Děti z okresu Fengxiang ukazují výsledky svých krevních testů s pozitivní otravou olovem. (AP/SITA)
Děti z okresu Fengxiang ukazují výsledky svých krevních testů s pozitivní otravou olovem. (AP/SITA)

Vážné znečištění je rozšířené po celé Číně, ale případy chemického zamoření ve dvou komunitách přitáhly zvláštní pozornost. Obě komunity byly čínským státem vyznamenány titulem „ekologický příklad" poté, co měly údajně projít přísným zkoumáním jejich enviromentální udržitelnosti.

V srpnu se objevily zprávy o otravách olovem ve dvou vesnicích okresu Fengxiang v provincii Shaanxi na severu Číny. Ze 731 dětí z okolí Smaltovací společnosti olovem a zinkem Dongling, které prošly testy, se u 615 ukázalo nadměrné množství olova, z toho u 166 byla stanovena střední nebo vysoká otrava olovem a požadována hospitalizace.

Jen osm dní před odhalením otravy olovem prošel okres Fengxiang provinčním hodnocením pro „příkladně ekologický" okres. Poté, co se objevily zprávy o otravě olovem, webová stránka místní vlády odstranila zprávy o jmenování okresu ekologickým příkladem, avšak původní stránka zůstává v archivu a dá se na internetu vidět.

V březnu zpráva odhalila rakovinné znečištění v další ekologicky příkladné komunitě, obci Chaoyang v obvodu Hongxing města Jixi, provincie Heilongjiang. Poblíž vesnice Chaoyang stojí hora odpadků, od roku 1988 skládka netříděného komunálního odpadu a odpadu nemocnice z města Jixi. Toto je smícháno se znečištěním z několika velkých továren.

Rybná jezírka začala být pomalu plná mrtvých ryb a ovocné stromy přestaly rodit ovoce. Lidé trpěli znečištěným vzduchem a otrávenou vodou. Vesnici zaplavila rakovina, která si již vyžádala 25 životů, z celkové populace 3 720.

Jak se vůbec komunity trpící vážným znečištěním staly příklady pro ekologické úspěchy? Zpráva o obci Chaoyang prostě říká: „Ty příslušné úřady by jistě věděly."

Akreditace ekologických příkladů začala v Číně v roce 1995 a od té doby titul získaly od různých úrovní administrativy tisíce komunit. Přes třicet kritérií, stanovených Státní správou ochrany životního prostředí (SEPA), zahrnuje ekonomickou, ekologickou a sociální udržitelnost. Komunity nejen že musí splnit tato vstupní kritéria, ale musí také předložit zpracovatelné plány na dosažení dalších ekologických úspěchů.

„Žádná vesnice v Číně není v současnosti ekologická," říká pan Jiang Gaoming, známý ekolog z Čínské akademie věd, ohledně titulu „ekologický příklad". Pro Jianga „ekologický" znamená přerušení průmyslového znečištění a škodlivého užívání chemikálií.

Program ekologických příkladů často zdůrazňoval ekonomické kritérium. Průzkum zpráv v médiích na toto téma ukazuje jasnou tendenci lokálních úřadů použít program na posílení ekonomického rozvoje. Komunity považované za ekologické příklady mohou lépe přilákat vládní financování a turisty.

Jiang Gaoming kritizuje důraz na ekonomická měřítka při akreditaci ekologicky příkladných komunit. „Jako základní kritérium se použily ekonomické parametry nebo HDP, zatímco parametry kvality životního prostředí jsou tam jen na efekt."

Jiang odhalil, že místní správa se snažila o umístění smaltovací továrny v okrese Fengxiang kvůli příjmům do okresní pokladny a daňový odvod továrny v roce 2008 činil 123 milionů yuanů (cca 315 mil. Kč), což okres Fengxiang vyhouplo na jeden z deseti nejbohatších v provincii Shaanxi.

SEPA, úřad dohlížející nad ekologickými příklady, má slabou kapacitu na vynucování programů životního prostředí. Enviromentalistka Elizabeth Economy ve svém článku „Velký skok zpět" poukazuje na to, že novátorský program pro životní prostředí, který SEPA uvedla, je buď minimálně financován, nebo bržděn místními úřady.

SEPA nejen že nemá dostatek personálu, ale pokuty za znečištění, které SEPA může uložit, jsou tak nízké, že továrny nemají žádný popud, aby měřítka životního prostředí zlepšily. V období let 2001 až 2005 šlo na ochranu životního prostředí jen 1,3 procenta čínského HDP a jen polovina z toho byla použita na legitimní projekty. Lokální úřady SEPA jsou zřizovány pod stranickými pobočkami a místními a oblastními úřady, což umožňuje, aby byly priority životního prostředí často odsunuty kvůli touze po ekonomickém růstu nebo korupci.

Co se ekologických příkladů týče, paní Economy říká, že jen sedm až deset procent z více než 660 velkých čínských měst dostálo vstupním kritériím, které SEPA pro ekologicky příkladné město určila.

Případy zatajování a nepravdivých zpráv o znečištění jsou v Číně rozšířené. Loni byly odhalené rozsáhlé otravy mléčných výrobků melaminem, přestože úřady slíbily 1 100 inspekčních kroků na zabezpečení bezpečného a spolehlivého mléka. Třetí největší sladkovodní jezero v Číně, Jezero Tai, pokryly v roce 2007 sinice, přestože mnoho znečišťujících továren v oblasti prošlo inspekcemi pro životní prostředí a úřady tvrdily, že všechny znečišťující továrny na březích jezera uzavřely.

Jak okres Fengxiang, tak obec Chaoyang mají společné to, že politika byla, jak je v Číně rozšířené, zavedena státním násilím. V případě okresu Fengxiang se vesničané nejdříve v roce 2003 bránili výstavbě továrny; okresní úřady ale vesničany donutily přestěhovat se, aby pro ni uvolnili místo.

V obci Chaoyang obyvatelé na opakované žádosti o uzavření skládky nedostali od místních úřadů žádnou reakci; když se pokusili zablokovat silnici ke skládce, narazili na ozbrojenou policii, která je rozehnala.

Hong Jiang, Ph.D., vyučuje zeměpis na Hawajské univerzitě. Specializuje se na kulturní geografii životního prostředí, politiku životního prostředí a využívání zdrojů v Číně.

Article in English