Podpůrci televizní stanice New Tang Dynasty Television (NTDTV) a praktikující Falun Gongu vyjadřují před Evropským parlamentem podporu pro obnovení vysílání NTDTV nad Čínou.
Příznivci televizní stanice New Tang Dynasty Television (NTDTV) a stoupenci Falun Gongu
vyjadřují před Evropským parlamentem svou podporu obnovení vysílání NTDTV nad Čínou.
(Zdroj: NTDTV)

Poté, co evropská satelitní společnost Eutelsat odmítnula pozvání do Evropského parlamentu, obdržela druhé důraznější pozvání od tří členů Evropského parlamentu znepokojených tím, že Eutelsat ustupuje tlaku čínského režimu.

Soukromá francouzská společnost ukončila v červnu 2008 vysílání televizní sítě New Tang
Dynasty nad Čínou, s odvoláním na technické důvody. 10. července však vyšetřovací zpráva
Reportérů bez hranic odhalila, že přerušení vysílání byl záměrný čin, uskutečněný před
olympiádou v Pekingu z popudu čínského režimu.

15. ledna 2009 přijal Evropský parlament rezoluci, ve které žádá satelitní společnost Eutelsat, aby obnovila vysílání nezávislé čínsko-jazyčné televizní sítě nad Čínou a aby její zástupce předstoupil před Evropský parlament a podal relevantní vysvětlení dosavadního přerušení vysílání.

„Ve světle závažnosti tohoto případu a nedávné rezoluce Evropského parlamentu, vás znovu zveme k návštěvě do Štrasburku během dalšího plenárního zasedání mezi 2. a 5. únorem,“
říká dopis datovaný 22. ledna 2009.

„Nebudete-li se zajímat o tuto výměnu názorů, budeme to považovat za jasný politický signál,“ pokračuje dopis podepsaný členy Evropského parlamentu Markem Cappatem, Annou Foltyn-Kubickou a Thomasem Mannem, zastupujícími čtyři sta členů evropského parlamentu, kteří rezoluci podepsali.

Obviňující důkazy proti Eutelsatu zahrnují záznam telefonního rozhovoru, zveřejněného Reportéry bez hranic, ve kterém zástupce Eutelsatu z jeho pobočky v Pekingu připouští při rozhovoru se zástupcem oddělení čínské propagandy, že přerušení vysílání společností Eutelsat je politicky motivovaným krokem.

Oddělení zahraničních věcí v Berlíně klasifikovalo nahrávku jako věrohodnou. Oddělení sdělilo, že kontaktovaný německý zástupce Eutelsatu potvrdil, že jde o politicky motivované rozhodnutí a požádal o zachování své anonymity. 

V reakci na první pozvání Eutelsatu sdělil president společnosti, že se nemůže dostavit, a namísto toho pozval členy Evropského parlamentu (EP) k návštěvě na ředitelství Eutelsatu v Paříži.

Členové Evropského parlamentu se ptají po důvěryhodnosti první reakce Eutelsatu.

„Je zřejmé, že se obává předstoupit. Obává se přijít a čelit členům parlamentu, protože neexistuje relevantní vysvětlení pro přerušení signálu [nad Čínou], to je očividné,“ řekla členka EP Foltyn-Kubická.

Article in English