Ruský president Dmitry Medvedev a čínský president Hu Jintao. (www.kremlin.ru.)
Ruský president Dmitry Medvedev a čínský president Hu Jintao. (www.kremlin.ru)

Shen Yun Performing Arts je umělecký soubor z New Yorku, který se specializuje na klasické, tisíce let staré čínské tance a hudbu. Již několik let pořádá celosvětová turné a diváci čtyř kontinetů jeho představení popisují jako nádherná, vrzušující a plná barev. Výjimku však tvoří Čína, kam má soubor kvůli své nezávislosti na komunistickém režimu vstup zakázán. A pak také Ruská federace.

Nabízí se otázka, proč tento špičkový kulturní soubor ještě nevystupoval v Moskvě? A proč byla jeho vystoupení 2. a 3. dubna 2008 v Petrohradě zrušena, přestože již byla polovina vstupenek vyprodaná? Pokud jde o Čínu, odpověď je jasná, ale proč Ruská federace, která se od prosince 1993 nazývá demokratickým právním státem, zabránila jeho vystoupení? Pro odpověď se musíme vrátit do 16. června 2001. Ten den totiž byla podepsána „Smlouva o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci mezi Ruskem a Čínou" jejich tehdejšími hlavními představiteli Vladimírem Putinem a Tiang Ce-minem.

Když profesor J. M. Galenovič analyzoval tuto smlouvu, mimo jiné napsal: Smlouvou se nám zakazuje připustit v naší zemi činnost libovolných organizací nebo skupin, které budou uznány čínskou stranou jako skupiny škodící suverenitě, bezpečnosti a teritoriální celistvosti Číny (článek 8 smlouvy). Takovým způsobem, žádní lidé, myslící jinak, než je mínění čínských orgánů, nemohou  působit na našem území. A nejen to, libovolné naše organizace, které budou například vystupovat na ochranu lidských práv Číňanů nebo podporovat Tibeťany, se mohou setkat se situací, že naše úřady budou konat jménem čínské strany, budou jim bránit v jejich činnosti. Je známo, že v ČLR se libovolná vystoupení, která vedení čínské komunistické strany považuje za škodlivá, berou jako protistátní činnost."

Předpoklady profesora Galenoviče na sebe nenechaly dlouho čekat. Ruští příznivci meditační praxe Falun Gong, kterou čínský režim od roku 1999 tvrdě pronásleduje, se stali bezprostředním terčem uvedeného článku smlouvy, v rozporu s ruskou ústavou (hlava 2, články 17-19 a 29, práva a svobody člověka a o bčana Ruské federace). Na smlouvě je rovněž neobvyklé, že byla podepsána na dvacet let.

Co se stalo za uplynulou dobu? Dvěma soudy, ve Španělsku a Argentině, byl zmíněný Tiang Ce-min odsouzen za pronásledování následovníků Falun Gongu a za genocidu. 1. října 2009 u příležitosti 60. výročí ustanovení diplomatických vztahů mezi Ruskem a Čínou poslal předseda ČLR Hu Jintao ruskému prezidentovi telegram, kde kromě jiného napsal: „...Čínská strana se bude přidržovat principů a ducha Smlouvy o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci a jejich pozvednutí na mnohem vyšší úroveň..." Co je míněno touto vyšší úrovní se můžeme pouze domnívat - dějiny rétoriky čínského režimu nám však mohou poskytnou mnohá a nikterak příjemná vysvětlení.