Obal knihy Jihlava pod hákovým křížem. (se svolením autora knihy)
Obal knihy Jihlava pod hákovým křížem. (se svolením autora knihy)

Napsal: Ing. Jiří Vybíhal ve spolupráci s Vilémem Wodákem
Vydal: Jiří Vybíhal k 70. výročí okupace Jihlavy 1939 - 2009

Pohled okem historika na ožehavé a dlouho tabuizované téma období Protektorátu Čechy a Morava

Dopředu ohlašovaná kniha o historii současného krajského města Vysočiny „Jihlava pod hákovým křížem", vyšla během roku 2009 hned dvakrát. Pro velký zájem čtenářů byl vydán druhý upravený dotisk, aby byla uspokojena poptávka po této knize, hojně oplývající vzácnými historickými fotografiemi.

Jejím autorem je mladý člověk, ing. Jiří Vybíhal, nikoliv profesionální historik. Jak v předmluvě uvádí jihlavský historik PhDr Zdeněk Jaroš o autorovi knihy, je pravděpodobně dobře, že se do tohoto úkolu pustil mladý člověk, nezatížený osobně prožitými dějinnými okamžiky.

Sám název knihy napovídá, že jde o téma ožehavé a dlouho tabuizované - jedná se o období Protektorátu Čechy a Morava. V době druhé světové války se Jihlava stala „nejněmečtějším městem" v protektorátu. Město bylo součástí německého jazykového ostrova již dlouho před válkou, i některé okolní vesnice byly obývané ryze německým obyvatelstvem.

Reprodukce z knihy Jihlava pod hákovým křížem. (se svolením autora knihy)
Reprodukce z knihy Jihlava pod hákovým křížem. (se svolením autora knihy)

 

Na počátku bylo několik autentických fotografií, které autora ponoukly k tomu, aby do tohoto tématu šel hlouběji. Postupně odkrýval další dokumentaci, získával další zajímavé fotografie a výsledkem této mravenčí píle je systematicky poskládaná historie, ve které mapuje jak textem, tak černobílými snímky krok za krokem šest let života obyvatel Jihlavy z doby protektorátu.

Malá ukázka textu u fotografie jihlavské radnice, ozdobené mnoha symboly svastiky:

„Když jsem původně získal první fotografie, kde byla vyzdobena radnice svastikami a nápisy -IGLAU IST HEIMGEKEHRT!- („JIHLAVA SE VRÁTILA DO ŘÍŠE!") a -DEUTSCH IGLAU GRÜSST DEN FÜHRER!- („NĚMECKÁ JIHLAVA ZDRAVÍ VŮDCE!-), myslel jsem si, že je to jen symbolika „osvobození" Jihlavy. Hlavním důvodem výzdoby radnice však byla očekávaná návštěva samotného Hitlera."

Za přínos knihy pro dokreslení historie byla pro Jiřího Vybíhala navržena Cena Rady města Jihlavy, která bude předána v průběhu roku 2010.

20091230-kniha-jihlava-pod-hakovym-krizem3
Reprodukce z knihy Jihlava pod hákovým křížem. (se svolením autora knihy)