Obr: Bývalý kanadský ministr zahraničí pro Asii a Tichomoří David Kilgour a generální tajemník Amnesty International pro Kanadu Alex Neve na tiskové konferenci volají po propuštění čínského lidsko-právního advokáta Kao Č’šenga. (The Epoch Times)
Obr: Bývalý kanadský ministr zahraničí pro Asii a Tichomoří David Kilgour a generální tajemník Amnesty International pro Kanadu Alex Neve na tiskové konferenci volají po propuštění čínského lidsko-právního advokáta Kao Č’šenga. (The Epoch Times)

Kao Č’šeng byl jedním z nejuznávanějších čínských právníků, jeho angažování se v obhajobě lidských práv se však stalo pro vládnoucí komunistickou stranu nepohodlné.

Kanadští poslanci a obránci lidských práv promlouvali na podporu právníka Kaa a vyzývali, aby byla věnována pozornost jeho nedávnému zmizení poté, co odhalil téměř dva měsíce trvající mučení během jeho věznění v roce 2007.

Pak Kao podal nedávno podrobnou zprávu o mučení, kterým trpěl, prostřednictví otevřeného dopisu.

„Šoky z elektrických obušků na mě dopadaly ze všech stran, celé moje tělo, moje srdce, plíce a svaly mi začaly nekontrolovaně poskakovat pod kůží. Svíjel jsem se na zemi v bolestech a snažil jsem se odplazit pryč,“ napsal Kao o svém mučení.

„Pokaždé, když jsem byl mučen, byl jsem opakovaně zastrašován. Říkali,  co se mi stane, pokud budu později vypovídat, budou mě znovu mučit. Bylo mi řečeno: ‘Tentokrát ti to uděláme před tvojí ženou a dětmi.’“

David Kilgour, bývalý kanadský ministr zahraničí pro Asii a Tichomoří, mluvil o minulosti a přítomnosti Kao Č’šenga.

„Není příliš známo, že se Kao Č’šeng narodil v jeskyni na čínském venkově. Jeho rodina byla tak chudá, že si nemohla dovolit zaplatit dokonce ani (v přepočtu) dvě sta korun za urnu na ostatky jeho otce, když zemřel. Měl neobyčejný život.“

Pan Kilgour dále popisoval, jak se Kao stal jedním z deseti nejúspěšnějších právníků a jak věnoval svůj čas těm, kteří potřebovali jeho pomoc. Popsal jej jako „neobyčejnou lidskou bytost“.

Kao Č’šeng je nyní pohřešován již šestý týden.

Pan Kilgour četl ze dvou dopisů kanadských Přátel Kao Č’šenga, skupiny podporující obránce práv. Jeden z dopisů, adresovaný čínskému prezidentovi Hu Jintaovi, říká, že čínský režim obvinil právníka Kaa nespravedlivě, a vyzývá k jeho propuštění.

„Presidente Hu, sociální soudržnosti nemůže být dosaženo, dokud Vaše vláda nepřestane s násilným potlačováním vlastních lidí. Prosíme o okamžité propuštění Kao Č’šenga.“

Alex Neve, generální tajemník Amnesty International pro Kanadu, řekl, že pan Kao „kromě všech těch ocenění je zřetelně a jednoduše hrdinou lidských práv“.

Pan Neve řekl, že pan Kao byl v přední linii lidsko-právní advokacie v Číně a částí malé, ale odvážné skupiny právníků, kteří se pokoušeli bránit lidská práva u čínských soudů, a jak je známo, mohli být také sami tvrdě zneužíváni.

„Kao Č’šenga vystihuje daleko nejvhodněji jeho odvážné ochraňování lidských práv a zničující osobní daň, kterou za to zaplatil. Kao Č’šeng je mimořádným, inspirujícím lidsko-právním advokátem, který v poslední době opakovaně promlouval v zájmu skupin a jednotlivců, jejichž základní práva byla zlomyslně pošlapávána, což zahrnuje také stoupence meditační praxe Falun Gong, podzemní církve a demokratické aktivisty.“

 

Obr: Bob Rae podporuje výzvu za propuštění Kao Č’šenga. (The Epoch Times)
Obr: Bob Rae podporuje výzvu za propuštění Kao Č’šenga. (The Epoch Times)

Odměna, které se panu Kaovi dostalo, byla podle jeho slov „nelítostnou kampaní porušování lidských práv, svévolného zatčení včetně mučení,  nezákonného uvěznění, výhrůžek a obtěžování.“

A dodal, že je „mimo jakoukoliv pochybnost“, že byl pan Kao zatčen čínskými bezpečnostními složkami, a že je zadržován na neznámém místě.

Podle pana Neveho je velmi pravděpodobné, že když se Kao ocitl znovu v podobné situaci, existuje velké nebezpečí, že bude znovu mučen. Kanadská vláda musí podle něj zaujmout vůči čínské vládě silný postoj a “podnítit ostatní vlády, aby nás následovaly“.

Dále promluvil Wayne Marston, poslanec pro Hamilton East, Stoney Creek, advokát lidských práv a člen podvýboru mezinárodních lidských práv. Marston řekl, že je velmi důležité, že Kanada zastává a udržuje svoji reputaci coby obránce lidských práv, a to jak doma, tak v zahraničí. „Pro naši vládu je důležité kontaktovat čínskou vládu prostřednictvím ministra zahraničních věcí a zabezpečit, že pochopí naše znepokojení a znepokojení naší země a našich lidí a to, že tvrdě pracujeme na tom, abychom tuto osobu připomínali,“ řekl pan Marston.

Grace Wollensaková z kanadské asociace Falun Dafa poznamenala, že byl právník Kao Č’šeng uvězněn hlavně kvůli tomu, že bránil práva praktikujících Falun Gongu. „Hrůzné zacházení, kterého se mu dostalo, by mělo probudit mezinárodní společenství ohledně čínské vlády a jejího totálního pohrdání lidskými právy a vládou zákona,“ řekla paní Wollensaková a dodala, že během pronásledování Falun Gongu již zemřelo 3 242 praktikujících Falun Gongu.

Větší pozornost Kanady směrem k lidským právům, podle pánů Kilgoura a Neveho, přitáhl ministerský předseda Stephen Harper, který začal k obraně lidských práv mluvit více zpříma. K apelu na čínské autority se rovněž přidali liberální kritik Bob Rae a člen parlamentu Irwin Cotler. 

Nakonec pan Marston konstatoval, že Kanada může hrát díky své mezinárodní reputaci jedinečnou úlohu. Řekl, že se ostatní země dívají na Kanadu jako na důvěryhodný hlas lidských práv. „Pokud budeme venku totálně ignorovat lidská práva, poškodíme tím naši reputaci, “ dodal poslanec Marston.

 

Article in English