Evropský transplantační kongres ESOT 2007, Organizace evropských transplantačních koordinátorů, Evropská společnost pro orgánovou transplantaci (European Society for Organ Transplantation), Transplantační kongres v Praze, Praha běží vstříc transplantacím, Odebírání orgánů v Číně, Vyberanie organov v Cine
30. září Praha běžela vstříc transplantacím. Běh uspořádala Česká transplantační společnost a Nadace Karla Pavlíka, jež dostala své jméno podle prvního českého pacienta, kterému byla v roce 1966 transplantována ledvina. (Natálie Pokorná/Velká Epocha)

Od pátku do středy probíhají v Praze hned dva důležité kongresy, jichž se účastní přední osobnosti v oboru transplantací orgánů. Od 28. září do 1. října v hlavním městě popatnácté zasedá Organizace evropských transplantačních koordinátorů, od 30. září do 3. října pak probíhá 13. Evropský transplantační kongres ESOT 2007, který pořádá Evropská společnost pro orgánovou transplantaci (European Society for Organ Transplantation).

Čeští a zahraniční odborníci v rámci těchto kongresů projednávají úspěchy, úskalí a případné etické problémy současné transplantační medicíny a vyměňují si své zkušenosti i praktické poznatky v tomto oboru. Tyto kongresy, které se konají každý druhý rok v různých městech Evropy, zároveň vytvářejí příležitost k navázání spolupráce mezi zeměmi v oblasti transplantací.

"Evropský transplantační kongres je jedinečným místem pro srovnání české transplantační medicíny s mezinárodním vývojem," říká MUDr. Štefan Vítko, CSc., předseda českého organizačního výboru ESOT a přednosta Transplantcentra IKEM. To, že se třináctý transplantační kongres koná právě v Praze, považuje dr. Vítko za známku toho, že česká transplantační medicína si v porovnání s ostatními evropskými zeměmi vede velmi dobře. V současné době se český transplantační tým IKEM připravuje na první transplantaci tenkého střeva v ČR.

Evropský transplantační kongres ESOT 2007, Organizace evropských transplantačních koordinátorů, Evropská společnost pro orgánovou transplantaci (European Society for Organ Transplantation), Transplantační kongres v Praze, Praha běží vstříc transplantacím, Odebírání orgánů v Číně, Vyberanie organov v Cine
Tisková konference k transplantační problematice. Zleva MUDr. Štefan Vítko, předseda České transplantační společnosti, prof. Bernard Charpentier, prezident ESOT, a Jean-Michel Dubernard, přednosta Kliniky urologie a transplantační chirurgie v Lyonu. (Foto: Natálie Pokorná)

Běh na podporu transplantovaných

V neděli 30. září probíhal pod záštitou pražského primátora Pavla Béma a Českého olympijského výboru běh na podporu lidí, kteří podstoupili nebo se chystají podstoupit transplantaci orgánů. Závodu, který vybíhal z pražského Staroměstského náměstí, se zúčastnilo několik desítek běžců s transplantovanými orgány i zdravých lidí. Běh s názvem Praha běží vstříc transplantacím pořádala Nadace Karla Pavlíka a Česká transplantační společnost, v jejichž čele stojí MUDr. Vítko.

Rozvoj transplantací a etické problémy

Na tiskové konferenci v pondělí 1. října se lékaři podělili o své zkušenosti a poznatky také s novináři. Diskuse se zúčastnili prof. Jean-Michel Dubernard (lyonský chirurg, který se proslavil první transplantací ruky v roce 1998), prof. Bernard Charpentier, předseda Evropské společnosti pro orgánovou transplantaci (ESOT), MUDr. Vítko a MUDr. Eva Pokorná, předsedkyně organizačního výboru ESOT a vědecká tajemnice České transplantační společnosti.

Jedním z nejpalčivějších problémů, se kterými se transplantační odvětví potýká, je podle těchto odborníků nedostatek orgánů. Poptávka několikanásobně převyšuje nabídku a lékaři nyní čelí otázce, jak zajistit potřebné množství orgánů. Jedním z přístupů zmíněných na konferenci je zvýšení obecného povědomí v této věci a také zlepšení kvality transplantací, aby docházelo k co nejmenším ztrátám orgánů. To, zda se lze (je-li to vůbec možné) vyhnout ztrátám při transplantacích, a role masmédií při zvyšování povědomí o problematice dárcovství orgánů byly také předmětem jednání v rámci kongresu transplantačních koordinátorů.

Transplantační turistika a podezřelé transplantace

Nedostatek orgánů je podle prof. Charpentiera důvodem, proč se nemocní rozhodnou za orgánem vycestovat do zahraničí. Některé z transplantačního hlediska "lukrativní"země (jako například Indie, severní Afrika, Irák a nejnověji zejména Čína) se však mohou v důsledku velké poptávky potýkat s problémem nezákonných, nebo dokonce násilných transplantací, prováděných proti vůli "dárce". Tato otázka byla na tiskové konferenci poměrně rozsáhle diskutována.

Podle zprávy kanadských vyšetřovatelů Kilgoura a Matase stojí za obrovským transplantačním rozmachem v Číně rozsáhlá síť zdravotnických zařízení, v nichž dochází k násilnému odebírání orgánů vězňům svědomí, konkrétně stoupencům duchovního hnutí Falun Gong, kterých je v čínských pracovních táborech zadržováno několik desítek tisíc. Všem těmto závažným obviněním nahrává skutečnost, že čínská vláda není stále ochotna poskytnout základní informace o transplantacích orgánů na svém území - kolik jich je prováděno, jaké jsou zdroje orgánů, kolik transplantace stojí nebo na co jsou utržené peníze použity. Dodnes ani jedno z obvinění vznesených ve zprávě nebyla čínská vláda schopna popřít.

Vůči těmto praktikám prof. Charpentier coby prezident ESOT i představitelé České transplantační společnosti vyjádřili své odsuzující stanovisko. "Všechny transplantace musejí probíhat v souladu se zákonem," dodala k tomu rozhodně dr. Pokorná.