Mezinárodní charitativní hnutí Stonožka včera na pražském Ovocném trhu oslavilo 18 let své existence. (Foto: Velká Epocha)
Mezinárodní charitativní hnutí Stonožka včera na pražském Ovocném trhu oslavilo 18 let své existence. (Foto: Velká Epocha)

Hnutí Stonožka neboli Na vlastních nohou oficiálně dosáhlo dospělosti". Jako první dětské mírové sdružení na světě bylo založeno v Československu v roce 1990 a je jednou z nejvýznamnějších dětských humanitárních aktivit vůbec. Dodnes shromáždilo na 100 milionů korun na pomoc dětem ve válkou postižených oblastech.

V Praze na Ovocném trhu včera Stonožka slavila 18 let své existence. Jak? Koncertem a křtem CD stonožkového" zpěváka Josefa Vágnera (Objev roku v soutěži Zlatý slavík Mattoni 2007) a také pokusem o vytvoření největšího počtu živých lidských stonožek".

2.	Tváře hnutí Stonožka: (vlevo) zpěvák Josef Vágner, (napravo) zakladatelka hnutí Běla Jensen. (Foto: Velká Epocha)
Tváře hnutí Stonožka: (vlevo) zpěvák Josef Vágner, (napravo) zakladatelka hnutí Běla Jensen. (Foto: Velká Epocha)
3.	Hymna hnutí „Mně sílu dáš“ v mistrovském podání Josefa Vágnera vehnala slzy do očí některých dětských účastníků akce. (Foto: Velká Epocha)
Hymna hnutí Mně sílu dáš" v mistrovském podání Josefa Vágnera vehnala slzy do očí některých dětských účastníků akce. (Foto: Velká Epocha)
Stonožce přišli k osmnáctým narozeninám pogratulovat i (zleva) sportovní rybář Jakub Vágner a herec Miroslav Donutil. Vpravo paní Běla Jensen, prezidentka hnutí Stonožka. (Foto: Velká Epocha)
Stonožce přišli k osmnáctým narozeninám pogratulovat i (zleva) sportovní rybář Jakub Vágner a herec Miroslav Donutil. Vpravo paní Běla Jensen, prezidentka hnutí Stonožka. (Foto: Velká Epocha)

Projekt, založený Bělou Jensen, Češkou žijící v Norskou, původně sestával z prodeje ručně kreslených dětských obrázků, jehož výtěžek byl zasílán do válkou zasažených oblastí. K hnutí se postupně připojily desítky českých základních škol. Díky přímé pomoci stonožkových dětí byly mezitím opraveny školy, zakoupeny sanitní vozy, lékařské přístroje či hračky pro válkou zasažené oblasti Bosny a Hercegoviny, Kosova, Afghanistánu a Iráku.

V krátkém proslovu na Ovocném trhu připomněla prezidentka hnutí Stonožka Běla Jensen stovkám shromážděných dětí, že o jejich obrázky mají lidé neutuchající zájem. „Děti, kreslete, abychom mohli splnit objednávku na vaše obrázky. V současnosti jich je potřeba dalších 4 500!" Pak nadešel čas, aby se ozval oficiální hlas Stonožky" - zpěvák Josef Vágner na pódiu mistrně zazpíval hymnu hnutí Mně sílu dáš". Zpěvákovo stejnojmenné CD poté za obrovského aplausu shromážděných dětí pokřtil herec Miroslav Donutil. Z obecenstva se nakonec uspořádalo šest stonohých" útvarů, které se pod pódiem divoce vlnily do rytmu.

Ve Stonožce se pod heslem Děti s láskou, děti za mír" angažují tisíce dětí a stovky učitelů z ČR, ale i ze Slovenska, Norska, Polska a Kanady.

Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. Jeho kmotrem se stal prezident Václav Havel, v činnosti mu pomáhají Generální štáb Armády ČR, Ministerstvo obrany ČR a velitelé a vojáci českých mírových sborů. Když jsem byl požádán, abych se stal jedním z patronů hnutí Stonožka, měl jsem jen matné tušení, čím se zabývá. Přišel jsem a seznámil jsem se - a vy můžete také - se silným hnutím naděje a inspirace," připsal Stonožce Lord Robertson, bývalý generální tajemník NATO.