kanadsky tydenik ocernoval Falun Gong, soud rozhodl ze La Presse Chinoise Crescent Chau pomlouval Falun Gong
Crescent Chau majitel týdeníku La Presse Chinoise.
 

Odvolací soud v Quebeku nedávno rozhodl, že montrealské čínské noviny očernily stoupence Falun Gongu publikováním série článků, které diskreditovaly Falun Gong.

Soud rozhodl, že La Presse Chinoise a jeho vlastník, Crescent Chau, vydával "zavádějící a pomlouvačná" prohlášení, když bez důkazů obvinil "určité lidi z trestných a zvrhlých činů".

Případ začal, když stoupenci Falun Gongu v roce 2001 zažalovali noviny za jejich články. Při předchozím rozhodnutí vrchní soud shledal, že články nelze považovat za očerňování, ale tento poslední rozsudek toto rozhodnutí zrušil.

Rozsudek byl ospravedlněním pro členy meditační skupiny potom, co Chau zveřejnil mnoho věcí, převzatých z propagandy komunistického režimu v Číně, který pronásleduje Falun Gong a využívá propagandy proti Falun Gongu, aby své represe odůvodnil.

Soud ale shledal, že články napadají spíše celý Falun Gong, než 18 stoupenců, kteří se odvolali, přestože několik z nich bylo v článcích jmenovitě uvedeno.

Soud rozhodl, že jednotliví praktikující Falun Gongu nemohou žádat náhradu škody

"Skutečnost, že někteří odvolávající se praktikující byli jmenováni [La Presse Chinoise] jako následovníci hnutí, pro ně nevytvořilo zvláštní poškození, protože Falun Gong není tajná společnost a jeho následovníci neodmítají označení jako takové," uvádí rozhodnutí.

Nicméně Claude-Armand Sheppard, právník žalujících, je přesvědčen, že soudní rozhodnutí o pomluvě je pozitivním aspektem soudního procesu i přes zamítnutí odvolání.

"Jsme rádi, že soud uznává, že to byla pomluva," říká Lucy Zhou, jedna z žalobců a mluvčí asociace Falun Dafa v Kanadě.

"Přece však jsme také zklamaní... systém nás opomíjí. Nebyla přijata žádná opatření k ochraně skupiny laskavých lidí, která je zlomyslně očerňována." Zhou se mimo jiné také odvolává na část rozhodnutí přijatého soudem, že nebude udílet oficiální příkaz k zamezení La Presse Chinoise nadále zveřejňovat urážlivý obsah. "Budeme se snažit najít jiné cesty, jak by nás mohl právní systém ochránit," dodala.

Lidsko-právní advokát David Matas, působící ve Winnipegu, říká, že jednou z dostupných možností pro skupinu je "jít před komisi pro lidská práva nebo si vyžádat generálního prokurátora a požádat jej o schválení k  zahájení soudního řízení za zločiny podněcování nenávisti".

Očerňující články La Presse Chinoise

Od roku 2001 publikovaly La Presse Chinoise články hanobící Falun Gong a vyzývající Montrealské čínské společenství, aby jej odsoudilo. Sám Crescent Chau prohlásil, že vede osobní "křížovou výpravu" proti Falun Gongu.

"Všichni Číňané uvnitř a vně Číny čelí možnému poškození, které mohou přivést aktivity Falun Gongu našemu čínskému národu; v oblastech, do kterých můžete dosáhnout, pro ochranu cti a životní síly národa, pojďme se spojit a odsoudit je," uvedl týdenník, vycházející v čínské čtvrti.

Kromě pokusu postavit v Montrealu a na dalších místech čínskou komunitu proti Falun Gongu se v listu mnohokrát uvádí, že praktikující Falun Gongu jsou provázáni s organizovaným zločinem nebo spáchali nemorální činy, přičemž k tomu nejsou uvedeny žádné důkazy.

Výpověď bývalého diplomata odhaluje pomluvy a hanobení

"Je jasné, že La Presse Chinoise spolupracuje s čínským velvyslanectvím a konzulátem a že tyto noviny se staly stoupencem a nástrojem propagandy Čínské komunistické strany," říká Chen Yonglin, bývalý diplomat Čínského konzulátu v Sydney v Austrálii. Crescent Chau tato obvinění popírá.

Při návštěvě Kanady v loňském roce Chen varoval, že čínští agenti a státní organizace jsou zde velmi rozšířené, včetně těch, které se zaměřují na skupiny pronásledované režimem v Číně.

Pronásledováni na smrt

Od roku 1999, kdy režim spustil vlnu tvrdých zákroků proti Falun Gongu, byly stovky tisíc lidí praktikujících Falun Gong odeslány do táborů nucených prací a vystaveny mučení; přinejmenším 3 000 lidí zemřelo v policejní vazbě.

Podle vyšetřovací zprávy Davida Matase a bývalého kanadského poslance Davida Kilgoura 42 000 orgánů, použitých v Číně za poslední léta ke transplantacím, nelze zařadit mezi orgány, dodávané z běžných zdrojů. V závěru vyšetřování dospěli Kilgour a Matas k přesvědčení, že většina těchto orgánů s největší pravděpodobností pochází z praktikujících Falun Gongu, jimž byly orgány násilně odebrány. Ve své zprávě uvádějí, že nenávistná kampaň proti Falun Gongu umožnila takové zločiny uskutečnit.

Souhrnnou zprávu z vyšetřování Kilgoura a Matase naleznete zde: Krvavá sklizeň