Na snímku praktikující Falun Gongu žijící mimo pevninskou Čínu protestují před začátkem olympijských her v Pekingu proti pronásledování svých druhů  (Jeff Nenerella/The Epoch Times)
Na snímku praktikující Falun Gongu žijící mimo pevninskou Čínu protestují před začátkem olympijských her v Pekingu proti pronásledování svých druhů  (Jeff Nenerella/The Epoch Times)

Zakladatel Googlu, Sergej Brin, při nedávném rozhovoru s deníkem Wall Street Journal přirovnal čínský komunistický režim k Sovětskému svazu, ve kterém vyrůstal: „Hlavně ve smyslu cenzurování, ve smyslu špehování disidentů vidím stejné znaky totalitarismu a osobně to považuji  za dost znepokojující.“

Podle Brina to bylo právě znepokojení z cenzury čínské vlády, co nakonec vedlo k jeho rozhodnutí stáhnout své vyhledávací služby z Číny.

Systematické cenzurování internetu začal režim provádět v roce 1998 projektem nazvaným Zlatý štít, více známým jako Great Firewall (GFW, česky Velká čínská internetová zeď).

Projekt GFW začal právě před začátkem pronásledování duchovní praxe Falun Gong v červenci 1999. Od začátku perzekuce používá čínský režim internet k útlaku Falun Gongu a Falun Gong jej používá k bránění se tomuto útlaku.
 
GFW je nepropracovanější internetová cenzura na světě a za posledních více než deset let se její rozsah a složitost ještě zvětšily. Filtruje širokou škálu dat a materiálu, jež čínská komunistická vláda označuje za “citlivé”.

Ve vyhledávání se filtrují klíčová slova, jako Tibet, Ujguři, Vnitřní Mongolsko, Falun Gong, demokratičtí aktivisté, masakr na náměstí Nebeského klidu, Tchaj-wan . Nejvíce cenzurované, jak potvrdil i zpravodaj ČT24 Tomáš Etzler, je vyhledávání spojené s klíčovým slovem Falun Gong.

 

Studie agentury AP

Tisková agentura AP v souvislosti s odchodem Googlu z pevninské Číny do Hongkongu oznámila 25. března výsledky identických vyhledávání klíčových slov na google.com.hk a google.cn. Rozdíly byly obrovské.

Vyhledávané termíny v angličtině jako Falun Gong, odkazy na zmizelého disidentského právníka Kao Č-šenga, vůdce komunistické strany Chu Ťin-tchaa nebo masakr na náměstí Nebeského klidu byly v pevninské Číně zablokovány zanechávajíc vyhledávače déle než jednu minutu nefunkční. Naproti tomu v Hongkongu se vám na google.com dostane na dotaz Falun Gong okolo 849 000 výsledků.

Poněkud neočekávaně se u některých hledání objevily identické výsledky jak v Pekingu, tak v Hongkongu. Patří mezi ně zmínky o nepokojích v Tibetu v roce 2008, anglické i čínské slovo Tibet a Tchaj-wan a stránky hnutí za lidská práva v Tibetu.

 

Zelená hráz (Green Dam)

Důraz, jaký čínský režim klade na blokování informací o Falun Gongu, je evidentní z designu softwaru Green Dam (Zelená hráz).

Program Green Dam byl původně představen v létě 2009 jako pokus čínské vlády převést cenzurovací mechanismy z internetu přímo na počítač uživatele. Software za použití knihovny klíčových slov zablokovává zakázaná vyhledávání.

Výzkumníci z michiganské univerzity objevili, že existují dva seznamy klíčových slov. Jeden seznam s 2 700 slovy je zaměřen především na pornografii a ten druhý s 6 500 slovy obsahuje devadesát procent slov vztahujících se k Falun Gongu.

Důraz kladený na Falun Gong může být pozorován i v čínské verzi populárního programu Skype, TOM-Skype. Program byl použit ke špehování a filtrování zpráv uživatelů. V září 2008 objevil pan Nart Villeneuve z oddělení monitorování válečných informací při Torontské univerzitě, že TOM-Skype prováděl sledování, logování a částečné filtrování citlivých klíčových slov. Největší skupinu nahlášených zpráv, pomineme-li slova obsahující komunista a komunistická strana, tvořily ty vztahující se k Falun Gongu.

 

Iniciativa Open Net

Patrně nejhlubší analýzou čínského filtrování internetu je zpráva z roku 2005 vydaná organizací Open Net Initiative (ONI). Její výzkumníci zkoumali nejpotlačovanější témata čínského internetu jako Falun Gong, masakr na náměstí Nebeského klidu, nezávislost Tibetu, kritika lidských práv v Číně a sociální spravedlnost, nezávislá média aj.

Pracovníci ONI zjistili, že každá stránka související s Falun Gongem, kterou testovali, byla v Číně zablokovaná. Většinou se pojmy v čínštině, jako demokratické hnutí, cenzurují velmi striktně, zatímco jejich anglické verze tak přísně blokovány nejsou. U termínů souvisejících s Falun Gongem byly ale nekompromisně blokovány oba jazyky.

Studie také zjistila, že Komunistická strana Číny v cenzuře v období mezi lety 2002 a 2005 polevila, „pouze stránky související s čínskými pojmy Falun Gong a události na náměstí Nebeského klidu byly neustále méně přístupné...“

 

Hlasy z internetu

I když čínský režim udělal vše možné, co bylo v jeho silách, aby z čínského internetu vymazal jakýkoliv pozitivní image Falun Gongu, jeho stoupencům se podařilo blokádu překonat a  spojit se s okolním světem a ti v zahraničí se naopak dokázali spojit se svými krajany právě díky stejnému internetu.

Webové stránky stoupenců Falun Gongu (například minghui) poskytují detailní, často okamžité zprávy o porušování lidských práv způsobené praktikujícím Falun Gongu v Číně. Schopnost mobilizovat okamžitou, světovou pozornost k jednotlivým případům občas vedlo ke zlepšení zacházení s těmito zadrženými nebo dokonce vedlo k jejich propuštění.

V roce 2000 se praktikujícím Falun Gongu podařilo zmobilizovat Amnesty International a kanadskou vládu k záchraně kanadského sochaře čínského původu, profesora Zhang Kunluna, který byl zatčen a mučen, ale po třech měsících propuštěn.

Aby bojovali s nekompromisní cenzurou posílají příznivci Falun Gongu žijící mimo Čínu informační hromadné emaily na emailové adresy do Číny, ve kterých vysvětlují, co je Falun Gong, a proč jej komunistická strana pronásleduje.

Zřejmě největší starostí čínské vlády jsou stoupenci Falun Gongu pracující v organizaci Global Internet Freedom Consortium (GIFC), kteří pro lidi v Číně vynalezli účinné a snadné cesty, jak obejít pověstnou Velkou internetovou zeď. Uživatelé softwaru GIFC tak mají přístup k necenzurovanému internetu.

Chen Yonglin byl před tím, než vystoupil z komunistické strany, bývalým prvním tajemníkem čínského konzulátu v Sydney. Podle něj je „oponování Falun Gongu první prioritou čínských ambasád a konzulátů“. Chen vysvětlil: ,,Komunistická strana Číny vždy spoléhala na násilí, lži a obhajování ateismu k udržení své moci. Nechápali pokojné snahy praktikujích Falun Gongu k ochraně své svobody přesvědčení. Teď mají pocit, že nemůžou dát lidem vědět, co Falun Gongu v Číně provedli.“

Složky Komunistické strany Číny zapojené do internetové regulace v Číně:

• ústřední ministerstvo propagandy
• ministerstvo obchodu
• ministerstvo telekomunikací
• generální správa tisku a publikací
• ministerstvo kultury
• ministerstvo informačního průmyslu
• ministerstvo veřejné bezpečnosti
• ústředí veřejné bezpečnosti
• státní správa rozhlasu, filmu a televize
• státní rada
• agentura státní rady pro informace
• rada státních tajemství

Zdroj: Filtrování internetu v Číně v letech 2004 – 2005: Studie země, Open Net Initiative

 

Další důkazy, že Falun Gong je nejcenzurovanější téma na čínském internetu:

Nový přístup Googlu k Číně

Po oznámení Googlu o „novém přístupu k Číně“ letos 12. ledna společnost přestala dočasně cenzurovat určité pojmy ve svém vyhledávání. Podle testování našeho deníku mezi 12. a 19. lednem byly uživatelům k dispozici informace o dalajlámovi a vysoce cenzurovaný snímek muže s tankem, ale ne informace o Falun Gong. Google následoval trend té doby, a i když testoval čínskou vládu, schválně si zvolil neuvolnit nejcitlivější témata.

Hledání pojmu „Falun Dafa“ (jiný název pro Falun Gong) provedené 19. ledna nalezlo 985 000 stránek na google.com, ale jen 32 000 stránek na google.cn, všechny z nich byly státní propaganda očerňující tuto meditační praxi.

 

Olympiáda v Pekingu 2008

Celosvětové "Otočení se zády ke svobodě internetu", jak to ukázal například Mezinárodní olympijský výbor při olympiádě v Pekingu, je už dnes široce známo. Mezi blokovanými webovými stránkami v té době byly ty, které souvisely s organizacemi za lidská práva, svobodu tisku, Tibeťané, Ujguři a Falun Gong. Režim posléze uvolnil cenzuru v několika oblastech, ale nikdy ne pro tématiku související s Falun Gongem.

Čínští olympijští představitelé také vydali anglickou knihu frází pro policii a ostatní bezpečnostní zaměstnance, kde instruovali policii, aby eskortovali všechny novináře, kteří se na Falun Gong zeptají, na nejbližší policejní stanici.

 

Ukradený cenzurovací seznam

Roku 2004 lokalizovali čínští hackeři seznam klíčových slov běžně cenzurovaných na čínském kyber prostoru. Seznam je využíván pro oblíbený chatový program QQ, mnohé internetové stránky a textové zprávy. Nejvyšší podíl blokovaných slov na jednotlivé téma tvořily ty vztahující se k Falun Gongu - celkem 20%. Cenzurované termíny zahrnovaly: skutečná situace, komunistická strana, masakr a zlá.

Deník Washington Post získal v roce 2006 seznam klíčových slov používaných čínskou blogovací službou. Tyto slova byla označena jako „nepřístojný“ materiál. Z 236 položek na seznamu jich bylo osmnáct obscénností, zatímco zbytek souvisel s politikou a současnými událostmi. 14% z nich nějakým způsobem souviselo s Falun Gongem, což je víc, než kterákoliv jiná konkrétní věc.
 
Tentokrát mezi cenzurované fráze patřilo: V čínské komunistické straně neexistují běžné standardy lidskosti a Komunistická strana Číny brutálně zabíjí lidi.