vyhasle zivoty, pietni akt v Zidovske synagoze v Tresti, obeti holocaustu
Židovská synagoga v Třešti s ojedinělým podloubím. (Zdenka Danková/Velká Epocha)

Vysočina, Třešť - 6. května se v židovské synagoze sešla tichá společnost, aby vzpomínkou uctila události, na kterých leží tragický stín minulosti - osud Židů za holocaustu.

Malou pietní sešlost uspořádaly Federace židovských obcí ČR, Muzejní spolek Třešť a Město Třešť, dostavili se na ní žáci ZŠ Jungmannova z Jihlavy, čestní hosté a další návštěvníci.

Bylo zde vystaveno několik artefaktů, vztahujících se k židovské obci, např. ukazovátko ke čtení tóry, modlitební řemínky nebo šófar (hudební nástroj ze zvířecího rohu). A také vězeňský oblek a trnová koruna z ostnatého drátu.

 

vyhasle zivoty, pietni akt v Zidovske synagoze v Tresti, obeti holocaustu
Pan Ladislav Vilímek byl pověřen úvodním slovem.(Zdenka Danková/Velká Epocha)

Panu Ladislavu Vilímkovi, dlouholetému pracovníkovi jihlavského archivu, se při ceremonii dostalo poděkování za neúnavný sběr historických faktů o jihlavských Židech. Vilímek své historicko-osvětové činnosti zasvětil mnoho let. Když mu bylo uděleno slovo, s radostí kvitoval, že tragický osten vzpomínek trochu otupili žáci základních škol, kteří na místě vystavovali své barevné obrázky. Zachytili na nich starobylou architekturu, prostředí židovských hřbitovů nebo scenérie z historických fotografií. Vilímek připomněl zejména dva transporty židovských obyvatel, které byly z okresu Jihlava vypraveny v květnu 1942. Vlakovými spoji, které vešly do historie pod označením AV a AW, byli Židé převáženi ze sběrného tábora v Třebíči přímo do Terezína. Ze 720 a 650 lidí, kteří cestovali v těchto dvou transportech, přežil jen malý počet jedinců.

 

vyhasle zivoty, pietni akt v Zidovske synagoze v Tresti, obeti holocaustu
Děti ze základní školy v Jihlavě zpívají a recitují na pietním aktu. (Zdenka Danková/Velká Epocha)

Žáci jihlavské Základní školy Jungmannova, doprovázení svým učitelem, zazpívali několik písní a recitovali básně. Někteří účastníci vzpomínkové akce byli jejich prostým vystoupením dojati k slzám.

Třešťská židovská synagoga se na rozdíl od jihlavské zachovala a je nově opravena. V současnosti slouží jako výstavní síň pro různé expozice. Synagoga bývala vždy nejvýznamnější budovou židovského ghetta. Tato byla po požáru v r. 1824 nově přestavěna v empírovém slohu, její průčelí s pěti poli loubí tvoří určitou zvláštnost – v českých zemích má takové loubí jako jediná ze všech.

Její postavení v blízkosti filiálního kostela sv. Kateřiny svědčí o dobové toleranci světské a církevní moci vůči židovské víře.