20100520-obrazy_obrazov
Z výstavy Obrazy obrazov. Poul Gernes: Target A, B, C, D, 1966-68 (Foto:MUMOK)
Múzeum moderného umenia MUMOK vo Viedni vystavuje výber z Daimlerovej umeleckej zbierky pod titulom Obrazy obrazov. Výstava prináša okolo 130 diel klasickej moderny a povojnovej avantgardy cez minimalizmus až po súčasné medzinárodné umenie. Prehliadka v MUMOKu zahŕňa popri maľbe a grafike aj inštalácie a videoumenie, v časovej línii od roku 1908 (Adolf Hölzel) až do roku 2007 (Eva Berendes). Prezentácia neprináša diela zoradené z pohľadu muzeálneho sledu podľa jednotlivých umeleckých štýlov a smerov, snaží sa skôr zobraziť vzájomné dialógové odkazy jednotlivých diel a ich individuálnych foriem a obsahov.


Popri klasikoch ako Josef Albers, Oskar Schlemmer, Jean Arp, Adolf Fleischmann, Hermann Glöckner alebo Georges Vantongerloo predstavuje zbierka aj exemplárne diela resp. skupiny diel autorov zo 60-tych až 90-tych rokov minulého storočia - Absalon, Jo Bauer, Daniel Buren, Andre Cadere, Enrico Castellani, Jeremy Moon, Olivier Mosset, Juliana Opie a ďalších. Prehľad aktuálnych tendencií abstraktno-geometrického a minimalistického umenia prezentujú diela Nica Hessa, Jima Lambie, Mathieu Merceier, Sarah Morris či Toma Sachsa. Expozícia ponúka celkovo diela 75 umelcov z 20 krajín sveta a je v MUMOKu prístupná až do 27. júna.

MUMOK v komplexe MuseumsQuartieru (Museumsplatz 1) je otvorený denne 10.00 – 18.00 hod., vo štvrtok do 21.00 hod. Bližšie informácie na www.mumok.at.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Viedeň v Bratislave