Členka odboru zahraničních věcí Ileana Ros-Lehtinenová (screenshot/ youtube)Členka odboru zahraničních věcí Ileana Ros-Lehtinenová (screenshot/ youtube)

17. března vydali členové poslanecké sněmovny usnesení, ve kterém odsuzují současný čínský režim za jedenáct let dlouhé pronásledování duchovní školy Falun Gong.

Autorkou návrhu rezoluce je členka odboru zahraničních věcí Ileana Ros-Lehtinenová. Její návrh byl schválen v hlasování čtyři sta dvanácti hlasy.

Hlasování předcházela krátká debata, během níž promluvila poslankyně Ros-Lehtinenová a také další zástupci sněmovny, kteří rezoluci ve svém projevu podpořili.

"Velmi silně podporuji tuto rezoluci... Toto usnesení odhaluje pokračující pronásledování Falun Gongu v Číně ve dnech 11. výročí zakročení [čínské] vlády proti tomuto duchovnímu hnutí," říká poslankyně Diane Watsonová.

 

Poslankyně Diane Watsonová (screenshot/ youtube)
Poslankyně Diane Watsonová (screenshot/ youtube)

"Od roku 1999 čínská vláda vede tvrdou kampaň na potlačení hnutí Falun Gong, zakázala jeho přítomnost v Číně a označila jej jako "nelegální kult." Podle výroční zprávy Výkonného výboru Kongresu o Číně z roku 2009, provedly čínské orgány propagandistické kampaně na zesměšnění Falun Gongu, držely praktikující Falun Gongu pod přísným dohledem, zadržovaly a uvězňovaly velký počet praktikujících a ty, kteří se odmítli od Falun Gongu distancovat, podrobovali mučení a jinak zneužívali při převýchově prostřednictvím pracovních zařízení," pokračovala Watsonová.

Autorka rezoluce Ileana Ros-Lehtinenová ve svém projevu připomněla, že Falun Gong je mírumilovná duchovní praxe, která čelí absurdní persekuci. "Falun Gong je duchovní disciplína založená na pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Přesto jsou tito nevinní lidé čínským režimem brutálně napadáni.“

 

Ileana Ros-Lehtinenová hovoří o pronásledování Falun GonguDalší z členů sněmovny Lynn Woolseyová se ohradila zejména proti porušování lidských práv na svobodu víry a přesvědčení. "Lidé jsou posíláni do vězení, do pracovních táborů a jsou terčem útoků za to, že praktikují Falun Gong. Čínská vláda musí zastavit toto nelidské pronásledování," uvedla Woolseyová.

Poslanec Chris Smith se tématicky otočil okolo situace v Číně a nakonec prohlásil ve světle deseti let mírumilovných protestů praktikujících Falun Gongu proti zabíjení jejich přátel a příbuzných. "Praktikující Falun Gongu jsou velkými svědky odvahy a míru," uvedl Smith.

Ohledně kontroly informací a cenzury čínských médií promluvil poslanec Gus Bilirakis, který mimo jiné uvedl: „Čínská vláda cenzuruje všechna média v Číně a aktivně se staví proti jakémukoli odhalení informací o jeho brutalitě a nespravedlnosti. Ale pravda je nám dnes již jasná. Toto usnesení je dokladem existence milionů obětí čínské komunistické strany, dokladem, že čínská vláda nemůže zakrýt pravdu, a že její oběti nebudou zapomenuty,“ uvedl Gus Bilirakis.

 

Výzva čínské vládě

Skupinové cvičení Falun Gongu ve Francii, Paříž, červenec 1999 (Stručná historie pronásledování Falun Gongu/ nakl.Theo)
Skupinové cvičení Falun Gongu ve Francii, Paříž, červenec 1999 (Stručná historie pronásledování Falun Gongu/ nakl.Theo)

Zmiňovaná rezoluce vyjadřuje sympatie Falun Gongu a jejich rodinným příslušníkům, kteří trpí pronásledováním, zastrašováním, vězněním, mučením, a dokonce přicházejí o své životy. Usnesení striktně odsuzuje pronásledování čínské vlády probíhající v posledních deseti letech vedené pouze z důvodu toho, že si lidé udržují svoje osobní přesvědčení.

Sněmovna tímto vyzvala vládu Čínské lidové republiky, aby okamžitě zastavila a ukončila své kampaně pronásledování, zastrašování, věznění a mučení praktikujících Falun Gongu. Také požaduje  okamžité zrušení takzvaného Úřadu 610, který označila parlamentní komise jako mimosoudní bezpečnostní aparát, jemuž byl svěřen mandát k „odstranění Falun Gongu“.

Zástupci Poslanecké sněmovny žádají okamžité propuštění praktikujících Falun Gongu, zadržovaných pouze pro své přesvědčení, z věznic a pracovně převýchovných táborů, včetně těch praktikujících, kteří jsou příbuzní občanů stálých obyvatel Spojených států.

Současná rezoluce s pořadovým číslem 605 je čtvrtou rezolucí Kongresu od roku 1999, která specificky zdůrazňuje kritickou situaci praktikujících Falun Gongu. (tři předešlé rezoluce: Rezoluce kongresu 218 / Rezoluce kongresu 188 / Rezoluce kongresu 304)

Evropský parlament protestoval již v roce 2006

Praktikující Falun Gongu paní Gao Rongrong po několikahodinovém mučení elektrickými obušky vězeňské stráže.(minghui.org)
Praktikující Falun Gongu paní Gao Rongrong po několikahodinovém mučení elektrickými obušky vězeňské stráže.(archiv obětí persekuce minghui.org)

Podobné prohlášení vydal Evropský parlament v roce 2006 a další v roce 2007, kdy důrazně odsoudil věznění a mučení praktikujících Falun Gongu ve věznicích, v táborech na ,,převýchovu prací“, psychiatrických léčebných zařízeních a ,,zákonných vzdělávacích zařízeních“.

Ve zprávě tehdy členové parlamentu oznámili svoje znepokojení nad zprávami o chirurgickém vyjímání orgánů vězněných vyznavačů Falun Gongu a prodeji těchto orgánů nemocnicím. Jejich vyhlášení naléhavě žádalo čínskou vládu, aby skoncovala s vězněním a mučením následovníků Falun Gongu a okamžitě je propustila.