Logo - Reporters sans frontières (rsf.org)
Logo - Reporters sans frontières (rsf.org)
New Tang Dynasty Television (NTDTV) byla založena v roce 2001 a od roku 2004 začala satelitně vysílat nezávislé a necenzurované čínskojazyčné programy do pevninské Číny a po celé Asii. Čínská komunistická strana stanici vždy vnímala jako nepřítele, protože vysílala pravdivé reportáže o tématech, která se režim rozhodl zakázat, jako například: SARS, Tchai-wan, pronásledování Falun Gongu, represe v Tibetu, podzemní křesťanské církve, různé jiné lidskoprávní otázky a problémy s korupcí.

16. června 2008 francouzská satelitní společnost Eutelsat odpojila vysílání NTDTV a tvrdila, že je to z důvodu technické „anomálie“ napájení jejího satelitu W5 a že zdroj vzniku anomálie je předmětem současného šetření. 11. července vydal Eutelsat tiskovou zprávu obsahující 97 slov, jako výsledek tří a půl týdenního šetření, směřující k pouze jedinému závěru - nebude možné obnovit provoz čtyř transpondérů, které byly vypnuty v důsledku  mimořádné technické havárie.

Avšak podle nového usvědčujícího důkazu, obsaženého v záznamu telefonní konverzace se zaměstnancem společnosti Eutelsat dne 23. července v Pekingu se z anomálie stala ve skutečnosti záminka, neboť jak se ukázalo, žádné vyšetřování závady nikdy neproběhlo a příčinou výpadku elektřiny byl sám generální ředitel společnosti Eutelsat, pan Giuliano Berretta.

Telefonní hovor se zaměstnancem společnosti

Tento vysoce citlivý záznam byl získán organizací Reportéři bez hranic (Reporters sans Frontieres - RSF), která bojuje za práva novinářů a svobodu tisku ve světě, a zveřejněn 10. července. Hovor byl uskutečněn čínským mluvčím, který vystupoval jako funkcionář Centrálního oddělení propagandy, jež se shání po vedoucím úředníkovi kanceláře společnosti Eutelsat v Pekingu, aby zkontroloval stav současné situace.

V přepisu záznamu, přeloženého z čínštiny, se volající dotazuje: „Je těch několik [transpondérů] opravdu rozbitých, nebo jen používáme tuhle technickou záminku, abychom je vyřadili?“

Zaměstnanec opakovaně reagoval s tím, že transpondéry nejsou rozbité a vysvětloval, že mohou být vypnuty kterékoliv z transpondérů na družici a že vypnutí signálu NTDTV bylo politickým rozhodnutím společnosti.

Giuliano Bereta nechal odpojit NTDTV

„Můžeme se rozhodnout pro vypnutí tohoto transpondéru nebo jiného transpondéru. ...Ale náš generální ředitel [Giuliano Berretta] vydal příkaz odpojit tenhle,“ řekl zaměstnanec. Když se volající dotázal, zda to bylo proto, že je na něm NTDTV, odpověděl: „Ano.“

Zaměstnanec pokračoval dále a řekl, že pan Berretta vypnul NTDTV kvůli opakovaným stížnostem a upomínkám od čínské vlády. Dodal, že „před dvěma lety Státní správa rozhlasu, filmu a televize pro nás měla jen jedinou větu - vypněte to, potom budeme moci o něčem jednat.“

„Vytažení zástrčky od NTDTV byl Berrettův ´velmi přátelský vzkaz´ čínskému režimu, se kterým chtěl Eutelsat jednat,“ řekl zaměstnanec.

Odpojte NTDTV a podepíšeme lukrativní smlouvu

Již několik let soupeřil Eutelsat o podepsání lukrativní smlouvy s Čínou. V roce 2005 se pan Berretta pokusil obětovat NTDTV, aby se zavděčil Pekingu tím, že odmítl TV stanici prodloužit smlouvu. Tehdy z velké části díky mezinárodnímu tlaku nedosáhlo jeho úsilí zdárného konce.

Přenos NTDTV byl pro Eutelsat nepříjemný, což ilustruje výrok úředníka z Pekingu, který se smíchem řekl, že to [vysílání] „proklínáme už několik let v naději, že se satelit W5 zřítí.“ Čínská kancelář dokonce navrhla, aby ho čínský režim jednoduše sestřelil, a zbavil tak všechny starostí.

Záložní systém držen v tajnosti

Dalším kritickým odhalením v záznamu je to, že satelit W5 má záložní transpondér pro případ, že se vyskytnou technické problémy se základním transpondérem. Existence tohoto záložního systému byla záměrně skryta.

Zaměstnanec řekl:
„Vlastně na satelitu by měl být ještě další transpondér. Malá část je stále vyhrazena... jako záloha. V případě, že jakýkoli jiný nefunguje dobře, je tento vyhrazen.“

„Ale to jsou velmi, velmi důvěrné informace, které nemohou být oznámeny navenek. Pokud by USA dostala tyto informace, pak by naše společnost nemohla ustát takovýto tlak. Pokud by se lidé dozvěděli, že stále ještě máte jeden volný, bylo by to strašné,“ prohlásil a ironicky doplnil: „Samozřejmě, pokud lidé dostanou takové informace, znamená to, že máme v naší společnosti špiona.“ [smích]

S blížícími se olympijskými hrami v Pekingu se NTDTV snaží dostat zpátky do vysílání, protože, jak říká, čínští lidé potřebují mít přístup k necenzurovaným informacím.

„Pan Berretta odpojil NTDTV a odstavil tak jediný nezávislý informační kanál vedoucí k milionům čínských lidí,“ říká prohlášení NTDTV.