Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla k 30. září 2009 v okresech Most (16,5 %), Karviná (14,6 %), Šumperk (14,2 %), Bruntál (14,1 %), Hodonín (14,0 %) a Děčín (13,8 %). Nejnižší naopak v okresech Praha-východ (3,2 %), Praha (3,4 %) a Praha-západ (3,8 %), uvádí se dále v tiskové zprávě. (MPSV ČR)
„Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla k 30. září 2009 v okresech Most (16,5 %), Karviná (14,6 %), Šumperk (14,2 %), Bruntál (14,1 %), Hodonín (14,0 %) a Děčín (13,8 %). Nejnižší naopak v okresech Praha-východ (3,2 %), Praha (3,4 %) a Praha-západ (3,8 %)," uvádí se dále v tiskové zprávě. (MPSV ČR)

Podle posledních informací Ministerstva práce a sociálních věcí je nezaměstnanost za měsíc září nejvyšší za poslední čtyři roky.

„K 30. září 2009 bylo bez práce 500 812 lidí. To je o 7 061 víc, než ke konci letošního srpna, meziročně přibylo 186 254 nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 8,6 %. Byla tak o 0,1 p.b. vyšší, než v srpnu 2009, v meziročním srovnání se jedná o nárůst o 3,3 p. b.", uvádí tisková zpráva ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. 10. 2009.

V roce 2005, kdy byla nezaměstnanost naposledy vyšší, činila 9,2 procenta. Podle analytiků bude nezaměstnanost dále růst a v roce 2010 by mohla přesáhnout 10 procent, což by bylo nejvíce od vzniku samostatného českého státu (registrovaná míra nezaměstnanosti, podle měření zavedeného roku 2004, pozn. autora).

„I když se ekonomika bude škrábat nahoru, dozvuky budeme cítit. Nezaměstnanost poroste až do roku 2011," uvedl pro Hospodářské noviny Zdeněk Tůma, guvernér České národní banky.

Úřady práce k 30. září evidovaly celkem 38 844 volných pracovních míst. Na jedno pracovní místo tedy připadá průměrně 12,9 uchazečů, z toho nejvíce v okrese Bruntál, kde na jedno pracovní místo připadá 53,9 uchazečů. Dále pak v okrese Teplice a Prostějov, kde je na jedno pracovní místo shodně 49 uchazečů. Nejméně pak v Praze, kde je na jedno volné pracovní místo 2,6 uchazečů.

„Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, kterou zpracovává EUROSTAT pro mezinárodní srovnání, dosáhla v České republice letos v srpnu 6,8 %. Byla tak o 2,1 p.b. nižší, než je průměrná hodnota za EU27. Nižší nezaměstnanost mělo jen 7 států EU27: Nizozemsko 3,3 %, Rakousko 4,8 %, Kypr 5,3 %, Lucembursko 6,1 %, Slovinsko 5,7 %, Dánsko 6,0 % a Rumunsko 6,3 % (červen)," jak je uvedeno na konci tiskové zprávy. Podle tohoto srovnání máme tedy 8. nejnižší úroveň nezaměstnanosti ze všech 27 zemí Evropské unie. Celkem je průměrná míra nezaměstnanosti v Evropské unii na hladině 9,1 procenta a bez práce je 22 miliónů Evropanů.