Ilustr. foto - vývoj státního dluhu ČR. (vlada.cz)
Ilustr. foto - vývoj státního dluhu ČR. (vlada.cz)

V pondělí dne 14. 9. 2009, představil NERV (Národní ekonomická rada vlády) závěrečnou zprávu o vývoji české ekonomiky a zároveň tzv. „recept" na vypořádání se světovou ekonomickou krizí, jejíž dopad jsme pocítili i v naši zemi.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) vznikla v lednu 2009 jako poradní orgán předsedy vlády ČR. Jejím původním posláním byla příprava protikrizových opatření vlády ČR a podpora českého předsednictví EU v první polovině roku 2009. Po ustavení přechodné vlády v dubnu 2009 bylo rozhodnuto, že NERV bude pokračovat v práci a do září 2009 připraví zprávu, která se soustředí na problémy střednědobého vývoje české ekonomiky," uvádí se v úvodu zmiňované zprávy.

Sama závěrečná zpráva je velmi obsáhlá a na svých více než osmdesáti stranách se zaměřuje hlavně na otázky týkající se korupce ve státní správě, zejména pak při veřejných zakázkách, dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a oddlužení státu jako takového, kterýžto se v dnešní době zadlužuje rychlostí téměř 600 milionů korun denně. K tomu pak dodává více jak 250 různých návodů a rad, jak zmíněné věci vyřešit.

„Česká republika musí učinit podstatné kroky k dlouhodobé udržitelnosti veřejných výdajů. Hlavní prioritou udržitelného budoucího vývoje by neměl být ani tak růst HDP, jako snižování zadluženosti. Je proto třeba nastolit nástroje, které dosáhnou vyrovnaných a přebytkových rozpočtů, jakmile recese opadne,"uvádí se v závěrečné zprávě.

Podotýkám, že vzhledem k současné situaci, jsou krátkodobé líbivé populistické kroky velmi nerozumné a pro naši ekonomiku až destruktivní. Některé politické strany je ovšem mají ve velké oblibě, a tak, jak je vidět na dnešní předvolební kampani, dále nabízejí lidem více peněz na úkor vyšší zadluženosti státního rozpočtu. Vzhledem k ukazatelům dnešních výsledků hospodaření by měly přijít na řadu radikálnější změny v budoucím hospodaření státu, které jsou sice nepopulární a pro někoho až nepředstavitelné, na druhou stranu jsou však řešením, jak splatit dluhy českého státu v co nejkratší době a NERV tomuto tvrzení ve své zprávě dává mnoho prostoru.

Mezi navrhovanými kroky, jak vyrovnat státní rozpočet a minimalizovat schodek veřejných financí, jmenoval NERV mimo jiné změny ve schvalování státního rozpočtu a vytvoření stálého orgánu pro veřejné rozpočty, pokračování v penzijní reformě, čímž je myšleno automatické prodlužování odchodu do důchodu ve vazbě na očekávanou délku dožití, zvýšení základní daně a spotřebních daní, vyšší dividendy z ČEZU a třeba také důsledný prodej povolenek na vypouštění CO2. Zajímavou věcí, kterou NERV navrhuje, je zásadní snížení výdajů na správu státu, jako třeba personální audity, výkonnostní audity, omezení výhod ústavních činitelů a zdanění jejich nyní nezdanitelných náhrad.

Dá se předpokládat, že některé ze zmíněných rad se více či méně objeví v hledáčku nově zvolené vlády, která by měla vyjít z předčasných nebo možná nakonec i řádných voleb.

K tomuto dodal pan Vladimír Dlouhý, člen NERVu pro Rádio Česko: „Na jedné straně to jsou docela populární věci, jako jsou finance na vědu, školství a infrastrukturu. Na druhé straně to musí provázet nepopulární kroky, především tlak na větší efektivnost sociálního a penzijního systému. Což znamená brát těm, kdo na systému parazitují. Má být také tvrdší dohled nad veřejnými zakázkami, méně byrokracie. Stojím si za odhadem, že mandatorní výdaje je možně snížit až o dvacet procent. Je třeba najít politickou odvahu,".

Uvidíme tedy, zda se nová vláda bude držet starého osvědčeného přísloví, které říká „Nedá se rozdávat z prázdné kapsy," a využije alespoň několika rad napsaných v závěrečné zprávě odborníků z NERVu, aby snížila státní zadluženost, která je dnes zhruba 114 tisíc korun na každého občana, ať je mu jeden den, nebo 90 let, nebo bude pokračovat v rozhazování a rozdávání z kapes cizích, i když v té své nic nemá, s tím, že to zaplatí jednou naše děti. Uvidíme, jak to dopadne.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/zaverecna-zprava-NERV.pdf ( vlada.cz )