Cinske lekarstvi, cinska medicina, akupunktura, alergie a nachlazeni, rozhovor o cinskem lekarstvi s doktorem Hu Naiwenem, Hu Naiwen
Tchaiwanský lékař Hu Naiwen započal svoji cestu v západní medicíně. Patří ke špičkovým lékařům na Tchaiwanu. Po více než desetiletém bádání v západní medicíně se rozhodl před dvaceti lety věnovat  čínskému lékařství. Podařilo se mu jako jednomu z mála lékařů na světě, díky svým znalostem čínské medicíny, léčit černou rakovinu kůže. Kromě toho našel v „Huangdi Neijing“, prastarém čínském spisu o vnitřní medicíně, záznamy o potlačení SARS. Za své úspěchy v medicíně vděčí intenzivnímu studiu tradiční čínské medicíny. (Foto:DJY)

Tradiční čínské lékařství je přes tisíc let staré. Nejstarší záznamy lze nalézt v „Shennong Bencao Jing“ (Shennongská klasika nauky o léčivech) a v „Huangdi Neijing“ (Kniha Žlutého císaře pro vnitřní medicínu). Je zde podrobné vylíčení diagnózy a postupu způsobu léčení. Čínské lékařství se liší v mnoha ohledech od západní medicíny, ovlivněné přírodní vědou. V rozhovoru s Velkou Epochou (VE) vysvětluje renomovaný lékař čínské medicíny, Hu Naiwen, základní principy čínského lékařství.

VE: Dříve jste studoval západní medicínu a pak jste se přiklonil k čínské. V čem spočívá největší rozdíl mezi čínskou a západní medicínou?

Hu: Mezi čínskou a západní medicínou by vlastně neměly být žádné zásadní rozdíly. Obě slouží konec konců našemu zdraví. Ve skutečnosti existují ale podstatné rozdíly, například v diagnóze. V tradičním čínském lékařství jsou faktory, jako vnitřní teplo, chlad, mokro nebo sucho, strach, vztek, šok nebo starosti příčinou onemocnění. Podle západního lékařství je to zaviněno viry, bakteriemi nebo nedostatkem živin.

VE: Dříve jste zkoumal západní medicínu. Co vás vedlo k tomu, abyste přešel na čínskou?

Hu: Mohl jsem si tenkrát vybrat mezi různými lékařskými obory. Při studiu jsem získal základy západní medicíny. Ale po pravdě řečeno, měl jsem znalosti čínského lékařství již před mým přechodem.

Během výzkumu jsem četl o souvislosti neurologie a akupunktury. Mezi neurologií a akupunkturou existuje úzký vzájemný vztah. Protože jsem chtěl prohloubit své znalosti v akupunktuře, dostal jsem se ke spisům, které pojednávaly o léčení mnoha onemocnění pomocí akupunktury. Zmocnila se mě žízeň po vědomostech. Chtěl jsem se bezpodmínečně dozvědět více o akupunktuře. Tak jsem se rozhodl studovat tento obor. Tím jsem poznal jádro čínské medicíny a od té doby jsem byl tímto oborem nadšený.

VE: Někteří  tvrdí, že západní medicína léčí nemoci pouze na povrchu, odstraňuje tedy jen povrchně symptomy nemoci, zatímco čínská medicína odstraní nemoc s kořenem.

Hu: Čínské lékařství potírá nemoci ve skutečnosti dvěma různými způsoby. Odstraní jak symptomy, tak i zárodek, který způsobil onemocnění. Když se odstraní pouze symptomy, zabrání se tím přesné analýze příčiny onemocnění. To nepřispívá ke skutečnému vyléčení. Čínské lékařství je velmi pokrokové, neboť odstraňuje nemoc tak říkajíc na dvou frontách.

VE: Proč se vlastně tak často stává, že se na přelomu ročního období nachladíme?

Hu: To je pravda, že se spousta lidí při změně ročního období nachladí. Stává se, že po přečkání studené zimy bez jakéhokoliv onemocnění přece jenom na jaře nastydneme. Podle čínské medicíny to je kvůli nedostatečnému přizpůsobení ročnímu období. Jaro je obdobím, ve kterém začíná všechno kvést, v létě zase všechno roste. Na podzim přicházejí žně a v zimě klid. Zima je tudíž obdobím, ve kterém bychom se měli pokud možno vyvarovat tvrdé práci a stresu, dostatečně spát a chránit se před chladem. Zařídíme-li si všední dny odpovídajíc ročnímu období, nebude potom imunitní systém člověka nadmíru zatěžován. Potom  se můžeme těšit na zdravý přechod ročního období.

VE: Co se týká podráždění kůže a alergií, naráží západní medicína na své hranice. Co v těchto případech navrhuje čínská medicína?

Hu: V současné době si stále více lidí stěžuje na podráždění kůže nebo alergie. Některé jsou zapříčiněné nesnášenlivostí určitých potravin. Tyto potraviny vedou k silnému svědění, zčervenání, zkornatění nebo lupénce. Ale přibývají také stížnosti od ne-alergiků na svědění po celém těle, přičemž škrábání vede ke zčervenání. Čínská medicína vidí i zde jako příčinu nedostatečné přizpůsobení se lidí na roční období. Tato schopnost přizpůsobení se je stále více na ústupu, protože lidé nacházejí stále více možností, jak své prostředí uměle měnit. Začíná to s přetopenými místnostmi a končí podchlazenými prostorami. Změna, kterou lidský organismus nedokáže najednou zdolat, je když vyjdeme z přetopené místnosti do chladu nebo ze silně podchlazené zase do vedra. Topení a klimatizace nabízejí určitý stupeň pohodlí. Při nadměrném používání těchto technických pomůcek může dojít k podráždění těla, které mimo jiné citelně zasahuje kůži.

ET: Děkujeme srdečně za rozhovor.

Hu: Prosím, rádo se stalo.

Článek v němčině