20090731-penize.jpg
Ilustrační foto. (Velká Epocha)
Od 1. listopadu se změnilo několik věcí v běžném životě, které se dotknou každého z nás. Jaké změny to jsou? Pojďme se na ně v krátkosti podívat.

První a zřejmě nejznatelnější změna je, že datum splatnosti u faktur se rovná dnu přijetí platby. Do této doby platilo, že den splatnosti byl roven dnu odeslání platby. Každý, kdo má takto nastavené platby, si je musí o den či dva posunout, aby se nedostal do stavu po splatnosti. S tímto souvisí druhá změna a to ta, že bankovní převody od 1. listopadu musí trvat v rámci stejné banky týž den, mezi různými bankovními ústavy maximálně dva dny, konkrétní smluvní podmínky však umožňují bance tuto lhůtu prodloužit ještě o jeden den.

Další změna, která se vztahuje na všechny právnické osoby, zapsané do obchodního rejstříku, je povinnost zřídit a používat datovou schránku. Možnost aktivovat svou datovou schránkou běží již několik měsíců, přesto však je aktivováno zhruba jen třetina všech povinných schránek. Noví uživatelé si však stěžují na neustálé technické problémy. Zřídit si nepovinně datovou schránku mají možnost i občanská sdružení, fyzické osoby, podnikatelé a nepodnikající fyzické osoby.

Poslední podstatnou změnou je ukončení analogového vysílání v Praze a středních Čechách. Dojde k němu při vypnutí analogového televizního vysílání z vysílače Cukrák a dalších dvou menších vysílačů.