Ptákoviny podle Aristofana  (Tino Kratochvil/ mdb.cz)
Ptákoviny podle Aristofana (Tino Kratochvil/ mdb.cz)

Žánr: politická satira

Režie: Stanislav Moša
Kostýmy: Andrea Kučerová

Scéna: Christopher Weyers
Hudba: Zdenek Merta
Choreografie: Aneta Majerová
Dirigent: Karel Cón, Dan Kalousek
Dramaturg: Klára Latzková, Jan Šotkovský

"Krásní pestrobarevní ptáci, kteří žijí svobodným životem v divukrásné přírodě, přicházejí pod vládou mocichtivého člověka o svobodu i svoji jedinečnost "

Je s podivem, jak věrně se historie neustále opakuje. Jedním z důkazů tohoto jevu je hra největšího řeckého komediografa Aristofana nazvaná Ptáci, která se hrála v Athénách na Velkých Dionýsiích již před 2 424 lety.

Příběh vypráví o dvou uprchlících z Athén jménem Primabrachos a Doufalión, kteří svojí údernou demagogií ovládnou svobodnou ptačí říši a přesvědčí ptáky, kteří mají kromě obrovské svobody také maličký mozeček, aby vybudovali velký Mrakoptakohrad, oddělili jím zemi od nebe, a tím si podmanili bohy i lidi.

Podle autorů Ptákovin Jiřího Žáčka a Zdenka Merty nastal čas pro soudobé zpracování této trefné politické satiry, jejíž archetyp se po tisíciletí znovu a znovu objevuje v lidské společnosti.

 

Hodnocení

Ptákoviny podle Aristofana  (Tino Kratochvil/ mdb.cz)
Ptákoviny podle Aristofana (Tino Kratochvil/ mdb.cz)

Moderní zpracování Ptáků se skutečně osvědčilo a zahrálo na notu současného diváka opravdu zábavným a trefným způsobem.

Zdenek Merta a Jiří žáček překvapili řadou vynikajících textů, herci svými vynikajícími pěveckými výkony a Andrea Kučerová zase originálními ptačími kostýmy.

V příběhu se objevují nejen ikony dnešní politické scény, které autoři skutečně vtipně a na úrovni vystihli, ale také duch totality a jeho absurdní schopnost ovládnout člověka klamnými idejemi.

Otázka, která se nabízí hned od začátku zní, jak velký rozdíl je mezi ptáky svedenými vzpourou rebela z Atén, který rozpoutal boj proti nebesům i lidem, a samotnými lidmi, jejichž slepé následování touhy po moci a vlastní velikosti se jim stává osudným krokem do propasti.

Ptáci podle Aristofana jsou zároveň také dokonalou studií totalitních vlád, který obsahuje jak prvky fašismu a nacismu, tak i komunismu a maoismu.

Ptákoviny podle Aristofana  (Tino Kratochvil/ mdb.cz)
Ptákoviny podle Aristofana (Tino Kratochvil/ mdb.cz)

Ve vtipném vývoji událostí na scéně se krásní pestrobarevní ptáci, kteří žijí svobodným životem v divukrásné přírodě, stávají pod vládou mocichtivého člověka otroky vlastní omezenosti. Nevědomky přicházejí o svoji jedinečnost a stále více se ztrácejí v uniformním světě, z něhož mizí svoboda i krása a místo toho zůstávají pouze falešné ideály.

Zpod fádních uniforem ptákům vyčnívají pestrobarevná pera, která připomínají jejich ztracenou přirozenost a jedinečnost.

Pokud bych měl celou inscenaci vystihnout jednou větou, napsal bych, že se jedná o dílo velmi pozitivní, diváka nejen potěší a poučí, ale naučí jej dívat se na věci, kvůli kterým se při čtení novin zatrpkle rozčiluje, s úsměvem a nadhledem.

Ptákoviny podle Aristofana jednoznačně stojí za to vidět, rozhodně se dobře pobavíte a od srdce zasmějete.

Hodnocení:

Slovy autorů

Ptákoviny podle Aristofana  (Tino Kratochvil/ mdb.cz)
Ptákoviny podle Aristofana (Tino Kratochvil/ mdb.cz)

Autoři adaptace říkají, že uvedení takového příběhu vyžaduje „odvahu k přímému, nezakrytému satirickému útoku, odvahu tnout do živého bez ohledu na to, koho z momentálních společenských „elit“ a „celebrit“ si pohněvá – a zároveň sugestivní nerealistický nápad, hyperbolu, která je schopna povznést hru z vod komunálního satirického tepání“.

Podle autorů není inteligentní, vtipné, nápadité a úderné politické satiry nikdy dost, jak říká režisér inscenace Stanislav Moša, „znovu nastala doba, ve které šikovní šibalové různého typu, hráči velké politiky, s námi hrají obdobnou hru jako hrdinové téhle hry (...) je zapotřebí znovu se začít vyjadřovat k věcem obecným skrze divadlo, skrze dobré politické i satirické divadlo“.

Tvůrci a herci

Ptákoviny podle Aristofana  (Tino Kratochvil/ mdb.cz)
Ptákoviny podle Aristofana (Tino Kratochvil/ mdb.cz)

Ptákoviny podle Aristofana Jiřího Žáčka a Zdenka Merty se na scéně Městského divadla Brno objeví v režii Stanislava Moši, scéně Christophera Weyerse, kostýmech Andrey Kučerové, choreografii Anety Majerové, hudebním nastudování Dana Kalouska a Zdenka Merty, pod taktovkou Karla Cóna a Dana Kalouska a v dramaturgii Kláry Latzkové a Jana Šotkovského.

V hlavních rolích dvou uprchlíků z Athén se objeví Petr Gazdík nebo Martin Havelka (Primabrachos) a Rostislav Gajdoš nebo Tomáš Sagher (Doufalion), bývalého řeckého krále Dudka ztvární Jan Mazák nebo Karel Mišurec, ptačího náčelníka Supa si zahrají Ján Jackuliak nebo Dušan Vitázek.

Z dalších výrazných ptačích rolí jmenujme Krocana (Jiří Mach nebo Jakub Przebinda), Holuba (Michal Isteník) či Slepici (Zdena Herfortová nebo Markéta Sedláčková), v rolích lidí a bohů se objeví kupříkladu Jan Apolenář, Zdeněk Junák, Ladislav Kolář, Jaroslav Matějka, Igor Ondříček, Viktor Skála či Erik Pardus.

Premiéra na Hudební scéně Městského divadla Brno se uskuteční 24. dubna 2010.

Délka představení: 02:20, Počet repríz: 9, Vstupenky

Přečtěte si:

Městské divadlo Brno hraje zábavnou politickou satiru - Ptákoviny podle Aristofana