australie odsoudila perzekuci Falun Gongu, australska rezoluce proti pronasledovani Falun Gongu v Cine, vyzva cinske komunisticke strane k zastaveni represi vuci Falun Gongu
Policejní brutalita při zatýkání následovníků Falun Gongu na pekingském náměstí Tiananmen. (foto: Minghui.org)

24. června 2008 v odpoledních hodinách australský senát schválil rezoluci č. 127, v níž vyzval čínský komunistický režim k zastavení pronásledování stoupenců Falun Gongu.

Tato rezoluce byla jednohlasně schválena všemi stranami. Je to poprvé, co parlament  Austrálie oficiálně vyjádřil svůj postoj k pronásledování Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou, které trvá od července 1999. Za  Stranu zelených předložil rezoluci senátor  Kerry Nettle a posouzení dokumentu provedl senátor  za Demokratickou stranu Andrew Bartlett. V odpoledních hodinách 24. června navrženou rezoluci také podpořila australská vládnoucí strana (Labour Party) a opoziční strana (Liberální strana).

Přijatá rezoluce jednoznačně deklaruje, že práva zakotvená v platném Mezinárodním paktu občanských a politických práv se rovněž vztahují na následovníky Falun Gongu po celém světě a zaručují, že žádný člověk nesmí být zbaven své svobody pro duchovní víru. Rezoluce rovněž vyjadřuje poděkování premiéru Kevin Ruddimu za jeho odvahu a ochotu navrhnout obtížné téma lidských práv při jednání s čínským vedením.

Zástupce Asociace Falun Dafa v New South Wels pan John Deller se pro novináře vyjádřil, že jednohlasné přijetí této rezoluce je velmi důležité ve společném díle ochrany práv člověka ve světě a zvláště v Číně. Současně poděkoval australskému parlamentu za to, že se Austrálie připojila svým hlasem k hlasu Evropy, Kanady a USA, vyzývající čínský režim k ukončení represí následovníků Falun Gongu.

Podle údajů informačního centra Falun Gong v r. 1999 začala čínská vláda masové represe proti následovníkům Falun Gongu v Číně. Obávala se velké popularity této praxe  kvůli ztrátě  moci a respektu. Měla také strach ze ztráty ideologické kontroly nad lidmi. V současné době bylo již oficiálně potvrzeno 3 161 případů násilné smrti následovníků této praxe v důsledku mučení, přičemž stovky tisíc se jich stále nachází ve vězení. V současnosti také vyšla najevo hrůzná praktika nedobrovolného odběru orgánů uvězněným následovníkům Falun Gongu, které jsou následně komerčně prodávány.


Dodatek:

*Světová encyklopedie (2002) (World Book Encyclopedia): „Falun Gong je duchovní cesta, která se objevila v Číně začátkem devadesátých let. Učí meditační techniky prostřednictvím cvičení ke zlepšení zdraví, stejně jako morální a duchovní čistotě. Název Falun Gong v čínštině znamená Otáčení Kola Zákona. Falun Gong je také nazýván Falun Dafa (Velký Zákon). Falun Gong má miliony následovníků v mnoha zemích.“

V ruštině: http://www.epochtimes.ru/content/view/17678/2/