Bratislava – do 14. októbra môžu mladí ľudia prihlasovať svoje práce do súťaže vedecko-technických projektov a výskumných prác, ktorá má názov Festival vedy a techniky. Cieľom podujatia je prezentovanie a ocenenie vzdelania mladých ľudí v oblasti vedy a diskutovanie s nimi o súvisiacich problematikách.

Súťaž, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, je určená stredoškolákom do 20 rokov, ktorí ešte neabsolvovali maturitnú skúšku. Víťazov čakajú zaujímavé ceny, ako napríklad účasť na Intel ISEF 2008 v Atlante v USA, účasť na Expo Science Europe - ESE 2008 v Budapešti, či šek na 200 dolárov od amerických vedeckých spoločností.

Záujemcovia môžu prihlásiť svoje projekty v rôznych kategóriach, ako napríklad biochémia, fyzika a astronómia, matematické vedy atď. Svoje práce budú prezentovať formou plagátu (posteru), alebo trojrozmerného exponátu.

Samotný festival sa bude konať v dňoch 15.11- 17.11.2007, v priestoroch prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem prezentácií víťazných projektov sľúbujú organizátori aj diskusie s odborníkmi, workshopy, internet a exkurzie. Festivalu sa zúčastnia aj mladí ľudia z Čiech, Belgicka, Španielska, Poľska a Maďarska.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 280 klubov a krúžkov na celom území Slovenska s počtom viac ako 3500 členov.

Viac informácií o projekte Festival vedy a techniky nájdete na www.tyzdenvedy.sk.