Výroční zpráva Výkonné parlamentní komise pro Čínu (Congressional-Executive Commission on China) Kongresu USA z roku 2008 - on-line. (cecc.gov)
Výroční zpráva Výkonné parlamentní komise pro Čínu (Congressional-Executive Commission on China) Kongresu USA z roku 2008 - on-line. (cecc.gov)

Pravděpodobně žádná vláda Spojených států nevydala tak detailní zprávu o čínském pronásledování Falun Gongu jako je výroční zpráva Výkonné parlamentní komise pro Čínu (CECC) Kongresu USA z roku 2008. Výzkumníci pečlivě zkoumali oficiální webové stránky Čínské komunistické strany, od ústřední úrovně směrem dolů k provinciím a okresům a uspořádali „úspěchy“ režimu při potlačování praktikujících Falun Gongu.

Výsledky zkoumání ukazují, že režim úmyslně zvýšil objem státních zdrojů, investovaných od roku 2007 (a zejména v období příprav na olympiádu 2008) do potlačování a zneužívání praktikujících Falun Gongu. Perzekucí Falun Gongu Čína porušuje článek 18 Mezinárodní smlouvy o občanských a politických právech, kterou podepsala, ale neratifikovala, jak komise poznamenává ve své zprávě.

„Třiadvacetičlenná komise byla vytvořena Kongresem v roce 2000 za účelem monitorování lidských práv a rozvoje zákonné normy v Číně,“ říkají webové stránky výboru. Komisi předsedá poslanec Sander M. Levin, spolupředsedá jí senátor Byron L. Dorgan. Skládá se z devíti členů Sněmovny reprezentantů, devíti senátorů a pěti úředníků státní správy, jmenovaných prezidentem.

Šetření komise se dotýká i otázky fungování tzv. Úřadu 610, jehož existenci čínská vláda popírá. Tento úřad byl údajně pojmenován podle data jeho vytvoření – 10. června, vznikl v roce 1999 za účelem vykořenění vysoce populární čchi-kungové meditační praxe Falun Gong.

Ministr nařídil „tvrdý úder“

Zpráva popisuje, jak ústřední úřady měsíc před pekingskou olympiádou 2008 vystupňovaly svoji devět let trvající kampaň na vyhlazení Falun Gongu vnitřními směrnicemi. Zpráva uvádí, že: „Vyjádření ke směrnicím se objevilo na webových stránkách každé provincie a na každé vládní úrovni.“ Směrnice se rozšířily z „vyšších míst“ směrem dolů na okresní úrovně a dokonce do mnoha nevládních webových stránek.

I když se čínské úřady pokoušely spojit Falun Gong s teroristickými hrozbami, podle zprávy komise pro tato obvinění nikdy nepředložily žádné důkazy ani opodstatnění.

Smysl této akce charakterizuje citát Zhou Yongkanga, který byl v září 2007 ministrem Veřejné bezpečnosti a členem Stálého výboru politbyra Čínské komunistické strany. Pozornosti komise neuniklo nařízení, v němž Yongkang přikazuje policii „tvrdě udeřit proti zámořským a domácím nepřátelským silám, etnickým roztržkám, náboženským extrémistům... a Falun Gongu“ aby byla zabezpečena „sociální stabilita“ pro 17. sjezd strany a olympijské hry.

Počet zadržených stoupenců Falun Gongu během olympiády od prosince 2007 do června 2008 činil 8 037. Informační centrum Falun Dafa uvádí, že je v pracovně-převýchovných táborech zadržováno nejméně 200 000 těchto osob.

Zdrojem, ze kterého komise při zkoumání pronásledování Falun Gongu vycházela, byly webové stránky v 31 provinciích pevninské Číny. Zpráva například popisuje, že v roce 2007 „okres Miyi v provincii Sichuan zaznamenal v rámci nařízeného „tvrdého úderu“ 62 zatčení stoupenců Falun Gongu, o 14 z nich může prohlásit, že byli úspěšně transformováni“.

Peněžité odměny za udání

Komise zjistila, že v dubnu 2008 Úřad veřejné bezpečnosti v Šanghaji požadoval, aby praktikující Falun Gongu a jiní disidenti setrvali během olympiády ve městě a dobrovolně se přihlásili na úřad veřejné bezpečnosti nejméně týden před koncem října. Dále hrozil, že uvězní nebo jinak potrestá každého, kdo tak neučiní.

„Webové stránky čínské vlády průběžně oznamovaly zatčení „podezřelých zločinců“ z Falun Gongu. Některé provinční a místní úřady nabízely odměnu až 5 000 yuanů (cca 14 000 Kč) pro informátory, kteří oznámí „uprchlé zločince“ z Falun Gongu,“ říká zpráva.

Pronásledování Falun Gongu se rozšířilo i na cizince a stalo se příčinou monitoringu jejich chování. „Už v listopadu 2007 varovali organizátoři pekingské olympiády návštěvníky OH, že držení jakýchkoliv dokumentů Falun Gongu je přísně zakázáno, a že pro mezinárodní návštěvníky nebudou žádné výjimky,“ říká zpráva.

Mučení a úmrtí v tajných věznicích

Podle neoficiálních informací Úřad 610 zřídil speciální věznice, které používají donucovací metody jako samovazbu a spánkovou deprivaci k „převýchově“ stoupenců Falun Gongu. Jejich záměrem je přimět tyto lidi, aby se vzdali svojí víry. Počty „transformovaných“ bývají průběžně zveřejňovány.

Komise cituje držitele Pulitzerovy ceny Iana Johnsona (The Wall Street Journal), který si všiml, že k nevysvětlitelným úmrtím (vraždění) praktikujících Falun Gongu dochází právě v těchto „neoficiálních věznicích“.

Stejné skutečnosti potvrdil i obhájce lidských práv, advokát Kao Č‘-šeng (Gao Zhisheng), který slovy komise „odhalil četné formy mučení a násilí, praktikovaného zaměstnanci Úřadu 610 na přívržencích Falun Gongu“.

„Ze všech spolehlivých zpráv o neuvěřitelném násilí, které jsem slyšel, ze všech záznamů o nehumánním mučení vlastních lidí, se mnou nejvíce otřásla běžná praxe násilného zraňování genitálií zadržených žen, prováděná Úřadem 610 a policií,“ cituje zpráva komise čínského advokáta.

Gao bývá někdy nazýván „svědomím Číny“. Právník samouk a křesťan, který proslul svými vítězstvími v ožehavých justičních kauzách, později použil svoje význačné styky a schopnosti, aby obhajoval aktivisty, praktikující Falun Gongu a křesťany, pronásledované čínským režimem. Napsal tři otevřené dopisy, směrované Národnímu lidovému kongresu, prezidentu Hu Jintaovi a premiérovi Wen Jiabaovi. Líčil v nich pronásledování praktikujících Falun Gongu, přičemž detailně popsal nelidské zacházení, kterým tito lidé trpí ve vazbě, včetně mučení a poprav.

„Vůbec poprvé v Číně právník odhalil takové mučení praktikujících Falun Gongu,“ říká Guo Guoting, renomovaný čínský lidskoprávní advokát.

Kao byl opětovně uvězněn v září 2007 poté, co zveřejnil otevřený dopis Kongresu Spojených států, ve kterém odsoudil Čínskou komunistickou stranu za eskalaci pronásledování obránců víry a lidských práv před olympijskými hrami v roce 2008. Kaovo současné místo pobytu není známo, jeho rodina je dlouhodobě držena v domácím vězení.

Ve své výroční zprávě, umístěné na webových stránkách www.cecc.gov, komise zpřístupnila záznamy 1 088 osob ze své databáze politických vězňů. Komise používá tuto databázi pro svoji vlastní dokumentaci a výzkumnou práci. Zároveň zve veřejnost k jejímu využívání a hodlá průběžně aktualizovat informace o sledovaných vězních svědomí.