. Konec této skupiny částečně kopíruje i podobné neúspěšné duchovní cesty a autor se pokouší v knize hledat odpovědi na otázku, jak předcházet podobným tragickým scénářům.

 

Falun Gong

„V této práci je počítáno také s hnutím falun-kung, jež násilí nevyvolává, ale naopak násilím trpí, v důsledku konfrontace s čínskými úřady nedodržujícími ani základní zásady náboženské svobody," píše Zdeněk Vojtíšek.

V této kapitole nalezneme popis založení duchovní školy Falun Gong (čti: falun-kung) v roce 1992 v Číně, šíření její popularity a pronikání do mnoha společenských vrstev jak v samotné Číně, tak i v zahraničí. Autor se dotýká násilných represí čínské vlády proti milionům členů této duchovní školy.

Čína je jediným persekutorem Falun Gongu na světě, neboť jiné země v této škole shledávají spíše společenský přínos a vyvíjejí na Čínské úřady nátlak za zastavení politického boje proti Falun Gongu. Jedná se pravděpodobně v současnosti o nejrozsáhlejší a nejzávažnější případ porušování lidských práv v Číně a pravděpodobně i ve světovém měřítku (poznámka autora článku).

 

Hodnocení

Kniha se jeví jako zajímavý soubor informací s mnoha encyklopedickými odvolávkami, který může oslovit jak zarytého religionistu, tak i člověka mimo odborné kruhy.

V dnešní společnosti, která volí cestu vzájemné kulturní a náboženské tolerance, je pro člověka hledajícího duchovní cestu a rozvoj, více než dříve, důležité poznat nebezpečná úskalí, do kterých jej může hledání duchovního rozvoje zavést.

Publikace rovněž vyúsťuje vypracováním řady závěrů o původu násilí spojeném se vznikem nových náboženství. Autor odhaluje řadu společenských tendencí a stereotypů při pohledu na nová náboženství ve srovnání se zavedenými duchovními školami. Pokud vás zajímá průběh jednotlivých případů nebo informace o vývoji různých náboženství, jakož i jejich historie, tyto věci v knize jistě naleznete v hojné míře.

Knihu vydává Husitská teologická fakulta University Karlovy v Praze.

Kniha má 460 stran

 
* Koupit knihu 420,- /  378,-  * Rozhovor se Zdeňkem Vojtíškem *

 


Související články:

Religionista Zdeněk Vojtíšek: Proč komunismus bojuje proti duchovním praxím