Con amore/ S láskou (Pavol Juráš/ ndbrno.cz)
Con amore/ S láskou (Pavol Juráš/ ndbrno.cz)

Žánr: činohra,drama

Režie: Zdenek Plachý
Dramaturgie: Marek Hladký
Spolupráce na scénáři: Zdeněk Merta
Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Linda Dostálková
Hudba: Zdeněk Merta a Zdeněk Plachý

"Con Amore je obrazem v zrcadle, které odráží stinné stránky a úskalí lásky v dnešní společnosti"

Mahenovo divadlo v Brně právě hraje činohru Con Amore/ S láskou, jež je původním divadelním textem ředitele a režiséra Městského divadla Brno Stanislava Moši, režiséra a scénáristy Zdenka Plachého a Jiřího Šimáčka.

Hra vychází ze tří klasických milostných příběhů, které byly již dříve zpracovány a uvedeny jako opery, jež se staly světově proslulými díly.

Jedná se o díla Tosca v podobě dramatu Victoriena Sardua, Eugen Oněgin jako nejzákladnější dílo A.S.Puškina a Tristan a Isolda v podobě eposu Gottfrieda von Strassburga.

Společným jmenovatelem všech tří děl je silný příběh, který provází nádech tragédie plující na moři bouřlivých citů ve vztazích mezi mužem a ženou. Dílo zrežíroval Zdenek Plachý.

Hodnocení

Con amore/ S láskou (Pavol Juráš/ ndbrno.cz)
(Pavol Juráš/ ndbrno.cz)

Autoři činohry se rozhodli přenést klasická díla do kulis současnosti a ukázat, že archetypy starých milostných dramat se neustále opakují a odehrávají i v dnešním světě uprostřed moderních měst, což se jim v podstatě podařilo.

Když se podíváme na jednotlivé příběhy, nejlépe dopadla adaptace Toscy a Eugena Oněgina. Z Tristana a Isoldy se ale, možná z nedostatku času, vytratila úvodní milostná pointa a jejich vztah postrádal hlubší kořeny.

Samotné téma tragédie je obecně varováním a mementem, které ukazuje, čemu je lépe se v životě vyhýbat. Con Amore je znepokojující právě tím, že prostředí ve, kterém se všechny tři príběhy odehrávají a také navzájem prolínají, je divákovi důvěrně známé, a tak se rovněž stává více osobním a jde současnému člověku hlouběji pod kůži.

(Pavol Juráš/ ndbrno.cz)
(Pavol Juráš/ ndbrno.cz)

K jasným kladům této činohry patří herecké výkony všech hlavních postav a také originální nápad spojit klasické tragédie do jednoho příběhu. Co ovšem v díle chybí je lépe ztvárněná samotná láska, kterou by mohl divák podle názvu činohry očekávat.

Příběhy jsou provázány zlověstnými událostmi a atmosféra se nese spíše v duchu úkladů, smrti a beznaděje. Společným jmenovatelem lidského neštěstí se stává neschopnost člověka ovládnout své touhy a city.

Con Amore je něčím, co by se dalo nazvat obrazem v zrcadle, které odráží stinné stránky společnosti dnešní doby a zároveň ilustruje, že se lidé v průběhu historie dopouštějí stále stejných chyb.

Láska (Amore) je něco, s čím musí divák do divadla již přijít, aby dokázal postavám dramatů porozumět. Konečnou otázkou nezůstává beznaděj, ale spíše to, jak se vyhnout tomu, abychom se do takových situací svým přičiněním dostali, a pokud ano, abychom předem dokázali dohlédnout důsledky vlastních činů. Jak říká jedna z hlavních postav příběhu, jedná se spíše o to „jaký je motiv v pozadí“ celého příběhu.

Hodnocení:

Zajímavosti a herci

Con amore/ S láskou (Pavol Juráš/ ndbrno.cz)
(Pavol Juráš/ ndbrno.cz)

Autoři sázejí především na hudební složku inscenace v úpravě  skladatele a producenta hudebního divadla Zdenka Merty a Zdenka Plachého, která čerpá z výše uvedených oper a je s příběhy pevně spjata.

Scénu navrhl ředitel Národního divadla Brno Daniel Dvořák.

Tvůrci adaptace říkají: „Příběhy spojuje silná romantická patina, vzletnost, dramatičnost, smutek z bolestných tužeb, melancholie z neuskutečněných snů, tragické vyústění, někdy v podobě smrti (Tosca, Tristan a Isolda), jindy v podobě pochopení promarněného života (Oněgin).

V inscenaci uvidíme Jana Grygara, Eriku Stárkovou, Petra Halberstadta, Kláru Apolenářovou, Michala Slaného, Sandru Riedlovou, Petra Bláhu, Janu Švrteckou, Martina Slámu, Vratislava Běčáka, Václava Vašáka a mnoho dalších.

Premiéra 16. dubna 2010 v Mahenově divadle. Vstupenky

Přečtěte si:

Mahenovo divadlo uvádí světovou premiéru činohry Con Amore/ S láskou