Socha Tomase Garrigua Masaryka v Jihlave, Jihlava chce obnovit sochu TGM znicenou komunisty
Paní Marie Bohuňovská, autorka knihy Zaváté šlépěje, ve které je pozoruhodným způsobem zachycen život sochaře Jaroslava Šlezingera. (Foto: OGV Jihlava)

Oblastní galerie Vysočiny otevřela malou výstavu k šedesátému výročí odhalení sochy Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě. Expozice připomíná také dílo a tragický osud jejího autora - akademického sochaře Jaroslava Šlezingera.

Vystaven je zde model sochy a busta T.G.M, podle kterých byla vytvořena původní socha prvního prezidenta. Člověk nemusí být znalcem tehdejších poměrů (období 50. let), aby se upřímně podivil, jak se 12. září 1948 podařilo před gymnáziem v Jihlavě odhalit sochu Tomáše Garrigua Masaryka. Odhalit sochu „otce vlasti“ v době nástupu Komunistické strany Československa k moci znamenalo přihlásit se v té nejhorší možné chvíli k hodnotám demokracie a svobody. Přesto se této slavnostní chvíle zúčastnilo přes tři tisíce obyvatel a peněžní obnos ke zhotovení sochy pocházel převážně z dobrovolné sbírky.

K soše T.G.M. nosívali lidé květiny po celá léta. Květy však nepatřily pouze prvnímu prezidentovi, ale také tvůrci díla, akademickému sochaři Jaroslavu Šlezingerovi. Tento umělec, na kterého mělo být zapomenuto, byl odsouzen ve vykonstruovaném soudním procesu a zemřel roku 1955 v komunistickém koncentračním táboře nedaleko Jáchymova.

Socha T.G.M. byla jedné noci roku 1961 tajně odstraněna a potom rozbita na malé kousky.

Účelem výstavy je nejenom připomenout osud sochaře a jeho dílo, ale také představit projekt, který chce sochu vrátit na původní místo (městský park) jako symbol obnovených demokratických tradic.

Vernisáž osobně navštívila i paní Marie Bohuňovská, autorka knihy Zaváté šlépěje, která pojednává o Šlezingerově osudu. Pokud si zájemci její knihu koupí, přispějí tím do sbírky na obnovu sochy. V průběhu výstavy je návštěvníkům promítán také dokumentární film mapující Šlezingerův životní příběh. Ke spatření je zde i dojemná památka, pantoflíček z chlebové střídy, který sochař vymodeloval ve vězení pro potěchu spolutrpícím. Nelze nevzpomenout jedno z nejpozoruhodnějších děl tohoto sochaře, které se jako zázrakem vynořilo z hlubiny zapomnění. Jde o cyklus sádrových reliéfů „Křížová cesta“, které umělec vytvořil krátce před smrtí. Působivou sérii plastik navíc doprovodil neobyčejně silnými básněmi v próze.

Účelem výstavy je připomenutí demokratických tradic a návrat původní Šlezingerovy sochy do architektury města. K odhalení nové sochy by mělo dojít v roce 2011 — tedy padesát let po odstranění té původní.

Oblastní galerie Vysočiny dnes oslovuje veřejnost: „Věříme, že za tři roky budeme v Jihlavě odhalovat sochu, která se vrátí i díky Vám.“

Výstava k 60. výročí odhalení sochy T.G.M. v Jihlavě se koná od 11. 9. do 2. 11. 2008.