Evropský parlament. (wikipedie.cz)
Evropský parlament. (wikipedie.cz)
Evropský parlament (EP) žádá tureckou vládu, aby prokázala svou politickou vůli pokračovat v reformách a dostála závazkům, jež přijala v roce 2005. Podle EP jsou demokratické reformy stále nedostačující

Europoslanci vyjádřili svoji lítost nad tím, že svoboda projevu a nezávislost tisku nejsou v Turecku dosud plně respektovány. V Turecku je nadále řada osob stíhána za nenásilné projevy a názory, jako například laureátka Sacharovovy ceny Evropského parlamentu v roce 1995 Leyla Zana.

Parlament také vyjádřil obavy, pokud jde o prohlubující se vyhraněnost odlišných názorů turecké společnosti, která má negativní vliv na chod politických institucí a reformní proces. EP také lituje, že prvotní úsilí o revizi ústavy vedlo ke sporům ohledně používání šátků a přispělo k další vyhraněnosti odlišných názorů populace.

Je zde také znepokojení v souvislosti s řízením, jež bylo zahájeno proti dvěma politickým stranám, a zdůrazňuje nutnost neprodleně revidovat zákon o politických stranách tak, aby byl plně v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

EP naléhá na vůdce politických stran, aby skutečně usilovali o dialog a aby se v duchu kompromisu dohodli na reformním programu modernizace Turecka, jež by vytvořila stabilní, demokratickou a prosperující společnost, která má úctu k lidským právům a základním svobodám a vychází ze zásad právního státu.

Poslanci rovněž žádají tureckou vládu, aby začala pracovat na nové občanské ústavě a učinila opatření ke snížení počtu „vražd ze cti” a domácího násilí, které je páchané na ženách.

Zdroj: tisková zpráva EP