20100605-aristoteles
Busta Aristotela (384-322 pred n.l.) Rímska kópia podľa gréckeho originálu z roku okolo 320 pred n.l., mramor (Foto:Wien, Kunsthistorisches Museum)
Letná výstava v Umelecko-historickom múzeu (KHM), sprístupnená priaznivcom umenia vo Viedni od júna, je venovaná „múdrym hlavám“. Viac ako štyri tisíc rokov starú históriu dokumentuje táto prehliadka nazvaná Múdre Hlavy: Portrét(y) Umelecko-historického múzea a prináša sochy a busty, medaile a mince, portréty múmií, hlavy sfíng alebo rímske hroby z obdobia Starovekého Egypta. Viac ako 90 umeleckých diel a 80 medailí a mincí sprostredkuje publiku obraz, ako sa vyobrazenia portrétov a tvárí menili v priebehu tisícročí.


Vystavené  sú aj diela Tiziana, Albrechta Dürera, Diega Velásqueza, Rembrandta a Petra Paula Rubensa ako aj exponáty z depozitu KHM, ktoré doteraz neboli ešte prezentované verejnosti.
Výstava Múdre hlavy v Umelecko-historickom múzeu na Nám. Maria-Theresien-Platz je prístupná denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod., vo štvrtok do 21.00 hod. Deti a mládež do 19 rokov majú vstup zdarma, základné vstupné vyjde na 12 eur a zľavnené na 9 eur.


Umelecko-historické  múzeum vo Viedni sa radí k najväčším a najvýznamnejším múzeám sveta. V jeho rozsiahlych zbierkach sa nachádzajú exponáty a objekty zo siedmych tisícročí. Umeniu renesancie a baroka je v KHM venovaná špeciálna sekcia.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Viedeň v Bratislave