Cinsky konzulat organizoval utoky na Falun Gong, nasili ve Flushingu, utoky na aktivisty za lidska prava v Cine
Čínský generální konzul přiznal v telefonním rozhovoru s vyšetřovatelem OVPFG, že jeho newyorský konzulát je zapojen do akcí namířených proti praktikujícím Falun Gongu. (Velká Epocha)

Na 17. května 2008 svolalo Středisko služeb pro vystupování z Čínské komunistické strany shromáždění do Flushingu v New Yorku. Jeho účastníci se zde setkali s verbálními a fyzickými útoky od skupiny čínských lidí. Tyto útoky byly pravděpodobně předem promyšleny a zorganizovány.

V následujících dnech čelilo stejné Středisko služeb dalším podobným napadením. Světová organizace pro vyšetření pronásledování Falun Gongu (OVPFG) následně provedla vlastní vyšetřování souvisejících okolností.

Ráno 21. května uskutečnil vyšetřovatel OVPFG se zvláštním statutem telefonní hovor s generálním konzulem Pengem Keyu z čínského konzulátu v New Yorku.

Následuje přepis nahrávky jejich telefonického rozhovoru:

Vyšetřovatel: To je generální konzul pan Peng Keyu?

Peng: Kdo je to?

Vyšetřovatel: Tady XYZ (z důvodu bezpečnosti vyšetřovatele nebudeme zveřejňovat jeho pravé jméno).

Peng: Jak se máš?

Vyšetřovatel: Tentokrát jste ve Flushingu opravdu udělali velkou scénu při boji proti Falun Gongu!

Peng: Jo, jo, jo... Přesně tak!

Vyšetřovatel:  Prosím tě, to mi řekni, jak jste ty lidi zorganizovali?

Čínský generální konzul v New Yorku, Peng Keyu, připouští, že organizoval akce a násilné útoky proti praktikujícím Falun Gongu

Peng: Oni (Falun Gong) protestovali proti Čínské komunistické straně! No, šel jsem tam předevčírem, a vlastně taky před třemi dny, protože v téhle věci musíme být velmi opatrní! Jinak budou lidé říkat, že za tím stojí čínský konzulát, že agitujeme lidi. Někteří naši lidé byli v davu a potom mě o všem informovali. Tohle mi docela jde! Ale ty lidi jsme samozřejmě podporovali tajně! Když jsem se osobně objevil na scéně, každý byl nadšený. Poprvé přišli praktikující Falun Gongu, že? Pak nastoupilo několik stovek lidí a obklíčilo je. Když jsme je obklíčili, obě strany se začaly dohadovat. Nakonec policie přesvědčila přívržence Falun Gong, aby odešli. Druhý den to bylo stejné. Včera a předevčírem to bylo ještě prudší. Tak to pokračovalo čtyři až pět dní.

Vyšetřovatel: Kde jsi tak najednou sehnal tolik lidí? Máš s tím snad nějaké předchozí zkušenosti?

Peng: Neříkal bych tomu zkušenosti. Je to díky zámořské čínské komunitě. Řeknu to takhle. Je to díky cílevědomé práci zaměřené na čínskou komunitu v zámoří. Od mimořádných událostí v Tibetu a při štafetě s olympijskou pochodní, v ní (v čínské komunitě) existuje tento druh vášní... Samozřejmě to taky má co do činění s tím zemětřesením. Vždycky jsem za nimi chodil a osobně jim děkoval. Jen v pondělí, kdy jsem se taky účastnil shromáždění, jsem měl dvě takové schůzky. Rozběhl jsem ještě jiné věci v pozadí. Šel jsem do jejich Asociace (Čínská sdružená asociace dobré vůle) a osobně jim poděkoval... protože lidi z Falun Gongu byli zrovna nedaleko.

Vyšetřovatel: Ach.

Peng: Takovéhle návštěvy někdy vytvoří něco jako povzbuzující účinek.

Vyšetřovatel: Odvedl konzulát na čínské komunitě nějakou ideologickou práci?

Peng: Co tím myslíš?

Vyšetřovatel: Jinými slovy, dal jim nějaký náznak nebo nějakou radu…

Peng: (potěšeně se směje) Ach tak! Samozřejmě, to jsme udělali! Upřímně řečeno, to je naše práce! Právě tohle nemůžeme otevřeně říci lidem venku, v tom spočívá naše práce. Sem tam jim dáme nějaké tipy. Řekneme něco vůdcům čínské komunity. Ano, dělal jsem to velmi často, zvlášť tentokrát! Často jim dávám něco, co popisuješ jako náznaky. Ano, udělal jsem to! Dělám to velmi často! Včetně toho, že jsem tentokrát sám přišel na místo! Dělal jsem to! Dokonce jsem je povzbuzoval! Řekl jsem: „Napište nějaké zprávy!“ Říkám věci takovýmhle způsobem. Zrovna dneska povídám lidem z CCTV: „Hoši, měli byste udělat nějaké záběry těchto událostí.“ Je to vážně skvělé. Takovéhle věci ti samozřejmě můžu říkat jen potají. No... 

Vyšetřovatel: Zdá se, že jste na vůdcích čínské komunity odvedli solidní práci.

Peng: Řekl bych, že s nimi udržuji velmi dobré vztahy. Abych využil jejich nadšení, musím za nimi chodit osobně. Přijít osobně nebo ne, to je dost velký rozdíl, pokud jde o efekt, takže u nich často konám osobní návštěvy. Tak Číňané žijící za mořem získají důvěrný pocit, že jsme si navzájem bližší.

Například, v některých případech za mnou přijdou potom, co bojovali s lidmi z Falun Gongu, a já si s každým z nich podám ruku a poděkuju jim. Říkám jim milá, povzbudivá slova. To je to, co musím dělat. Abych ti řekl pravdu, musím to udělat, když se věci dostaly do tohoto bodu, přesto takové věci nelze dělat přímo před zraky Falun Gongu. Svoje auto většinou parkuju daleko od místa děje, musím se vyvarovat toho, aby mě (stoupenci Falun Gongu) viděli. V tomhle ohledu musím být opravdu opatrný, jinak mě budou lidé obviňovat z toho nebo z tamtoho. To by jim (praktikujícím Falun Gongu) poskytlo „páku” a to by nebylo dobré.

Víš, byl jsem velmi opatrný. Když lidi přišli sem a oznámili mi, že je rozehnali, potřásl jsem si s nimi rukou. Poděkoval jsem jim a pronesl několik povzbudivých poznámek. Kromě toho, uspořádal jsem tiskovou konferenci, na které jsem odsoudil Falun Gong. Konala se zrovna včera.

Vyšetřovatel: Uspořádal jsi ji jménem čínského generálního konzulátu v New Yorku? 

Peng: Ano, jménem generálního konzulátu. Odsoudil jsem Falun Gong. Je to dnes v novinách. Už jsem to četl. V China Press (Qiao Bao) o tom vyšel velmi podrobný článek.