http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34310/
Socha Kongwang Buddhy(newsancai.com)
Mnich Zhichao (čti Č‘-čao) žil 71 let a stal se Buddhou v chrámu Baofu.

Byl prvním člověkem národnosti Han, který se stal Buddhou, a byl považován za reinkarnaci pradávného Buddhy Kongwang (Kongwang znamená Král Prázdnoty).

Socha, v níž je uchováno jeho pravé tělo, je v chrámu dodnes.

Baofu je jméno, které bylo chrámu uděleno císařem Taizongem z dynastie Tang, který vládl od roku 629 do roku 649. Dnes se chrám jmenuje Yunfeng. Mnicha Zhichao obklopuje mnoho legend, jedna z nejznámějších je ta, jak pomohl císaři Taizongovi zmírnit zničující sucha.

Živoucí Buddha v horách

Podle historických archivů postihlo v roce 640, po 14 letech Taizongovy vlády, Shanxi a jeho okolí kritické sucho. Císař Taizong (čti Tchaj-cung) se dozvěděl, že pouze v horách Mian v Jiexiu se lidé nadále těší příznivému počasí s včasným větrem a deštěm. Místní říkali, že to vše bylo díky mocné ctnosti Mnicha Zhichaa, který v pohoří Mian praktikoval kultivaci.

Císař Taizong jej osobně jel navštívit. Zhichao požádal svého žáka Muo Si, který zrovna vařil, aby vylil naběračku vody, která zbyla po propláchnutí rýže, jihozápadním směrem - tam kde bylo sucho v oblasti Shanxi. Hned následovalo množství srážek a sucho skončilo. Miliony místních obyvatel tleskaly milosrdenství Mnicha Zhichaa. Lidé jej nazývali „Živoucí Buddha v pohoří Mian“.

Císař Taizong vydal nařízení, aby Mnicha Zhichaa pozvali do hlavního města, aby sloužil na císařském dvoře. Zhichao pozvání odmítl. Následující rok vedl císař Taizong své civilní i vojenské úředníky do pohoří Mian, aby vyjádřil jejich vděčnost Zhichaovi za ukončení sucha. Zhichaův učedník Yinkong se setkal s císařem u Skály Baofu a oznámil mu, že jeho učitel toho roku zemřel.

To bylo v roce 641. Taizong byl zarmoucen. Vzhlédl k nebi a povzdechl si: „Tato cesta za návštěvou Buddhy byla nadarmo.“ V čínštině se řekne „návštěva nadarmo“ kongwang. Z ničeho nic se na nebi objevil obraz Mnicha Zhichaa spolu se čtyřmi zlatými znaky:  Prázdno-Král-Starověký-Buddha. Král Prázdnoty se čínsky také vyslovuje kongwang.

Podle posvátných buddhistických písem je Kongwang Buddha nebo Buddha Král Prázdnoty jedním ze starověkých Buddhů, kteří přišli na tento svět, a je znám svou nezměrnou mocí a milosrdenstvím. Taizong a lidé z dynastie Tang věděli, že Mnich Zhichao je reinkarnací Kongwang Buddhy. Taizong nařídil vybudovat Chrám Baofu, kam byla postavena i socha Mnicha Zhichaa, v níž je uchováno jeho tělo. Na cestě zpátky do královského paláce se Taizong na šest dnů zastavil v Chrámu Lingxi v horách Kong, kde také napsal báseň. Proto byl chrám Lingxi přejmenován na „Chrám návratu do paláce“.

Pilný v kultivaci

Mnich Zhichao se narodil v době Jižní a Severní dynastie (v letech 420 až 589) v rodině Tian v dnešní provincii Shanxi. Ve 27 letech se stal mnichem. Vstoupil do chrámu Kaihua v dnešním městě Taiyuan, provincii Shanxi, kde se stal učedníkem Huizana.

Huizan ho nepřijal hned na začátku. Zadal mu spoustu různých prací, jako zkoušku. Zhichaa to neodradilo. Každý den vstával brzy a pracoval dlouho do noci. V chrámu bylo několik set mnichů a Zhichao si vždy dobrovolně bral ty nejtěžší práce. Huizan byl rád, když viděl, že je Zhichao velice sebeukázněný, obdařený moudrostí a že je ochotný snášet utrpení. Přijal ho jako svého žáka.

Poté co složil přísahu, exceloval Zhichao ve studiu buddhistických písem. Později se vrátil do rodného města. Našel horu a pokračoval v kultivaci tam. Založil školu Zen Buddhismu kultivace uprostřed těžkostí a přicházeli k němu následovníci z blízkých vesnic i dalekých míst.

Ochraňoval Buddhův Zákon

Když přišel na trůn císař Yang z dynastie Sui a vládl od roku 604 do roku 618, lidé byli znechuceni jeho excesy a neúctou k tradicím. Povstání byla častá. Císař Yang nařídil uzavřít všechny chrámy a zabránil mnichům, aby cestovali ve skupinách. Když se Zhichao o rozkazu dozvěděl, dělal si starosti, a tak napsal články na obranu buddhismu. Cestoval apelovat do hlavních kosmopolitních oblastí. Oblékl si mnišské roucho a nosil své články k úředníkům, ale všichni jeho výzvy ignorovali. On to ale nevzdával, šel do hlavního města Jiangdu a odevzdal svou sepsanou výpověď historikovi císaře Yanga.

Ke konci Yangovy represivní vlády všude vypukaly války, zloději se vymkli kontrole a běžní lidé umírali v bídě. Zhichao dál vedl své následovníky ve studiu Buddhova Zákona. Jeho následovníci si s sebou nosili nějaké jídlo. Měli obavy, aby je neoloupili zloději, a přemýšleli, že skončí a půjdou každý svou cestou. Zhichao jim řekl, aby se neznepokojovali, a vysvětlil jim, že kultivace je velmi vážná věc a nemůže být ukončena v půli cesty. Jeho žáci se uklidnili a pokračovali v kultivaci buddhovství.

Jednu noc skupina zlodějů založila oheň a vloupala se dovnitř, když Zhichao a jeho žáci meditovali. Každý zloděj měl lesklý ocelový nůž. Všichni mniši však zůstali pokojně sedět a ani jeden z nich nebyl vyveden z míry. Zloději byli pohnuti. Poklekli a přiznali své hříchy. Zhichao je přijal jako své následovníky. Přizpůsobil své učení inteligenci a vrozeným vlastnostem každého z nich. Všichni bývalí zloději se pilně kultivovali, aby odstranili hříchy, které v minulosti napáchali.

Inspirace současným generacím

Li Yuan, otec císaře Taizonga, který se později stal císařem Gaozu dynastie Tang, začal v Taiyuanu vojenské povstání. Získal podporu v celé zemi. Zhichao zjistil, že se změnilo nebeské klima a pochopil, že rodina Li má získat zemi. Podporoval Gaozu. Když Gaozu obnovil mír na širých pláních, jež tvoří většinu Číny, Zhichao a asi dvacet jeho žáků šlo do hlavního města, aby mu pogratulovalo. Gaozu si Zhichaa  nesmírně vážil. Pozval jej, aby vstoupil do císařova paláce a choval se k němu jako k božské bytosti.

Zhichao bral bohatství a pohodlí na lehkou váhu. Dal sbohem císaři Gaozu a jeho úředníkům. Během pětileté Gaozuovy vlády, po mnoha odbočkách, dorazil na útes Baofu v dnešní provincii Shanxi, aby pokračoval v kultivaci. Toto místo bylo známé svou nádhernou scenérií s hlubokými údolími, vysokými hřebeny hor, čistými potoky, stinnými lesy a příznivým počasím. Bylo jako pohádková říše.

Od té doby, co císař Taizong nařídil postavit chrám Baofu a připomínat si skutečné tělo Buddhy Kongwang, uteklo přes 1 300 let. Mezitím se pro lidi stalo tradicí přijít zapálit vonnou tyčinku a vyjádřit úctu Buddhovi Kongwang. Tento kousek čínské kultury společně vytvořený ctnostným císařem a vynikajícím mnichem, nadále obohacuje dnešní svět a inspiruje současné generace.

Article in English