bila pastelka, Mezinárodní den bílé hole, nevidomí, akce na podporu nevidomých
(bilapastelka.cz)

Právě dnes můžete v ulicích 250 měst potkat dobrovolníky většinou z řad studentů, oblečené v bílých trikách s černými nápisy či černých trikách s bílými nápisy: Bílá pastelka. Bílá pastelka je veřejná sbírka, která se koná u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Mezinárodní den bílé hole byl ustanoven na 15. října v roce 1964 v New Yorku, na zasedání Světové rady pro blaho slepců. Hlavním důvodem byla potřeba upozornit na problémy zrakově postižených lidí.

Letošní 8. ročník Bílé pastelky v České republice pořádají Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Tyfloservis, o.p.s, Střediska integračních aktivit SONS a TyfloCentra - krajská střediska sociálních služeb. Záštitu převzala paní hraběnka Mathilda Nostitzová, patronka zrakově postižených v České republice.

Bílá pastelka byla zvolena jako symbol neviditelného světa nevidomých i bílé slepecké hole, která je nejjednodušší, ale nejúčinnější pomůckou nevidomého člověka pro pohyb po tomto světě. Za symbolickou cenu 20 Kč je vám nabídnuta možnost přispět na výukové programy pro nevidomé a slabozraké. Kromě Bílé pastelky dostanete jako poděkování kapesní kalendář na příští rok a informační letáček o této veřejné sbírce.

Nejinak tomu je i v Kroměříži, přezdívané Hanácké Athény. Před budovou místní polikliniky stojí dvě sympatické studentky Vyšší odborné školy pedagogické a sociální. Na moje otázky s úsměvem odpovídají:

"Jsme rády, že můžeme někomu takto pomoci. Děláme to dobrovolně. Pomáháme tímto způsobem už čtvrtý rok nejen pro Bílou pastelku."

Výtěžek sbírky Bílá pastelka bude rozdělen a věnován na speciální výukové programy pro těžce zrakově postižené - pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku. Základem rehabilitace nevidomých a slabozrakých je snaha o jejich maximální samostatnost a navrácení zpět do běžného života, například formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku práce s nimi. Dalšími projekty jsou podpora zaměstnanosti zrakově postižených, komentované kino, odstraňování architektonických bariér (například zvukové značení přechodů, tramvají, metra nebo speciální dlažba) a také celá řada sportovních aktivit a aktivit pro volný čas.

U nás probíhá Bílá pastelka od roku 2000; nejvíce peněz se zatím vybralo v roce 2004, a to přes 5,8 milionu.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Navzdory pokroku v medicíně a preventivním opatřením toto číslo neustále roste.

Zdroj: www.bilapastelka.cz