„Dokumenty k procesu s katolíckymi kňazmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom“ – tak znie nová publikácia z dielne historika a vedúceho Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave Róberta Letza, ktorú autor za prítomnosti významných slovenských cirkevných predstaviteľov a mnohých pamätníkov dobových udalostí vo štvrtok 27. septembera prezentoval na Teologickej fakulte TU v Bratislave. „Prvýkrát po roku 1990 vychádza súbor dokumentov v takejto forme o vykonštruovanom procese proti trom slovenským katolíckym biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi a Gojdičovi, ktorí sa stali obeťami komunistického režimu,“ prezradil pre TK KBS autor o knihe a dokumentoch, z ktorých mnohé dodnes neboli publikované.

„Rozhodli sme sa pre výber 86 najdôležitejších dokumentov, ktoré verne zachytávajú túto historickú udalosť,“ pokračuje Letz. Edícia prameňov má za úlohu priblížiť proces, jeho mechanizmus a osobnosti prostredníctvom dokumentov, ktoré sú produktom činnosti špeciálnych orgánov, najvyšších straníckych orgánov, straníckych orgánov zameraných na cirkevnú politiku a iných. „Nesmieme zabúdať, že ich tvorcami sú inštitúcie, ktoré tvorili totalitný komunistický režim. Musíme k nim pristupovať kriticky, pretože sa vyznačujú vysokou mierou indoktrinácie a tendenčnosti,“ objasňuje autor knihy vzhľadom na to, že do súboru dokumentov je zaradená aj obžaloba, rozsudok a zápisnica z hlavného pojednávania. České a slovenské dokumenty sú usporiadané chronologicky za sebou a tvoria uzavretý a vzájomne prepojený celok. Uverejnené sú v plnom a v neskrátenom znení, pričom sa zachováva pôvodný jazyk a pravopis.

„Kniha prináša najrelevantnejšie dokumenty o procese biskupov, čo znamená, že sa čitateľom predstiera priamy prepis dokumentových materiálov. V tom je toto dielo jedinečné,“ uviedol pre TK KBS cirkevny historik a recenzent knihy Jozef Haľko. Publikácia, ktorú vydal Ústav pamäti národa, je podľa jeho slov výnimočná poznámkami pod čiarou, ktoré plnia vysvetľujúcu a niekedy aj komparatívnu funkciu.

Záštitu nad podujatím prevzal kardinál Ján Chryzostom Korec, ktorý sa prezentácie zúčastnil a vyjadril sa k typickým udalostiam v rokoch 1950-1952, akými boli napríklad likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi, uväznenie biskupov, likvidácia diecéznych seminárov, súd s biskupmi a iné. Medzi prítomnými nechýbal ani spišský diecézny biskup Mons. František Tondra a nitrianský diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý predsedal svätej omši vo františkánskom kostole pred začiatkom prezentácie. „Kniha nám pripomína prenasledovanie Cirkvi po 2. svetovej vojne, tlak a snahy dobovej vlády zdiskreditovať a rozdeliť vtedajšiu cirkevnú hierarchiu,“ odznelo v homílii Mons. Judáka, podľa ktorého traja slovenskí biskupi, každý inej povahy, vlastností a talentov, „odmietli koketovanie s vládou a prijali kríž až do konca“.