Napriek pokojnému výrazu na fotografii, sedenie v lotosovej pozícii je bolestivé, ak sa vykonáva po dlhý čas. (ClearWisdom.org)
Napriek pokojnému výrazu na fotografii, sedenie v lotosovej pozícii je bolestivé, ak sa vykonáva po dlhý čas. (ClearWisdom.org)

Rozprávanie o rakovine zväčša ľudí vystraší.

Od starých čias až po súčasnosť sa medicíne nepodarilo nájsť metódu, ktorá môže rakovinu vyliečiť úplne. Moderná medicína však už zistila, že rakovinové bunky sú odlišné od zdravých. Rakovinové bunky sú silnejšie a majú dlhšiu životnosť.

Spôsob, akým západná medicína zvyčajne lieči rakovinu, je priame zabíjanie rakovinových buniek. Avšak, použité lieky alebo terapia nevedia rozlíšiť rakovinové bunky od zdravých, čím sú zdravé bunky počas liečby neprestajne ničené. Nie je sa čomu čudovať, keď niektorí ľudia hovoria, že väčšina pacientov s rakovinou umrie dôsledkom liečby, pri ktorej musí jeho telo takpovediac viackrát zomrieť.

Tradičná čínska medicína sa zameriava na posilňovanie základnej sily tela. Pomáha uchovávať harmonický stav a odstraňovať zlé faktory bez poškodenia zdravých buniek. Môže tiež predĺžiť život človeka. Avšak, nemôže vyliečiť rakovinu úplne.

Poznámka editora:
Tradičná čínska medicína zahŕňa teóriu, že karma je zhromažďovaná v tomto alebo predchádzajúcom živote ako výsledok robenia zlých skutkov alebo ubližovania druhým. Utrpenie je jedným zo spôsobov, ako karmu odstrániť.

Prečo majú rakovinové bunky takúto silnú životnosť? Odkiaľ rakovinové bunky pochádzajú?

Prečo prejavujú takú deštruktívnu povahu? Môžu dokonale zničiť zdravé ľudské telo za veľmi krátky čas.

Keď sa môže niekto pozrieť na fenomén choroby z duchovného hľadiska, pohľadom čchi-kungových majstrov z východu, ktorí hovoria, že dobro a zlo určujú príčinu a následok, môže vidieť i podstatu rakoviny (viď. poznámka editora).

V minulosti som počul príbeh ženy, ktorá mala pokročilé štádium rakoviny pečene. Prognózy lekárov boli, že jej neostávajú viac ako dva-tri týždne života.

Potom našla čchi-kungového majstra, pokľakla si a prosila ho, aby jej zachránil život. Čchi-kungový majster povedal: „Keď chceš žiť, musíš viackrát zomrieť“. Ako rozprával, nútil ženu sadnúť si do sedu s prekríženými nohami (zvaný lotosový sed - na fotografii) bez toho, aby bral do úvahy, či bude schopná vydržať tú bolesť.

Niekto, kto takto nohy nikdy neprekrížil, nemusí byť schopný tú bolesť vydržať. Žena tým prešla po hlasnom, zúfalom kriku. Potom sedávala v lotosovej pozícii dve až tri hodiny každý deň a vydržala bolesť.

Jej život bol tým predĺžený. Prešlo pár týždňov, mesiacov a potom viac ako rok. Jej život ďaleko presiahol pôvodné dvoj až trojtýždňové prognózy.

Bohužiaľ, nakoniec v sedení v lotosovej pozícii a vydržaní bolesti nepokračovala. Neviem, či už ďalej nemohla znášať bolesť alebo či pochopila zmysel liečby čchi-kungového majstra. Potom umrela.

Čchi-kungový majster ju učil, ako si predĺžiť život cez utrpenie, ale nemohol odstrániť jej karmu.

Preložené z zhengjian.org

Article in English