20100228-narrentrurm
Narrenturm. (Foto: Chris Haderer)

Zbierka zvieracích a ľudských preparátov Patologicko-anatomického múzea je od konca februára prístupná verejnosti v Narrenturme.


Electropathológia je náukou o chorobných reakciách organizmu na elektrické podráždenie. Electropathológia vznikla z iniciatívy viedenského lekára Stefana Jellinka koncom 19. storočia.

Jellinek zhromažďoval materiál a dokumenty o nehodách spôsobených elektrickým vedením a bleskami a stal sa aj spoluzakladateľom medicínskeho odboru electropathológie vo Viedni. Jeho zbierka objektov, ktoré boli zničené prúdom ako aj zbierka zvieracích a ľudských preparátov sa rozširovala. V roku 1929 pôsobil Jellinek ako profesor na Viedenskej univerzite a v roku 1936 otvoril v AKH nemocnici múzeum electropathológie. Kvôli svojmu židovskému pôvodu musel v roku 1939 opustiť Viedeň, po skončení vojny však získal svoju zbierku späť. Po jeho smrti v roku 1968 bola electropatologická zbierka prostredníctvom jeho spolupracovníka Franza Maresha znovu prezentovaná verejnosti. V 80-tych rokoch bola zbierka umiestnená v Elektrotechnikom múzeu a po jeho zatvorení, prevzalo časť electropathologickej zbierky Technické múzeum.


Na prehliadke sa záujemci dozvedia o smrteľných nehodách v domácnostiach, o následkoch zasiahnutia blesku či nebezpečenstvách elektrického prúdu pri práci. Čo všetko dokáže prúd je prezentované v Narrenturme nielen prostredníctvom technických exponátov, ale i preparátov. Pre školákov je pripravená špeciálna dvojhodinová prehliadla electropathologickej zbierky. V náväznosti na odborný výklad budú žiaci oboznámení prostredníctvom filmu o technických základoch a bezpečnom zaobchádzaní s elektrickým prúdom.


Electropathologická  zbierka vo viedenskom Narrenturme sa nachádza v univerzitnom areáli na Spitalgasse 2, vchod do budovy je z ulice Van-Swieten-Gasse. Narrenturm (Veža bláznov) bola vybudovaná v roku 1784 z iniciatívy cisára Jozefa II. a stala sa celosvetovo prvým špecializovaným pavilónom pre umiestnenie duševne chorých. Dnes sídli v budove Patologicko-anatomické múzeum Viedne. Bližšie informáci na www.narrenturm.at.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Viedeň v Bratislave