V rámci oslav 90. výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků se uskuteční řada akcí, které mají všem generacím připomínat, jaký byl boj a zásluhy za vznik Československa.

Jednou z doprovodných akcí bude zahájení výstavy „Francie a zrození Československa, společná cesta k demokratické Evropě (1914 – 1925)“. Slavnostní vernisáž se pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga koná 27. října 2008 v 17.00 hodin v Toskánském paláci na Hradčanském náměstí v Praze. K pozvání na výstavu se kromě České republiky přidávají i ministerstva zahraničních věcí Francie a Slovenska.

Výstava návštěvníkům nabídne jedinečnou příležitost shlédnout více než stovku exponátů z archívů ministerstev zahraničí všech tří zemí. Unikátní diplomatické dokumenty budou přitom zastoupeny v nejširší možné škále – od velmi formálních, jako jsou originály mezinárodních smluv a spojeneckých dohod ČSR a Francie či oficiální nóty z doby vzniku Československa, až po ty naprosto neformální - například ručně psané osobní poznámky Edvarda Beneše.

Proč se na výstavě o vzniku Československa podílejí i francouzské úřady? Nově vznikající stát Čechů a Slováků potřeboval mezinárodní uznání a Francie byla jednou z prvních zemí, které svrchovanost nové republiky uznaly.

19. prosince 1918 vydalo francouzské ministerstvo zahraničí prohlášení, že Československo jako spojenecký stát má právo podržet až do rozhodnutí mírové konference území v rámci historických hranic českých zemí.

Francii a Slovenskou republiku budou na vernisáži zastupovat státní tajemník francouzského ministerstva obrany Jean-Marie Bockel a slovenský místopředseda vlády Dušan Čaplovič.

V červnu příštího roku, v závěru českého předsednictví v Radě EU, se výstava přesune do pařížské Invalidovny, a koncem roku 2009 pak do Bratislavy, kam připutuje v souvislosti s výročím úmrtí Milana Rastislava Štefánika. Dobové dokumenty totiž zachycují i tuto smutnou událost – součástí výstavy je i první písemná relace referující o jeho tragické nehodě.

Výstava „Francie a zrození Československa, společná cesta k demokratické Evropě (1914 – 1925)“ bude přístupná veřejnosti vždy v úterý až neděli, a to od 10.00 do 18.00, do 28. listopadu 2008.