20100131_veda_golden_ratio
Schéma Zlatého řezu: Vědci neutrony ostřelují atomy niobičnanu kobaltu - objeví díky tomu resonanci se zlatým poměrem. (Tennant/HZB)

„Zlatý řez“ nebo také „Zlatý poměr“  se rovná přibližně 1,618 a můžeme ho najít v různých oblastech našeho života zahrnujících biologii, architekturu a umění.

Ale teprve nedávno bylo objeveno, že se tento speciální poměr zrcadlí také v nanorozměrech. To vše díky výzkumům z britské Oxfordské university, University v Bristolu, Laboratoři Rutherford Appleton a německému Helmholtz-centru mechaniky a energie v Berlíně (Helmholtz-Zentrum Berlin for Materials and Energy (HZB)).

Jejich výzkumy, publikované 8. ledna v žurnálu Věda (angl. Science), prozkoumávaly řetězce spojených magnetických atomů niobičnanů kobaltu (CoNb2O6) o šířce jen jednoho atomu kvůli výzkumu Heisenbergova principu neurčitosti (angl. Heisenberg Uncertainty Principle). Vědci působili magnetickým polem pod pravými úhly na magnetické řetězce spojené do spirály, aby vyvolali větší kvantovou nejistotu. Jak měnili směr magnetického pole, tyto malé magnety začaly magneticky rezonovat.

Aby byla zjištěna rezonance v atomech niobičnanu kobaltu, byly atomy „ostřelovány“ neutrony. „Našli jsme série (stupnice) znějících tónů: První dva tóny mají mezi sebou perfektní vazbu. Jejich frekvence (výška) je ve vzájemném poměru 1,618 … což je ten slavný zlatý poměr z umění a architektury.“ uvádí vedoucí výzkumu Dr. Radu Coldea z Oxfordské university v tiskové zprávě. „Zobrazuje to  krásnou vlastnost kvantového systému – skrytou symetrii.“

Dr. Alan Tennant, který vedl výzkumnou skupinu v Berlíně, říká: „Takovéto objevy vedou fyziky ke spekulacím, že kvantová, atomová struktura světa má svůj vlastní základní řád. Podobná překvapení možná čekají vědce i v ostatních materiálech [budou-li] v kvantově kritickém stavu.“

Celý výzkum najdete na sciencemag.org

Také se podívejte na  Božský poměr: Nerozluštitelný kód

 

Article in English