zneuzivani deti, detska pornografie, pedofilie
Používání Chat roomů, e-mailů a přímých zpráv může děti uvést do nebezpečí, že se setkají s onlineovými "dravci". Přibližně 20 procent celkové internetové pornografie zahrnuje děti, existuje více než čtyři miliony stránek zobrazujících zneužívání dětí. (Nevit Dilmen/SXC)

S nástupem World Wide Webu (WWW) se lovcům dětí objevil nový způsob, jak se kontaktovat s dětmi a s ostatními, kteří děti zneužívají. Přibližně 20 procent celkové internetové pornografie zahrnuje děti a na státní orgány je vyvíjen silný nátlak, aby účinně reagovaly.

Podle Mezinárodního institutu pro rozvoj a práva dětí na Victorijské universitě (MIRPD), existuje na celém světě více než čtyři miliony stránek, zobrazujících zneužívání dětí.

Stále více rozvojových zemí získává přístup na internet, a společně s tím také rapidně stoupá dostupnost on-line dětské pornografie, počet pedofilních skupin a výměna informací mezi pedofily.

Ale stejně jako "dravci" mohou použít internet, aby nalákali a zneužili děti, může být internet použit k jejich dopadení. Po celém světě existuje mnoho organizací, jak státních, tak soukromých, jež využívají technologii k dopadení těchto "dravců".

V Kanadě vedla v roce 2003 společná iniciativa torontské policie a společnosti Microsoft k vývoji Systému pro sledování zneužívání dětí (Child Exploitation Tracking System - CET), který byl úspěšně používán v mnoha rozvinutých zemích.

Nyní je připraven k použití v rozvojových zemích a MIRPD v současné době dohlíží na mezinárodní partnerství mezi Microsoftem, RCMP a UNICEF, založené pro boj se  zneužíváním dětí on-line v těchto zemích za použití CET.

Přečiny, jako obchodování s dětmi a turistika za dětským sexem, jsou díky internetu značně usnadněny a pedofilové jej používají, aby zneužívali děti "on-line" nebo je připravují na to, aby je zneužívali "off-line".

"Internet umožňuje zpřístupnění a anonymitu, a to jsou dvě věci, které skutečně zvyšují riziko pro děti," říká Suzanne Williamsová, zástupkyně a ředitelka pro právní záležitosti MIRPD.

"Problém okolo ‚dravců' a pedofilů je takový, že oni nepocházejí nezbytně z okrajů společnosti - mnozí z nich skutečně patří do hlavního proudu společnosti, a v důsledku této anonymity, kterou internet poskytuje, jsou schopni se angažovat v těchto nepřijatelných způsobech chování."

Trik kanadské policie, jako část masivního mezinárodního vyšetřování, vedl v roce 2006 k zatčení Timothy Coxe, který provozoval on-line stránku šířící neslušné snímky a videa sexuálně zneužívaných dětí.

Více než 75 000 uvedených snímků bylo nalezeno na počítači pana Coxe a policie objevila, že dodal přes 11 000 fotografií jiným uživatelům prostřednictvím chatovací místnosti.

Ve chvíli jeho zatčení čekalo on-line 70 pedofilů, aby mohli stahovat tyto obscénní fotografie. Podle zprávy Globe and Mail, identifikovalo vyšetřování více než 700 podezřelých ve 35 zemích, 24 z nich v Kanadě.

Kanada byla v roce 2007 označena sdruženími za práva obětí za nebe pedofilů, poté co se stránka "pedofilie orientovaná na dívky," zrušená ve Washingtonu, znovu objevila pod poskytovatelem se sídlem v Montrealu.
Minulého května oznámily Macleans, že Montreal je domovem Epifory, hostitelské společnosti, která poskytuje služby mnoha velkým stránkám, zaměřeným na pedofily v Severní Americe a možná i ve světě.

Přestože Epifory je zaměřená pouze na texty a nezobrazuje sexuální fotografie, mnoho pedofilů používá tyto internetové stránky k obchodování s informacemi o věcech, jako je sexuální turismus.

"To co dělají, je něco jako malý klub. Posílají jeden druhému informace o místech, lidech a ubytování, kde povolí dětský sexuální turismus," říká konzervativní poslanec Joy Smith, dlouholetý křižák na poli obchodování s lidmi.
Zatímco vládní kontrola si je vědoma těchto stránek, může být pro jejich uzavření uděláno jen málo, protože jejich uživatelé nedělají na těchto stránkách nic zakázaného trestním zákoníkem.

Pan Smith se snaží uzavřít tuto "mezeru" v trestním zákoníku návrhem zákona proti sdílení informací, napomáhajících jiné osobě v páchání sexuálních přečinů kdekoliv v Kanadě nebo v zahraničí.

Internet se stal také nástrojem, který pedofilii propaguje, a aktivisté, kteří se ji snaží potlačovat, jsou stále více alarmováni tlakem na normalizaci pedofilie, aby se stala společensky přijatelnou, jako se to stalo u homosexuality.

Mezi některé velké pedofilní organizace patří tzv. NAMBLA (Severoamerická asociace pro lásku mezi muži a chlapci), ženská organizace Butterfly Kisses (Motýlí polibky) a PAN (Pedophile Alert Network) v Holandsku. V Holandsku také existuje politická strana, která má pedofilii v programu.

Strana pro charitu, svobodu a odlišnost se pokouší změnit "negativní" stigma pedofilie tím, že se dostane do parlamentu. Strana plánuje usilovat o snížení věkové hranice zákonné ochrany před sexuálním zneužitím a o legalizaci dětské pornografie a sexu se zvířaty.

Paní Williamsonová z MIRPD říká, že před internetem si lidé, kteří mohli mít myšlenky na sex s dětmi, často nechávali tyto pro sebe. Nyní se pomocí technologie mohou spojovat s podobně smýšlejícími jedinci a "učinit další krok".

Dr. Fred Berlin, zakladatel Kliniky sexuálních poruch na Univerzitě Johnsona Hopkinse v Marylandu, říká, že lidem, kteří věří, že sex s dětmi není škodlivý - "zdá se, uniká důležitý bod, že děti jednoduše nejsou malí dospělí, že nemají tu zralost, aby tyto věci posoudily".

Podle Dr. Berlina je problém v tom, že pedofilii obestírá takové stigma, že pro ty, kdo hledají pomoc s takovou psychickou poruchou, je dostupná jen velmi malá možnost léčby.

Říká, že stejně jako před lety nebyla uznávaná důležitost léčby alkoholiků či drogově závislých, totéž dnes platí u pedofilie.

"Zčásti je to tím, že jsme slovo pedofilie tak démonizovali, že si neuvědomujeme, že jsou to lidské bytosti s úchylkou v sexuálním chování ne vlastní vinou, a zaslouží si pomoc."

Dr. Berlin vysvětlil, že jisté procento dětí, většinou chlapců, utrpělo v důsledku sexuálního zneužití újmu v takovém rozsahu, že se i jejich vlastní sexuální orientace vyvinula nenormálně a oni skončili jako pedofilové.
Navíc v mnoha státech existují zákony, vyžadující po doktorech, aby pedofily oznámili na policii, což může způsobit, že bude pedofil zatčen. Berlin soudí, že tento přístup nepřináší své ovoce.

"Je pro mě obtížné pochopit, proč my, jako společnost, nezabezpečíme naši schopnost pomoci dospělému člověku, který ji shání, a místo toho vytváříme překážky, které to ztěžují."

In English: http://en.epochtimes.com/news/8-3-20/67825.html