20090329-nuklearni-testy-cina
Profesor Takada Jun odsoudil rozsáhlé povrchové nukleární testy v Číně. Čína je jedinou zemí na světě, která provádí takový druh nukleárních testů bez zvážení rizik dopadu na okolní oblasti. (Zhang Benzhen/The Epoch Times)

18. března odhalil japonský profesor Takada Jun na nukleárním fóru, že povrchové nukleární testy prováděné v letech 1964 až 1996 v Číně zapříčinily v přilehlých oblastech 750 tisíc úmrtí civilistů.

Na symposiu nazvaném „Katastrofy čínského nukleárního testu na Hedvábné cestě a role Japonska“ sponzorovaném asociací japonských Uyghurů odhalil Dr. Takada Jun, profesor na lékařské universitě v Sapporo a zástupce japonského Informačního centra ochrany proti radiaci, katastrofální problémy vzniklé čínskými nukleárními testy. Dr. Takada řekl, že čínský režim nikdy nedovolil jakoukoliv formu nezávislého nebo vnějšího ohodnocení, analýz, studií životního prostředí nebo nepříznivých vlivů nukleárních testů na lidské zdraví.

Dr. Takada řekl, že v prostoru Lop Nur v severozápadní provincii XinJiang bylo provedeno čtyřicet šest nukleárních testů. Celkový součet síly použitých bomb je přes 200 megatun. Oblast, kde proběhly testy, je řídce osídlena, mnoho měst na prastaré obchodní Hedvábné cestě je od Lop Nur po větru. Bylo v nich objeveno velké množství radiačního spadu z prováděných testů. Před rokem 1981 byl spad z provedených testů hlavním činitelem, který zvýšil počet případů rakoviny a vrozených vad.

Profesor také řekl, že největší povrchovou detonací byla čtyřmegatunová termonukleární bomba, která byla desetkrát silnější, než při běžných široko-plošných testech Sovětského svazu. Spad z jaderných testů podle odhadů údajně zapříčinil smrt 190 tisíc lidí a téměř 1,3 milionů lidí z oblasti sto třicet šestkrát větší, než je rozloha města Tokio, zasáhly otravné účinky radiace. Podle vnitřních zdrojů jejich důsledkem zemřelo celkem 750 tisíc lidí.

Čínské nukleární testy začaly 16. října 1964 povrchovou explozí bomby o síle dvacet kilotun, následovanou dvoumegatunovou povrchovou explozí v roce 1967. Největší byla exploze bomby o váze čtyř megatun provedená 17. prosince 1976. V roce 1980 se Čína rozhodla změnit testy na atmosférické a k podzemním testům se přiklonila až v letech 1980 – 1996.

Pan Takada řekl, že Čína je jedinou zemí na světě, která tyto rozsáhlé testy provádí v blízkosti obydlených oblastí.

Ředitel Japonské uyghurské asociace testy kritizoval slovy: „Bývalý Sovětský svaz prováděl nukleární testy na uzavřeném, ostnatým drátem obepnutém prostoru, ale čínský režim místní obyvatele dokonce ani neinformoval,“ řekl Takada. „Oběťmi nebyli jenom Uyghuři, ale také čínští Hanové. Úřady ignorovaly jakoukoliv humanitu a zacházely s místními lidmi jako s laboratorními krysami.“ Přinutil Japonsko, první oběť jaderných zbraní, aby to oznámilo zbytku světa a pomohlo obětem nukleárních testů.

V červenci a srpnu 1998 odvysílal britský 4. kanál speciální dokument, „Smrt na Hedvábné cestě“. Skupina doktorů a filmařů se přestrojila za turisty, aby se společně vydali zjistit možný dopad nukleárních testů v Číně. Na základě rozhovorů vedených v místních vesnicích nalezli velký počet dětí postižených rozštěpem rtů nebo mentální retardací. Mnozí Uyghuři trpěli zhoubnou lymfoidní leukémií. V roce 1970 se u Uyghurů začal zvětšovat výskyt rakoviny a v roce 1990 byl o třicet procent vyšší, než národní průměr. Výskyt rakoviny se v hlavním městě Urumqi oproti jiným oblastem v letech 1993 až 2000 zdvojnásobil.

Na základě informací, které sesbíral na hranicích mezi Kazachstánem a Čínou a na základě svého výzkumu o působení nukleárního spadu profesor Takada zhodnotil dopad v oblasti a svá zjištění publikoval v knižní podobě, za kterou následně získal čestné ocenění.

Další zdroje

Zkušenosti dějepisce profesora Tamio Kaneky, který navštívil oblast Xinjiangu, tato zjištění potvrzují. Expert na asijskou historii plnil svůj dům prastarými relikviemi ze střední Asie. Neodvážil se však přinést vzorky kamenů z Lop Nur, protože vykazovaly stotisíckrát větší radiaci, než ostatní běžné vzorky.

Pan Kaneka si vzpomíná, že v době, kdy byl na výzkumném stanovišti, trpěl několika zdravotními obtížemi, jako například silným slzením očí, které mu později začaly lehce mokvat, bolením v krku a častým krvácením z nosu. Oči mu však na podzim neslzely kvůli pylu, nýbrž v důsledku vlivu zbytkové radiace.

Pan Takada vyjádřil svoje znepokojení a rozhořčení nad vysoce podporovaným turismem na Velké hedvábné cestě. Turistická místa jsou právě v oblasti postižené radiací, což dělá cestování pro nevinné turisty vysoce riskantním, obzvláště pro ty, kteří ji navštívili před rokem 1996.

Pan Dili Anwarm, Uyghur žijící v exilu v Anglii, řekl: „Čína neřídí nukleární testy jen sama pro sebe, ale také poskytuje místo na testy Pákistánu. Všichni víme, že Pákistán provedl nukleární testy jeden týden poté, co provedla testy Indie. Ve skutečnosti provedl v Číně už předtím celkem dva další testy.“

Article in English