Estonsko přejde od příštího roku na společnou evropskou měnu - euro. (Foto: Wikimedia Commons)
Estonsko přejde od příštího roku na společnou evropskou měnu - euro. (Foto: Wikimedia Commons)

Ministři financí Evropské unie vyjádřili svůj souhlas s tím, aby Estonsko začalo od 1. ledna 2011 používat evropskou měnu euro.

Po Slovensku, které bylo zatím posledním členem EU, jež euro přijal, je Estonsko sedmnáctým státem unie, ve kterém se bude platit jednotnou měnou.

Pro přijetí evropské měny musí členský stát splnit několik podmínek. Především musí naplnit kritéria konvergence, která se týkají cenové stability, schodku veřejných financí a veřejného dluhu, stability směnných kurzů a dlouhodobých úrokových sazeb.

Hlavy států a předsedové vlád zemí Unie již na zasedání Evropské rady 17. června s uspokojením konstatovali, že Estonsko všechna tato kritéria splňuje.

Na základě výsledků soutěže, kterou vyhlásila estonská centrální banka, bude na národní straně estonských euromincí znázorněn geografický tvar Estonska spolu s názvem země v estonštině - „Eesti".