Konference o cyklistické dopravě v České republice, cyklistika, konference o cyklistice
Konference o cyklistické dopravě v ČR probíhala v zasedací místnosti jihlavského magistrátu. (foto: Magistrát města Jihlava)

Budoucnost cyklistické dopravy řeší konference, která probíhá během dvou květnových dnů v Jihlavě. Program konference během 22. a 23. května obnáší více než patnáct témat, k jejichž projednání zde zasedají tři desítky účastníků ze šestnácti českých statutárních měst, včetně zástupců ze slovenské Žiliny.

Setkání oficiálně zahájil jihlavský primátor Jaroslav Vymazal, který účastníky konference přivítal se slovy: „Cílem je seznámit se z aktuálními novinkami cyklodopravy, vyměnit si zkušenosti a prohloubit spolupráci měst v mnoha činnostech, týkajících se tohoto druhu dopravy.“

Cílem konference pro zúčastněné je získání informací o možnostech rozšiřování cyklistické infrastruktury, propagace, mapové databáze tras a strategie cyklistické dopravy ve městech. Součástí konference jsou přípravy Cyklokonference 2009 a také aktivity CzechTourism na poli cykloturistiky apod.

Jedním z diskuzních témat je i příprava podkladů pro informace pro Vládu ČR o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy v ČR, zdroje financování cyklistické infrastruktury v dalších letech aj.

Druhý den konference byl vyhrazen pro prezentace jednotlivých účastníků.