20100109-wenzel-vaclav
Foto: Österreichische Nationalbibliothek
Do konca januára máte možnosť prezrieť si v rakúskej národnej knižnici výstavu o dojemnej osobnosti 10. storočia, českom svätcovi i vládcovi Václavovi. Stredobodom záujmu je Kódex, získaný z amerického súkromného vlastníctva prostredníctvom poisťovne UNIQA -  najväčšieho poisťovateľa umenia v Strednej Európe. Kódex je nádherným rukopisom o živote a diele legendami opradeného českého kniežaťa a svätca.


Odkúpením kódexu sa do Európy navrátilo cenné svedectvo vtedajšieho knižného umenia. Václavovmu rukopisu  s 23 dojemnými miniatúrami je dávaný do protikladu rukopis pražského maliara Matúša Hutského z fondu národnej knižnice – tiež zo 16. storočia (1585). Vzorom na napísanie oboch takmer identických písem sú útržky z českých dejín 16. storočia. Ďalšou vystavenou knihou  je Kronika Václava Hájeka z roku 1541, zaznamenávajúca dejiny prapredkov Václava od roku 644 po korunováciu Ferdinanda I. Čo sa týka stvárnenia obrazov, tieto cenné zväzky sa orientujú predovšetkým na cyklus fresiek, ktoré bolo možné obdivovať v polovici 15. storočia v slávnej kaplnke sv. Václava v Prahe. Dvojitú funkciu svätého Václava ako svätca i mocnára odzrkadľuje aj inštalácia uprostred Prunksaalu, dotvárajúca atmosféru sakrálneho miesta symbolickým relikviárom, podobným proporciám schránky sv. Václava v pražskom dóme sv. Víta. Koberec vás potom zavedie k ďalšiemu objektu – gotickému oltáru. Po Viedni putuje výstava do národného múzea v Prahe.


Výstavu hľadajte v sále Prunksaal v rakúskej národnej knižnici (www.onb.ac.at) na námestí Josefsplatz od utorka do nedele od 10 do 18 hod., každý švrtok až do 21 hod. Vstupné do sály je 7 eur.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Viedeň v Bratislave