Cina popira statistiky transplantaci v letech 2000 - 2005, transplantacni etika v Cine, odebirani organu veznum z Falun Gongu v Cine, vyberanie organov v Cine
Shi Bingyi, zástupce ředitele transplantační pobočky Čínské lékařské asociace, řekl, že v Číně bylo uskutečněno více než 90 000 transplantačních operací. Zdroj: internetové stránky Health Journal 2. března 2006. (Foto: Jian Kang Bao)

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali paní Asma Jahangir Jahangir, zvláštní zpravodajka OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo víry, a Manfred Nowak, zvláštní zpravodaj OSN ve věcech mučení, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Čínská vláda odpověděla, že nemá žádné statistiky o počtu transplantací, uskutečněných v letech 2000 až 2005.

Úředníci Spojených národů zdůraznili, že pronásledování praktikujících Falun Gongu[1] bylo nejbrutálnější právě mezi lety 2000 až 2005. Toto časové období se časově shodovalo s prudkým nárůstem počtu transplantací orgánů v Číně. (pozn.: „v roce 1998 bylo v Číně provedeno 135 transplantací jater a v roce 2005 to byly 4000,“ Kirk. C. Allison, Ph.D. - ředitel programu Lidská práva a zdraví na Minnesotské univerzitě)

Zpráva rovněž uvádí, že Organizace spojených národů vyslechla obvinění, že v období mezi rokem 2000 až 2005 došlo k 60 000 transplantačním operacím, v průměru 10 000 operací ročně.

Zpráva dále říká, že v roce 2005 bylo dodáno k transplantacím přibližně 0,5 procenta celkově transplantovaných orgánů, které pocházely od příbuzných dotyčných pacientů. V roce 2006 bylo zaznamenáno 9 dárců, kteří zemřeli a darovali orgán lidem mimo rodinný kruh (Pozn.: Čínský režim přiznal, že používá odsouzence na smrt jako zdroj  orgánů pro transplantace). V roce 2005 zemřelo přibližně 1 770 lidí v důsledku výkonu trestu smrti, přičemž lidí odsouzených k smrti bylo celkem 3900 (všechny rozsudky tedy nebyly provedeny v roce 2005). Objevilo se tvrzení, že rozdíl mezi počtem transplantací a dostupnými zdroji je počet orgánů, odebraných živým praktikujícím v Číně pronásledované meditační praxe Falun Gong.

Zvláštní vyšetřovací skupina z Kanady uvedla, že ze 60 000 transplantací uskutečněných v letech 2000 až 2005 bylo nejméně 40 000 transplantací provedeno za použití orgánů, pocházejících z neznámých zdrojů. Čínská vláda k tomuto nepodala žádné vysvětlení.

V reakci na zprávu Organizace spojených národů čínská vláda popírá, že by měla jakékoliv oficiální statistiky o transplantacích orgánů v letech 2000 až 2005.

V článku z března 2006 na webových stránkách China Organ Transplant Web je citován profesor Shi Bingyi, zástupce ředitele transplantačního odvětví Čínské lékařské asociace, který řekl, že v Číně bylo uskutečněno více než 90 000 transplantačních operací. Kanadská vyšetřovací skupina odhaduje, že 60 000 z nich proběhlo v období mezi lety 2000 až 2005.

Čínská vláda uvedla, že číslo 90 000, oznámené na webových stránkách China Organ Transplant Web a Health Journal, byl „omyl“ s tím, že profesor Shi v interview s BBC v lednu 2007 toto číslo popřel.


[1] - Falun gong je takzvaná čchi-kungová praxe zabývající se rozvojem těla a mysli, před rokem 1999 měla v Číně podle vládních statistik 70 milionů příznivců, v roce 1999 jej čínská vláda kvůli jeho masové popularitě zakázala.