Cyklostezka, jihlava, cyklostezka do Rakouska
Mapka ukazuje obec Dešná, kde by se cyklostezka z Jihlavy a T řebíče měla napojit na rakouskou stranu...

Jihlava - Svazek šestadvaceti obcí vznikl během jednání zástupců jednotlivých obcí na jihlavské radnici. Cílem tohoto dobrovolného svazku obcí je vybudování cyklostezky, která má vést z Jihlavy přes Třebíč až do rakouské obce Raabs an der Thaya. Předsedou představenstva svazku byl zvolen jihlavský primátor Ing. Jaroslav Vymazal. Do spolku se zapojilo 26 z celkem 30 obcí na celé trase.

V Jihlavě vznikl svazek pro vybudování cyklostezky do Rakouska

Již zakládající schůzka určila první úkoly. Svazek obcí se musí oficiálně zapsat, vytvořit účet, najít manažera, který celý projekt povede a dokáže pro nadregionální projekt sehnat co nejvíce finančních prostředků, a to nejen z pokladen samotných obcí, ale především z jiných zdrojů.

"Věříme, že EU zaplatí až pětaosmdesát procent nákladů, dalších sedm a půl procenta by měl přidat stát. Zbývající částku si mezi sebe rozpočítají obce svazku podle počtu obyvatel, nejmenší obce dají nejméně," uvedl iniciátor schůzky Jaroslav Vymazal s tím, že nejkomplikovanější úseky cyklostezky vedou právě katastry nejmenších obcí, které samy úpravy nemohly zaplatit.

Projekt přichází  k uskutečnění

Cyklostezka, jež má být dlouhá 120 kilometrů, povede z Jihlavy k hraničnímu přechodu Hluboká-Schaditz, kde naváže na rakouskou cyklotrasu do Raabsu.
Z některých částí cyklotrasy bude automobilová doprava zcela vyloučena. Projekt se chystá již několik let.

"Pokud to dobře půjde, v roce 2009 by začaly práce na uvolnění dosud neprůjezdných úseků," uvedl Jaroslav Vymazal. Takové úseky měří celkem dvaadvacet kilometrů. Další práce budou zaměřeny na zlepšení povrchů cest.

Dokumentaci za více než dva miliony korun připravila Jihlava. Část nákladů uhradily evropské fondy. Stavební povolení na největší objem prací je vydané. Další průběh projektu bude záviset na tom, kdy budou vyhlášeny nové výzvy pro předkládání projektů do evropských fondů.