Čínská prasata bývají často krmena masovou moučkou. Jejich maso je libové a vypadá na pohled krásně. Masová moučka zn. Clenbuterol ale může spotřebiteli způsobit zdravotní problémy.
Čínská prasata bývají často krmena masovou moučkou s příměsí Clenbuterolu. Jejich maso je libové a vypadá na pohled krásně, Clenbuterol ale může spotřebiteli způsobit zdravotní problémy.(Jerzy/Pixelio.de)

Vicepremiér Číny, který zodpovídá za zemědělský resort, jednou v doprovodu provinčního úředníka navštívil chovatele prasat v zemědělské provincii Henan. Na farmě měla většina prasat lesklou kůži a dobře vyvinuté zadní kýty. Prasata vypadala opravdu dobře. Na druhém konci farmy se však nacházelo několik vepřů, kteří byli vyhublí a špinaví. Vicepremiér se ptal po důvodu a chovatel mu odpověděl: „Ta hezká prasata jsou krmena masovou moučkou s Clenbuterolem*, jejich maso je libové, vypadá krásně čerstvé a zvířata se velmi dobře prodávají. Vyvážíme je do měst. Ta obyčejná prasata jíme my sami.“ Trochu ohromen se úředník tázal, zdalipak chovatel ví, že Clenbuterol škodí zdraví. Chovatel odpověděl: „To víme. Ale obyvatelé měst mají zdravotní pojištění. Takže se nemůže nic stát.“

Tento příběh mě vedl k docela pravděpodobné úvaze: Čínští sedláci patří k té nejnižší sociální vrstvě a není tedy už žádná nižší vrstva, na které by si mohli vylít svou nespokojenost. Proto se skrze vepřové mstí obyvatelům měst. V podstatě se zde jedná o mstu společnosti, která jim neumožní, aby pojistili své zdraví a svůj život. Skončí-li vepřové maso na talířích vysokých úředníků, kteří sedláky vždycky vykořisťovali, potom jejich zlost zřejmě našla správného adresáta. Zajdeme-li ještě dál, lze tvrdit, že společnost bez spravedlnosti nemá budoucnost. Kontaminované potraviny v Číně jsou důsledkem zdejšího společenského systému. Tento systém stvořila Čínská komunistická strana, a dokud - jako hybná síla, která ho podporuje a živí - nebude odstraněna, situace bude čím dál horší.

Masová moučka s Clenbuterolem

Stálý člen politbyra ÚV ČKS Xi Jinping (Si Ťin-pching), jehož hvězda zazářila 17. sjezdem Čínské komunistické strany v provincii Fujian, dělal 27. ledna 2001 rozhovor pro čínskou státní televizi CCTV. Tehdy prohlásil: „Zkrmování masovou moučkou s obsahem Clenbuterolu bylo zpočátku podporováno vládou jako výzkumný projekt. Jeden můj přítel a malíř měl rád vepřová játra. Po nějaké době si při malování všiml, že se jeho ruka začíná třást. A tak už nemohl dobře malovat. V nemocnici zjistili, že příčinou jeho třesavky byl Clenbuterol, obsažený ve vepřových játrech. Od té doby už tento druh vepřového masa nejedl a jeho nemoc se pozvolna vytrácela.“

Zkrmování této směsi zvířaty způsobí vážné zdravotní problémy více než stovce lidí ročně. Oběťmi této látky se v Číně stali i vojáci a sportovci, kteří ji užívali jako doplněk stravy. Zejména kulturisté si chválí „přednosti“ této látky, která sice představuje zdravotní riziko, ale není klasickým steroidem. Proč ale není zákaz Clenbuterolu v Číně důsledně uplatňován?

Za vykrmení jednoho prasete zodpovídá osm ministerstev

Důvodem této nepružnosti je takzvaný kolektivní systém odpovědnosti správy bezpečnosti potravin – od narození prasete až po jeho porážku nese společnou zodpovědnost za proces celého výkrmu osm čínských ministerstev. Odchovem právě narozených selat se zabývá ministerstvo zemědělství. To využívá této příležitosti k vybírání registračního poplatku od výrobců krmiv pro prasata. Dlouhodobá sanitární a karanténní ochrana je záležitosti ministerstva zdravotnictví, které za ní kasíruje patřičné poplatky. Samotná ochranná opatření ale v kompetenci ministerstva nejsou. Porážky prasat jsou úkolem průmyslové a obchodní komory, která vybírá i tzv. jateční poplatky. Zda prase splňuje všechna kritéria pro porážku, ale do kompetence této komory nespadá. Takže, dojde-li u vepřového masa k nějakým závažným problémům, nese za to kolektivní odpovědnost osm různých ministerstev. V tomto mnohohlavém správním systému navíc není jednoznačně upraveno, kdo za co zodpovídá. V praxi se tu potvrzuje staré čínské přísloví: „Jsou-li tři mniši pohromadě, zahynou žízní.“

Snadno proveditelná korupce

Proč úřady tolik bojují o dohled nad živočišnou produkcí? Vydáváním různých povolení mohou na poplatcích z lidí vynucovat nezdanitelné finanční obnosy. Tímto způsobem si tedy plní vlastní trezor. Když se například u potravin objeví takové problémy, jaké se vyskytly u „melaminového“ krmiva pro psy a kočky, které bylo v březnu 2008 exportováno do USA, vzbudí to velkou pozornost a mohou být vybírány zvláštní poplatky za bezpečnost potravin.

Jak se takové peníze využívají? Vezměme si opět vepřové jako příklad. Úřad vydá 300 000 yuanů na nákup auta (cca 32 500 €). Za zkušební přístroje, které jsou v tomto voze nainstalovány, neutratí víc než 20 000 yuanů (cca 2 150 €). Toto auto potom nazve zkušebním vozem pro bezpečnost potravin. Všude s ním jezdí, takže je velmi nápadné, budí pozornost, dobře slouží k propagačním účelům a uklidnění obyvatel. Přitom ale nenastala žádná změna v jakosti vepřového masa!

Jestliže ze zvláštního poplatku, který má zaručit nezávadnost vepřového masa, použiji na podobné výdaje 60 procent, zůstávám v očích veřejnosti „čestným úředníkem“. Faktem ale je, že ani osm ministerstev nezvládne zajistit nezávadnost masa u jediného prasete. Přebujelý aparát státních úředníků přitom živí daňoví poplatníci, kteří za své daně dostanou kontaminované vepřové.

Nebezpečná rešerše

Při mém výzkumu ilegálního obchodování s krmnými směsmi obsahujícími Clenbuterol jsem se dozvěděl o několika případech, ze kterých se mi ježily vlasy na hlavě. Některé byly mnohem zamotanější než filmové výjevy z obchodování s drogami.

V jedné nenápadné průmyslové oblasti v centru Číny jsem měl docela nebezpečný zážitek. V srpnu 2004 se mi přes zprostředkovatele podařilo navázat kontakt s jedním obchodníkem s kontaminovanou masovou moučkou. Namluvil jsem mu, že moje babička trpí chronickou nemocí a potřebuje pro zesílení účinku léků právě tuto látku. Obchodník byl velmi nedůvěřivý, ale po přímluvě zprostředkovatele nakonec s obchodem souhlasil. Bylo to jako u překupníka drog. Nejdříve jsem mu měl dát peníze a přesnou adresu. On zase slíbil „materiál“ zaslat expresní poštou na moji adresu. Všechno jsme dojednali, ale já chtěl víc. Toužil jsem po tom, co nejrychleji získat vzorek té látky. A tak se mi v nestřeženém okamžiku podařilo dát si trochu moučky nenápadně do kapsy. Prostředník i já jsme se pak vydali na zpáteční cestu. Už jsme jeli skoro hodinu, když autobusu zatarasily cestu čtyři motorky. Motocyklisté měli v rukou nože a hole a vytáhli mě z autobusu. Díky tomu, že jsem už nějakou zkušenost s bandity měl, se mě podařilo je přesvědčit, že mi na srdci leží babiččino zdraví, a že jsem prášek ukradl jen kvůli tomu. Naštěstí této výmluvě uvěřili a nechali mě jít.


*Clenbuterol je antikatabolickou látkou, která způsobuje termogenezi, což znamená, že zvyšuje tělesnou teplotu a jako „palivo“ pro tuto činnost využívá podkožní tuk. Vedlejšími účinky clenbuterolu může být bušení srdce, třesavka, nespavost, zvýšené pocení, bolesti hlavy a svalstva apod. Tyto zdravotní problémy mohou u lidí nastat i po konzumaci telecích jater s obsahem clenbuterolu.

Zhou Qing (Čou Čching), *1965, reportér a spisovatel, nositel Ceny za reportážní umění Lettre Ulysses Award 2006, kterou získal za reportáž O bezpečnosti potravin v Číně. Jeho stejnojmenná kniha už vyšla v čínštině, italštině, japonštině a v korejštině.

Článek v němčině