cinske moudrosti - ucit se z vlastnich chyb, cinska kultura, pribehy z Ciny, konfucius
Konfucius. (Ilustr. foto: Wikipedia.org)

Napravení vlastních chyb se během čínském starověku považovalo za klíčový moment v kritické sebereflexi a osobním vývoji. Staří Číňané se domnívali, že dokonce i svatému se mohou vloudit chyby. Všeobecně klasické texty odráží představu, že žádný člověk není bezchybný, a tak podle toho schopnost učit se z vlastních chyb patří k největším ctnostem. Obdivuhodný je ten, kdo umí zlepšit vlastní chování. Konfucius obvykle říkal: „Jestliže víš, že jsi udělal chybu, a nenapravils ji, tak to byla opravdu chyba.“

Mýlit se je lidské, ale jestliže se podaří chybu napravit a poučit se z ní, přinese to respekt bližních. Kdo to neudělá, nebo se dokonce snaží svoji chybu ututlat, ztratí nejen svoji sebeúctu, ale také úctu svého okolí. Zi Chang, Konfuciův žák, řekl: „Lidské chyby jsou tak nápadné, jako zatmění měsíce nebo slunce. Každý si jich všimne, a když jsou odstraněny, všichni žasnou, plni obdivu.“

Císař Taizhong byl významným panovníkem dynastie Tang, známý pro svoje nadání brát v úvahu návrhy druhých a vlastní slabosti včasně vyrovnat. Říkal: „Vidíš-li svůj obraz v zrcadle, můžeš jen spatřit, jestli ti dobře sedí šaty. Použiješ-li za zrcadlo historii, uvidíš vzestup i pád každé dynastie. Když se zrcadlí tvůj obraz v očích druhého člověka, můžeš v nich spatřit své chyby a poklesky i své zásluhy.“

Zrcadlit se v očích jiných lidí znamená, že bereme slova a činy druhých jako měřítko k tomu, jestli to, co děláme, je dobré nebo  špatné. Z principu se vzdáme vlastní představy, když mají druzí lepší. Jestliže vidíme, že se jiní chovají správně, uznáme své chyby a zlepšíme se. Jsme ostražití k chybám ostatních a dohlížíme na ně, aby se nám ty samé také nepřihodily.

Mencius vyprávěl následující příběh: „Před dávnými lety žil muž, který svému sousedovi každý den ukradl slepici. Někdo ho upozornil na to, že se to nedělá. Ten muž odpověděl: „Potřebuji čas, abych tuto chybu napravil. Ze začátku ukradnu jednu slepici za měsíc, místo za den, a příští rok neukradnu už žádnou.“ Ten muž věděl, že to, co dělal, bylo nesprávné. Proč tedy neopravit svoje chování ihned, místo aby čekal až na příští rok?

Lu Jiunyuan, filosof jižní dynastie Song, řekl: „Když někdo poukáže na tvoji chybu, ihned ji naprav; jestliže rozpoznáš svoje chyby, nesnaž se je skrýt; když napravíš svoje chyby, neměj strach.“ Mencius pochválil jednou Zi Lu, Konfuciova žáka: „Když je Zi Lu upozorněn na to, že udělal chybu, tak z toho má radost.“ Z toho rozvinul Lu Jiuyuan následující myšlenky: „Zaprvé bys neměl mít žádný strach, když tě ostatní upozorní na chybu. Zadruhé, aby ses pak mohl ze svých chyb ponaučit, neměl bys druhé klamat. A nakonec potřebuješ vytrvalost a pevnou vůli, abys svoje chyby napravil.“

Článek v němčině: http://www.epochtimes.de/articles/2008/06/10/296128.html