Medzinárodná organizácia pre ochranu ľudských práv vyjadrila obavy, že praktizujúci duchovného hnutia Falun Gong v Číne môžu byť počas pekinskej Olympiády falošne obvinení. Informačné centrum Falun Dafa so sídlom v New Yorku vydalo  8. augusta vyhlásenie, v ktorom sa hovorí, že nedávna eskalácia útokov proti Falun Gongu vo vnútri i mimo Číny sa podobá ohováraniu a násiliu, ktoré vyústilo do začiatku prenasledovania Falun Gongu v roku 1999.

Centrum sa obáva, že existuje reálna možnosť, že čínska komunistická strana (ČKS) sa pokúsi zinscenovať incident a potom označí za páchateľov praktizujúcich Falun Gongu.

„Spravili to i predtým,“ uviedol hovorca Centra Erping Zhang.

„Počas predošlých deviatich rokov ČKS použila na Falun Gong množstvo hanlivých označení. Cieľom bolo ohovárať ľudí, ktorí praktizujú Falun Gong a takto odôvodniť kruté zaobchádzanie, ktorému sú títo ľudia vystavení pod vládou ČKS,“ povedal Zhang.

Výber hanlivých označení bol špeciálne ladený v duchu „anti-teroritisticých“ vyjadrení  počas príprav   na Olympiádu, uviedlo Centrum, keď sa niektorí čínski predstavitelia a štátom riadené médiá pokúšali spojiť Falun Gong s násilnými sektami alebo dokonca teroristami.

Časté opakovanie takýchto vyjadrení pred blížiacimi sa hrami naznačuje, že existuje možno ešte ďalší cieľ k takémuto označovaniu, uviedlo Centrum. „Bohužiaľ, existuje reálna možnosť, že ČKS sa pokúsi zinscenovať  násilný čin ... s úmyslom obviniť z neho Falun Gong,“ uvádza Zhang.

Informačné Centrum Falun Dafa uvádza príklady takýchto predchádzajúcich zinscenovaných udalostí.

Jeden sa stal  v roku 2001, keď čínsky režim chcel spojiť Falun Gong s udalosťou niekoľkonásobného seba upálenia na námestí Nebeského pokoja. Reportér denníka Washington Post, Philip Pan, neskôr uviedol, že žiadneho z tých, ktorí boli zúčastnení v incidente, nikto nikdy nevidel praktizovať Falun Gong. Film False Fire, (www.falsefire.com), ktorý získal aj medzinárodné filmové ceny, a ďalšie analýzy vyvrátili obvinenie, uvádza Centrum.

Kanadský právnik, Clive Ansley, špecialista na čínske právo, býval v Číne v roku 1999, práve keď bola iniciovaná kampaň proti Falun Gongu a bol svedkom stratégií ČKS. “Denne som bol svedkom vytrvalého ohovárania Falun Gongu a praktizujúcich Falun Gongu vo všetkých oblastiach, vo všetkých čínskych novinách a televíziách,“ hovorí v prísažnom vyhlásení. „Bola to najextrémnejšia a najnespravodlivejšia kampaň absolútnej nenávisti, akú som kedy videl.“

Je tu náznak, že v čase pred olympiádou podobná kampaň opäť začala.

Po Sichuanskom zemetrasení v máji 2008 sa zrazu v čínskych štátnych médiách objavili správy uvádzajúce, že praktizujúci Falun Gongu v zahraničí bránili zahraničným čínskym organizáciám v ich snahách zbierať donácie pre obete zemetrasenia. Žiadne zmienky o bránení sa neobjavili v inom západnom médiu.

Prenasledovanie Falun Gongu je dobre zdokumentované. Je dokázané, že viac ako 3000 týraných praktizujúcich Falun Gongu vo väzeniach v Číne zomrelo  a milióny prívržencov Falun Gongu sú stále držaní vo väzbe.

Prenasledovanie a mučenie praktizujúcich bolo takisto dobre zdokumentované spravodajcami spojených národov v otázkach mučenia, Amnesty International a Human Rights Watch (HRW).

V centrom zdokumentovaných viac ako 3.000 prípadoch prenasledovania Falun Gongu, nie je ani jeden prípad násilného odporu praktizujúcich Falun Gongu voči prenasledovaniu.

„Dovoľte mi to povedať úplne jasne,“ vraví Zhang, “ktokoľvek, kto sa zúčastňuje pri organizovanom čine násilia v mene Falun Gongu, v samotnej povahe činu, nie je praktizujúcim Falun Gongu a určite nereprezentuje spoločenstvo praktizujúcich.“

„Pri všetkých našich snahách znovu nadobudnúť základné slobody počas minulých deviatich rokov, sme sa nikdy nezapojili do činov, ktoré úmyselne škodia nevinným ľuďom,“ uviedol Zhang. „Základom našej viery sú princípy pravdivosti, súcitu a znášanlivosti, a máme cieľ nasledovať tieto princípy vo všetkom, čo robíme ... i keď odhaľujeme neprávosti robené ČKS.“