lidska prava v Egypte a v Cine, Evropska unie kritizuje Egypt a Cinu
Ilustr. foto: Stanford.edu

Demokracie a lidská práva v Egyptě

V usnesení o Egyptě, které 16.1.2008 přijal Evropský parlament, vyzývají poslanci egyptskou vládu, aby přijala řadu opatření na zlepšení demokracie a lidských práv, jako je ukončení jakéhokoli obtěžování novinářů a obránců lidských práv, zrušení výjimečného stavu, prošetření případů mučení či zajištění nezávislosti soudů.

Parlament po svém jednání vyhlásil, že uznává roli Egypta v mírovém procesu na Středním východě a význam vztahů EU a Egypta pro celou evropsko-středomořskou oblast a v boji proti mezinárodnímu terorismu a fundamentalismu, připomíná však, že dodržování lidských práv je základní hodnotou dohody mezi EU a Egyptem o přidružení. Poslanci současně potvrzují důležitost evropsko-středomořského partnerství pro podporu právního státu a základních svobod.

Egyptská vláda má naplnit pakt OSN o občanských a lidských právech

V souvislosti s nedávným zatýkáním a opatřeními přijatými proti nevládním organizacím a ochráncům lidských práv vyzývají poslanci egyptskou vládu, aby „ukončila veškeré formy obtěžování, včetně právních opatření, zatýkání pracovníků médií a obecněji všech ochránců lidských práv” a aby vláda důsledně dodržovala svobodu projevu, v souladu s Mezinárodním paktem OSN o občanských a politických právech (který Egypt ratifikoval a podepsal).

Parlament dále vyzývá egyptskou vládu, aby dodržela svůj závazek a 31. května 2008 odvolala výjimečný stav, změnila zákon z roku 1966 o válečných soudech a zajistila, že všechna opatření přijatá v boji proti terorismu byla plně v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv.


Související články:


 

Zákon o sdružování a nezávislost soudů

Parlament plně podporuje akademickou svobodu, svobodu médií a svobodu osobního náboženského vyznání a zdůrazňuje také nutnost, aby soudci dodržovali a chránili svobodu shromažďování a projevu v souladu se základními zásadami OSN pro nezávislost soudů.

Poslanci rovněž žádají zrušení svévolných správních opatření, jako jsou opatření učiněná proti Centru odborů a služeb dělníkům a Sdružení právní pomoci v oblasti lidských práv, a trvají na tom, že zákon o sdružování nesmí uvalovat svévolná omezení na mírovou činnost organizací občanské společnosti. Žádají okamžité propuštění disidentů, včetně Kamala Abbase a Aymana Noura.

Práva pro migrující pracovníky

Poslanci se domnívají, že Egypt by měl zavést úmluvy o ochraně migrujících pracovníků a zajistit tak ochranu jejich práv. Podporují také požadavek komise OSN na znovuotevření případu z roku 2005, kdy bylo zabito 27 súdánských žadatelů o azyl.

Případy mučení musí být vyšetřeny

Parlament žádá ukončení jakékoli formy mučení a špatného zacházení a žádá o prošetření, existuje-li odůvodněné podezření, že došlo k mučení. Poslanci dále vyzývají egyptskou vládu, aby povolila návštěvu zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestů.

EP také vyzývá Evropskou unii, aby v průběhu příštího setkání evropsko-egyptského podvýboru pro politické otázky zařadila vývoj v oblasti lidských práv mezi priority svého programu.

V rozpravě vystoupila česká europoslankyně Jana HYBÁŠKOVÁ (EPP-ED). Považuje za dobré, že se Parlament „jednomyslně a jasně vyjádřil těmto jednáním podporu” a jasně říká, že „partnerem Evropské unie nemůže být stát, který dovoluje tvrdé zásahy do starobylého demokratického institutu soudců, který dovolí týrání ve vězeních, zabíjení imigrantů, který ruší svobodu projevu, blokuje internet a posílá členy parlamentu před vojenský soud”. Egypt je podle jejího názoru klíčovým spojencem EU v boji proti terorismu a „musí proto být klíčovým spojencem hlavně v potírání příčin terorismu a radikalizace islámu, nesmí takovým způsobem postupovat proti registraci nevládních organizací, nesmí ničit svobodu projevu a zejména musí hájit starobylou vládu práva, která vždy v Egyptě existovala.”

Čína - Olympiáda jako záminka k zatýkání

V tentýž den 16.1.2008 přijali poslanci Evropského parlamentu další usnesení, kterým kritizují zatčení čínského aktivisty za lidská práva Chu Ťia čínskou vládnou a požadují jeho okamžité propuštění. Na zasedání ve společném textu poslanci dále vyslali jednoznačný signál Číně, aby nepoužívala olympijské hry jako záminku k zatýkání a věznění osob, které informují o porušování lidských práv, a aby dodržovala zásady právního státu a své závazky v oblasti lidských práv.

Je to v krátké době již podruhé, kdy se Evropský parlament zasazuje za tohoto muže. Předseda EP již 31. prosince 2007 učinil prohlášení v němž napomenul čínské orgány za zatčení Chu Ťia, a vyzval je, aby nadcházejících olympijských her využily jako „příležitosti k tomu, aby Čína prokázala, že hostitelská země nejdůležitější světové sportovní události dodržuje mezinárodně uznávané normy v oblasti lidských práv včetně svobody projevu“. EP proto opakovaně žádá Čínu, aby dodržovala své závazky v oblasti lidských práv a nepoužívala olympijské hry jako záminku k zatýkání, nezákonnému zadržování a věznění disidentů, novinářů a aktivistů bojujících za lidská práva.

Zatčen za telefonování

Chu Ťia byl zatčen 27. prosince 2007 policií na základě obvinění z podvratné činnosti. Skutečným důvodem bylo patrně to, že v listopadu hovořil Chu Ťia telefonicky z Pekingu s účastníky slyšení o lidských právech v Číně v souvislosti s přípravou olympijských her (slyšení pořádal podvýbor pro lidská práva EP). Předsedkyně podvýboru Hélene Flautre (Greens/EFA, FR) mu tehdy poblahopřála k jeho odvaze otevřeně hovořit o situaci v jeho zemi, a ujistila jej, že může vždy počítat s plnou podporou Evropského parlamentu. Nyní se Parlament EU za tyto lidi znovu postavil a důrazně žádá, aby byl Chu Ťia i všichni disidenti zadržovaní kvůli svým názorům neprodleně propuštěni.

Chu Ťia a jeho žena Ceng Ťin-Jen upozorňovali v posledních letech na porušování lidských práv v Číně a v roce 2007 obdrželi zvláštní cenu organizace Reportéři bez hranic. Jejich jména rovněž figurovala na seznamu tří finalistů na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2007, kterou Evropský parlament každoročně uděluje osobnostem, které se vyznamenaly v boji za lidská práva a svobodu myšlení.

Skutečná svoboda slova

Podle informací tiskového střediska EU se Evropský parlament v neposlední řadě domnívá, že Čína by měla před zahájením olympijských her provést reformu trestního práva, a poskytnout tak novinářům, spisovatelům, zpravodajům a reportérům, kteří budou o této události informovat, větší svobodu projevu. Podle poslanců by tato reforma „umožnila upřesnit rozsah působnosti některých nejasných právních ustanovení” a dala by světu pozitivní signál, že Čína učinila krok vpřed, pokud jde o respektování odlišných názorů.

Aktivisté v Číně a různé mezinárodní organizace včetně Evropského parlamentu opakovaně a dlouhodobě poukazují na to, že Čína se snaží vytvořit před olympijskými hrami světu pouze zdání úspěšné, moderní a vyspělé společnosti, a že země problémy ve skutečnosti jako demokratická společnost neřeší, jen je zakrývá najatými odborníky na image. Neomezená moc prováděná formou např. násilného přesídlování, zavírání nepohodlných lidí do pracovních táborů a podobné činnosti prokazují, že vláda pevně vedená čínskou Komunistickou stranou ze svých násilných praktik i přes výtky světa zatím příliš neustupuje. V čínských pracovních táborech přitom bití a psychické týrání i fyzické mučení je obvyklé, zvláště pro ty, kteří jsou označeni jako „nepřátelé státu“.