Josef Jiri Svec, v Trebici odhalena pametni deska legionare Svece, legionari, plukovnik Svec
Oslavy 125. výročí narození plk. Švece v Čenkově u Třeště, v pozadí Švecův rodný dům s jeho pamětní deskou. (Silvie Čermáková)

V Třebíči se v sobotu 25. října uskuteční jedna z nejvýznamnějších akcí kraje Vysočina. Za účasti zástupců Armády ČR, Sokola, Československé obce legionářské a dalších bude ve zdejších Tyršových sadech odhalena socha plukovníka Švece.

Hoch od Zborova…

Josef Jiří Švec (1883 - 1918) patří k nejvýznamnějším legionářským osobnostem. Maturitu složil na gymnáziu v Pelhřimově a roku 1903 nastoupil jako učitel na obecné škole v Třebíči. Zde vstoupil do Sokola a záhy se stal nadšeným cvičitelem a stoupencem sokolských principů. V roce 1911 byl vyslán do Ruska, aby zde šířil sokolské myšlenky i cvičení. V této slovanské zemi učil na obchodní akademii v Jekatěrinodaru, kde ho také zastihlo vypuknutí první světové války.

Domů se už nikdy nevrátil; první světová válka odstartovala jeho dráhu legionáře, obětavého velitele a zodpovědného bratra - sokola. Po vypuknutí války se přihlásil jako dobrovolník do České družiny v Kyjevě. Největší slávu si získal jako velitel osmé roty 1. střeleckého pluku. V červnu 1917 bojoval se svou rotou v bitvě u Zborova. Po této legendární vítězné bitvě byl za hrdinství povýšen na poručíka a jmenován velitelem 3. praporu 1. pluku. 25. října 1918 spáchal sebevraždu, poté co mu jeho podřízení vypověděli poslušnost a odmítli splnit rozkaz.

Švecův osud se stal námětem mnoha uměleckých děl (knihy, divadelní hra, film, památníky...), jeho jméno nosilo mnoho ulic českých a moravských měst. Jako národní hrdina, sokol a legionář, se stal záhy po založení republiky symbolem boje za vznik samostatného státu.

Najít ztracenou cestu

Image
Pamětní deska plk. Švecovi byla za války zrekvírována fašisty, ale náhodou ji objevil železniční zaměstnanec, který ji zachránil z vagonu. Jako pravý vlastenec ji zakopal pod záhonem květin na své zahrádce, kde přečkala válečnou dobu. (Silvie Čermáková)

Tajemník obce sokolské, Martin Zuzaňák, nám ke vzniku nové Švecovy sochy řekl: „Vědomi si současného dluhu, který máme vůči našim legionářům z první světové války, vyvinuli jsme snahu o obnovení památníku plukovníka Švece, jichž bylo za první republiky vystavěno několik. Pro tento záměr jsme získali představitele kraje Vysočina a společně ho začali realizovat. Jako předloha byla vybrána socha plukovníka Švece od akademického sochaře Jaroslava Šlezingera, kterou vytvořil v roce 1934 a která byla po druhé světové válce zničena. Pro umístění sochy byla vybrána Třebíč -  místo, kde Josef Švec osm let žil a kde se hlouběji seznámil se sokolstvím, jež mělo zásadní vliv na jeho život.“

Tvorba nové sochy byla zadána kamenosochařskému středisku v Lipnici nad Sázavou pod vedením akademického sochaře Otakara Marcína. Skulptura bude věnována nejen památce a odkazu plukovníka Švece, ale i všem těm, kteří se zasloužili o vznik samostatného Československého státu. Náklady s jejím vytvořením uhradí kraj Vysočina. Slavnostní odhalení se uskuteční 25. října 2008, tedy přesně v den, kdy uplyne devadesát let od Švecova dobrovolného odchodu ze života.

„Stavění památníků je v našich myslích spojeno s totalitním komunistickým režimem, a bude ještě asi dlouho trvat, než si k nim lidé najdou „ztracenou“ cestu,“ dodává Martin Zuzaňák.