prezident ČR, vaclav klaus, prezident udeloval milost, amnestie prezidenta
Prezident ČR Václav Klaus přijíždí na třetí summit NATO v Bukurešti, 4. dubna 2008. (AP/SITA)

Václav Klaus využil svého ústavního práva, aby v úterý 15. 4. 2008 udělil v Praze celkem 12 milostí. Prezident má podle Ústavy České republiky právo odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem. Může nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení. "Ve většině případů k tomu prezidenta vedly humanitární důvody," sdělil veřejnosti ředitel tiskového odboru prezidentské kanceláře Petr Hájek.

Milosti ano či ne?

Současný prezident nebyl milostem nakloněn, považoval je za naprostou výjimku a svého předchůdce Václava Havla kritizoval za nadužívání tohoto mandátu. "Je to absolutně výjimečná věc, která se vymyká standardům demokratického uspořádání společnosti. Je to trošku přežitek z doby feudální, kdy král mohl někoho dát zavraždit či omilostnit," řekl Klaus již dříve v rozhovoru pro BBC. Milosti přesto každoročně udělí desítkám lidí; i tak jich rozdá méně, než Havel.

Ani letošní milosti (první po prezidentově znovuzvolení) nevybočily z principů, které se Václav Klaus snaží dodržovat: nesmí jít o těžké zločiny, zohledňují se humanitární důvody a jen výjimečně je milost udělována před skončením soudního řízení. Mimořádný je počet cizinců, kterým byla tentokrát milost udělena - z celkem dvanácti omilostněných dostalo pardon pět cizinců.

Kdo obdržel milost

Prezident vyhověl následujícím žádostem o milost:

1. Lence Bokaové prominul trest odnětí svobody jednoho roku za úvěrový podvod, když při sjednávání úvěrové smlouvy uvedla nepravdivé údaje a úvěr použila na jiný než určený účel. Prezident přihlédl k tomu, že se trestného činu dopustila ve věku blízkém věku mladistvých, jako jedna z mnoha osob se nechala přesvědčit k podpisu údajně dobrého úvěru a nedokázala domyslet všechny důsledky svého jednání. Způsobenou škodu uhradila.

2. Grigorisi Emmanouilidisovi, občanovi Řecka, prezident prominul trest vyhoštění za výtržnictví a ublížení na zdraví, když před 27 lety ve věku 23 let na diskotéce fyzicky napadl jiného muže. Prezident přihlédl ke skutečnosti, že odsouzený se narodil v ČR, kde žil se svou rodinou, a je zde pohřbený i jeho bratr.

3. Zdeňku Kratochvílovi prezident zastavil trestní stíhání vedená proti němu za trestné činy zneužívání informací v obchodním styku a další hospodářskou trestnou činnost. Prezident přihlédl k vážným zdravotním problémům pana Kratochvíla, pro které není schopen účastnit se trestního řízení.

4. Tetyaně Krupenko, občance Ukrajiny, prezident zahladil trest vyhoštění. Trest jí byl uložen za trestný čin pozměňování veřejné listiny, spáchaný v r. 2003, kdy se prokazovala pozměněným cestovním dokladem. Je těhotná a lékař nedoporučuje vycestování. Rodinu na Ukrajině již nemá.

5. Josefu Liškovi prezident prominul zbytek odnětí svobody, který mu byl uložen za krádeže a legalizace výnosů z trestné činnosti, spáchané v r. 2003 v Rakousku. Způsobenou škodu uhradil. Prezident přihlédl k jeho vážnému zdravotnímu stavu, kvůli němuž byl již dříve výkon trestu přerušen.

6. Andriymu Maystrenkovi, občanovi Ukrajiny, prezident prominul trest vyhoštění, který mu byl uložen za maření výkonu úředního rozhodnutí tím, že se přes nařízené vyhoštění zdržoval v ČR. Prezident vzal v úvahu zejména otázku zachování rodiny, která trvale žije v ČR.

7. Lin Shuangshuang, občance Číny, prezident prominul trest vyhoštění za maření úředního rozhodnutí, když se i přes vyhoštění zdržovala v ČR. Prezident přihlédl k tomu, že paní Shuangshuang žije s občanem ČR, který je otcem její dcery. I dcera má občanství ČR.

8. Mohamedu Ali Abdulu Rahmanu Tariqovi, občanovi Súdánu, prezident prominul zbytek trestu odnětí svobody a trest vyhoštění, uložený za trestný čin podvodu. Dotyčný je v ČR od roku 1982, vystudoval zde a žije v partnerském vztahu s občankou ČR. Prezident vzal v úvahu jeho špatný zdravotní stav, který je důsledkem zranění, způsobeného napadením skupinou neonacistů.

9. Jarmile Morávkové prezident prominul nepodmíněné odnětí svobody za úvěrový podvod. Prezident přihlédl ke skutečnosti, že od spáchání trestné činnosti uplynula dlouhá doba, že škoda byla uhrazena, a vzal v úvahu i vážné onemocnění paní Morávkové.

10. Renatě Nárožné prezident zmírnil trest odnětí svobody v trvání pěti let na tři roky za podvod, padělání a pozměňování peněz a porušení povinnosti v řízení o konkurzu. Prezident přihlédl k tomu, že se skutků dopustila jako velmi mladá, je samoživitelka a pečuje o nezletilého syna, který má zdravotní problémy.

11. Lýdii Kaněrové prezident prominul dva krátkodobé tresty odnětí svobody za krádeže. Prezident přihlédl primárně k rodinným důvodům (péče o malé dítě).

12. Dianě Vysloužilové prezident prominul nevykonané tresty odnětí svobody za majetkové trestné činy. Prezident přihlédl k rodinným důvodům, zejména k nutnosti péče o čtyřletou dceru, která s ní byla do února t. r. mnoho let ve věznici.

- bab -